Valintakoeohjeet - valttdk

Tämä ohje koskee koetilaisuuksia, jotka Helsingin yliopisto järjestää vuonna 2018 Helsingissä, ja joissa voi suorittaa jonkin seuraavista valintakokeista:

 • taloustieteen valintakoe
 • politiikan ja viestinnän valintakoe
 • yhteiskunnallisen muutoksen valintakoe
 • sosiaalitieteiden valintakoe

En­nen koe­päi­vää

Varmista, että sinulta löytyy henkilöllisyyden todistamiseksi jokin seuraavista:

 • suomalainen ajokortti
 • suomalainen poliisin myöntämä henkilökortti
 • minkä tahansa valtion passi.

Tarkista missä salissa sinun on valintakoe suoritettava.

Suosittelemme, että tulostat paperille kulkuohjeet koesaliisi. Näin varmistat, että löydät perille etkä erehdy väärään saliin.

Kokeeseen läh­ties­sä­si

Ota mukaasi ainakin valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Katso tarkempi lista sallituista ja kielletyistä tavaroista alempaa.

Salissa voi olla viileää. Jos olet herkkä palelemaan, pue päällesi esimerkiksi neule, jonka voit kokeen aikana riisua, jos se osoittautuu turhaksi.

Koe­sa­lin ulkopuolella

Ota esille tavarat, jotka aiot viedä koesalissa istumapaikalle.

Pakkaa kassiin sellaiset mukanasi olevat tavarat, joita et saa viedä koesalissa istumapaikalle. Tällaisia ovat esimerkiksi matkapuhelin, älykello, lompakko, penaali ja ulkovaatteet. Puhelimen tulee olla pois päältä tai äänettömällä niin, että myöskään värinähälytys ei kuulu. Tarkista, että sinulla ei ole koeaikana soivia hälytyksiä tai herätyksiä.

Kun ko­ke­lai­ta ale­taan pääs­tää koe­sa­liin

Valvojat alkavat päästää kokelaita saliin 10–30 minuuttia ennen kokeen suunniteltua alkamishetkeä. Kun valvojat alkavat päästää kokelaita saliin, ota käsiisi tavarat, jotka aiot viedä salissa istumapaikalle. Näytä kyseiset tavarat valvojalle salin ovella.

Jos valvojalle näyttämiesi tavaroitten joukossa on kiellettyjä tavaroita, valvoja ei päästä sinua saliin, vaan kehottaa sinua siirtymään sivummalle ja laittamaan kielletyt tavarat kassiisi.

Sallitut ja kielletyt ta­va­rat

Sinulla tulee olla kokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (lyijykynä tai lyijytäytekynä ja kumi). Lisäksi sinulla saa olla mukanasi:

 • Vähäinen määrä syötävää läpinäkyvään kääreeseen pakattuna.
 • Vähäinen määrä juotavaa pullossa.
 • Viivoitin, varalyijyä lyijytäytekynään
 • Korvatulpat - Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.
 • Lääkkeet tai muut sairauteen liittyvät apuvälineet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.
 • Rannekello, kunhan se ei ole älykello, aktiivisuusranneke tai muu vastaava laite, joka voi lähettää tai vastaanottaa tietoa tai johon voi tallentaa tietoa.

Et saa viedä mukanasi istumapaikalle:

 • Matkapuhelinta, älykelloa, kuulokkeita tai muuta laitetta, joka voi lähettää tai vastaanottaa tietoa tai johon voi tallentaa tietoa.
 • Yliviivauskynää
 • Laskinta - kokeessa ei tarvita laskinta.
 • Valintakoekirjoja, taulukkokirjoja, muistiinpanoja tai muuta vastaavaa kirjallista aineistoa.
 • Penaalia, silmälasikoteloa tai muuta läpinäkymätöntä rasiaa tai pussia, johon voisi kätkeä kirjallista aineistoa.
 • Nenäliinoja - voit kokeen aikana pyytää koevalvojalta talouspaperia, jos sitä esimerkiksi nuhan vuoksi tarvitset.

Koe­sa­liin pääs­tyä­si

Kun pääset koesaliin, älä jää oven luokse, vaan kävele reippaasti eteenpäin. Jätä salin reunustalle kassi, johon olet pakannut tavarat, joita et saa viedä istumapaikalle. Käy istumaan valvojan ohjeiden mukaan paikalle, jonka kohdalle on jaettu koepaperit.

Kun olet istuutunut valitsemallesi paikalle, et enää sen jälkeen saa vaihtaa paikkaa, ellei valvoja kehota sinua siirtymään jollekin toiselle paikalle. Et myöskään saa poistua valitsemaltasi paikalta ilman valvojan lupaa. Jos unohdit reppuusi jotakin, mitä halusit viedä istumapaikallesi, niin nosta kätesi ja odota, että valvoja tulee luoksesi.

Älä koske oman istumapaikkasi kohdalla oleviin papereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koetehtävien tekemisen. Älä missään vaiheessa koske papereihin, jotka ovat muiden kuin oman istumapaikkasi kohdalla.

Ko­keen al­ka­mi­nen

Kokeen suunniteltuna alkamishetkenä tai pian sen jälkeen yksi kokeen valvojista toivottaa kokelaat tervetulleiksi kokeeseen. Valvoja tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa pöydälle jaetut suomenkieliset koetehtävät ruotsinkielisiin koetehtäviin, mikäli olet ilmoittanut hakulomakkeella haluavasi ruotsinkieliset koetehtävät. Valvoja saattaa myös kertoa joitakin kokeeseen liittyviä ohjeita. Lopuksi valvoja antaa luvan aloittaa koetehtävien tekemisen.

Jos myöhästyt, valvoja päästää sinut saliin vain jos saavut ennen kuin on kulunut puoli tuntia kokeen suunnitellusta alkamishetkestä.

Ko­keen ai­ka­na

Kokeen aikana saat kommunikoida vain koevalvojien kanssa. Koevalvojan tunnistat siitä, että hänellä on rinnassaan lappu, jossa lukee "Valvoja - Övervakare".

Jos haluat valvojan huomion, niin nosta kätesi. Valvoja tulee luoksesi. Kerro asiasi valvojalle hiljaisella äänellä.

Ves­sas­sa käy­mi­nen

Voit käydä vessassa valvojan saattamana. Valvoja saattaa vessaan vain yhden kokelaan kerrallaan.

Koepapereista löydät yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka sinun tulee toimia, jos haluat käydä vessassa.

Koe­pa­pe­rei­den pa­laut­ta­mi­nen

Saat tehdä koetehtäviä enintään viiden tunnin ajan. Kokeen alkaessa valvoja kirjoittaa taululle kellonajan, jolloin sinun viimeistään on lopetettava koetehtävien tekeminen. Myös hakijan yksilöivät tiedot (esim. nimi ja henkilötunnus) on oltava kirjoitettuna kaikkiin vaadittuihin vastauslomakkeisiin tämän ajan sisällä.  Vastausajan päätyttyä papereihin ei saa enää lisätä tai muuttaa tehtyjä merkintöjä.

Saat palauttaa koepaperit ja poistua salista aikaisintaan puolen tunnin kuluttua kokeen todellisesta alkamishetkestä.

Koepapereista löydät yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka sinun tulee toimia, kun aiot palauttaa koepaperit.

Jos tarvitset todistuksen kokeeseen osallistumisesta esim. Puolustusvoimia varten, pyydä todistusta valvojalta koepapereita palauttaessasi.

Koe­suo­ri­tuk­sen hyl­kää­mi­nen

Koesuorituksesi voidaan hylätä esimerkiksi jos

 • jos sinulla kokeen alettua on hallussasi matkapuhelin, älyrannekello tai muu laite tai esine, jota voisi käyttää vilpin tekemiseen
 • häiritset muita kokelaita
 • poistut koesalista ilman valvontaa ennen kuin koesalista saa poistua
 • poistut vessakäynnillä valvojan seurasta
 • kommunikoit kokeen aikana jonkun muun kuin koevalvojan kanssa
 • jatkat kirjoittamista sen jälkeen, kun valvoja on ilmoittanut vastausajan päättyneen
 • syyllistyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai jätät noudattamatta vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä
 • avustat vilpissä tai vilpin yrityksessä.