Valintakokeiden ennakkomateriaalit teologisessa tiedekunnassa

Valintakokeiden ennakkomateriaalit teologisessa tiedekunnassa vuonna 2018 ovat seuraavat (materiaali avautuu PDF-muodossa nimeä klikattaessa):

Förhandsmaterial för urvalsprov i teologiska fakulteten är följande (alla material finns i PDF-format):

 

Materiaali 1: Hintsala: Elämää uskonrukouksessa. Eletty usko vanhoillislestadiolaisten ehkäisykeskustelun valossa

(Hintsala, Meri-Anna: ”Elämää uskonrukouksessa. Eletty usko vanhoillislestadiolaisten ehkäisykeskustelun valossa”. Teologinen aikakauskirja 3/2017, s. 226-240.)

 

Materiaali 2: Sillfors: Ateismin lähteillä. Jumalattomuuden alkuperän ja yleistymisen tarkastelua

(Sillfors, Mikko: ”Ateismin lähteillä. Jumalattomuuden alkuperän ja yleistymisen tarkastelua”. Uskonnontutkija-verkkolehti 1/2014.)

 

Materiaali 3: Lindstedt&Nikki: Polemiikki identiteetin muodostumisen välineenä Raamatussa ja Koraanissa

(Lindstedt, Ilkka, ja Nina Nikki: ”Polemiikki identiteetin muodostuksen välineenä Raamatussa ja Koraanissa”. Tiede ja edistys 1/2018, s. 31-47.)

 

Huom! Lisätty ennakkomateriaalin bibliografiset tiedot (25.4.).

Obs! Bibliografiska uppgifter om förhandsmaterialet har tillagts (25.4.).