Korkeakoulujen yhteishakuun kuuluivat keväällä 2017 Helsingin yliopistosta seuraavat hakukohteet:

Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska)

Päähaku, biologian kandiohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma

Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma

Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma

Päähaku, proviisorin koulutusohjelma

Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)

Päähaku, filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, historian kandiohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, kielten kandiohjelma: englanti

Päähaku, kielten kandiohjelma: espanja

Päähaku, kielten kandiohjelma: italia

Päähaku, kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet

Päähaku, kielten kandiohjelma: portugali

Päähaku, kielten kandiohjelma: ranska

Päähaku, kielten kandiohjelma: saksa

Päähaku, kielten kandiohjelma: venäjä vieraana kielenä

Päähaku, kielten kandiohjelma: venäjä äidinkielenä

Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)

Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)

Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

Päähaku, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Päähaku, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (undervisning på svenska)

Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (opetus suomeksi)

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)

Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska)

Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, logopedian kandiohjelma

Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Päähaku, psykologian kandiohjelma

Päähaku, fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Päähaku, geotieteiden kandiohjelma

Päähaku, kemian kandiohjelma

Päähaku, maantieteen kandiohjelma

Päähaku, matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Päähaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Päähaku, elintarviketieteiden kandiohjelma

Päähaku, maataloustieteiden kandiohjelma

Päähaku, metsätieteiden kandiohjelma

Päähaku, ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i juridik (Helsingfors), svenskspråkig utbildning

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i juridik (Vasa), svenskspråkig utbildning

Päähaku, oikeustieteen koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus

Päähaku, oikeustieteen koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i samhällsvetenskaper

Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i socialt arbete

Päähaku, teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

Päähaku, politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma

Päähaku, taloustieteen kandiohjelma

Päähaku, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Maisterihaku, ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Pf-koulutus, proviisorin koulutusohjelma

Magisteransökan, magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Maisterihaku, alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Maisterihaku, historian maisteriohjelma

Maisterihaku, kielten maisteriohjelma

Maisterihaku, kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Maisterihaku, kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Maisterihaku, kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Maisterihaku, pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Maisterihaku, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Maisterihaku, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Maisterihaku, taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Magisteransökan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (undervisning på svenska)

Maisterihaku, erityispedagogiikka

Maisterihaku, kotitalousopettaja

Maisterihaku, käsityönopettaja

Maisterihaku, luokanopettaja (suomenkielinen)

Maisterihaku, varhaiskasvatus

Maisterihaku, yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

Maisterihaku, logopedian maisteriohjelma

Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma

Maisterihaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Maisterihaku, elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska)

Maisterihaku, oikeustieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

Maisterihaku, teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), inriktningen i socialt arbete (Vasa)

Maisterihaku, filosofian maisteriohjelma

Maisterihaku, politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Maisterihaku, sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Maisterihaku, yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma