1. Mitä Helsingin yliopistossa voi opiskella?

Helsingin yliopistossa on tarjolla laaja-alaisia ja monitieteisiä suomen- ja ruotsinkielisiä kandidaatti- ja maisteriohjelmia, joissa voit opiskella joustavasti useampaa eri tieteenalaa aina yli tiedekuntarajojen.

Löydät Helsingin yliopiston tarjoamat suomen- ja ruotsinkieliset kandi- ja maisteriohjelmat täältä (voit hakea ohjelmia esim. tiedekunnittain tai tutkintotason mukaan):
https://www.helsinki.fi/fi/koulutustarjonta

Lisäksi Helsingin yliopistossa on moni- ja englanninkielisiä maisteriohjelmia

 

2. Olenko hakukelpoinen?

Olet kelpoinen hakemaan päähaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Katso tarkemmat tiedot korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista täältä:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hakemuksen-liitteet-paahaussa#sectio...

Suoraan maisteriopintoihin voi hakea, jos on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon (yliopistollisen kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon). Maisteriohjelmat vaativat yleensä, että olet myös suorittanut tietyn määrän maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset tulee tarkistaa maisteriohjelman hakuohjeista:
https://www.helsinki.fi/fi/koulutustarjonta

Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä, eikä Helsingin yliopisto tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

 

3. Milloin ja missä tärkeät tiedot julkaistaan?

Tärkeät tiedot liittyen hakemiseen julkaistaan koulutusohjelman hakuohjeissa Opintopolku.fi- palvelussa sekä Helsingin yliopiston koulutustarjontapalvelussa:
https://www.helsinki.fi/fi/koulutustarjonta

Kaikki hakemiseen liittyvät ohjeet tulee aina tarkistaa kyseisen koulutusohjelman hakuohjeista.

 

4. Minulla on aikaisempia opintoja. Hyväksiluetaanko näitä yliopistolla?

Yliopistossa opiskeleva voi saada hyväksiluettua ennen opintoja tai opintojen aikana eri tilanteissa hankkimansa osaamisen osaksi tutkintoa. Yliopistolla tämä prosessi tunnetaan nimellä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT.

Yleensä hyväksilukeminen koskee aikaisemmin suoritettuja yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja. Tietyissä tilanteissa on myös mahdollisuus hyödyntää muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista. Tätä voi olla esimerkiksi työkokemus tai harrastuksen/opiskelijajärjestötoiminnan parissa hankittu osaaminen.

Ei ole mahdollista etukäteen arvioida, miten paljon opintoja voi saada hyväksiluettua. Opintojen hyväksilukemisesta päätetään aina tapauskohtaisesti sen jälkeen, kun opiskelija aloittaa opintonsa. Lisätietoa opintojen hyväksilukemisesta löydät täältä:
https://www.helsinki.fi/fi/aikaisempien-opintojen-ja-muun-osaamisen-hyva...

 

5. Mikä ensikertalaiskiintiö on ja miten se vaikuttaa?

Yliopistojen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa, ja
 • et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa Suomen koulutusjärjestelmän mukaisesta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaiskiintiö koskee hakua alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin koulutusohjelmiin sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin korkeakoulujen yhteishaussa. Maisterihaussa ei ole ensikertalaiskiintiötä.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät täältä:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/ensikertalainen

 

6. Haluaisin pätevöityä opettajaksi. Miten tämä tapahtuu?

Luokanopettajan pätevyyteen vaaditaan kasvatustieteiden maisterin tutkinto luokanopettajan koulutuksessa. Jos sinulla on aineenopettajan pätevyys, voit saada luokanopettajan pätevyyden suorittamalla luokanopettajan monialaiset opinnot (60 op).

Aineenopettajan pätevyyteen peruskoulutasolla vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto + vähintään 60 op peruskoulussa opetettavan aineen opintoja + opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Aineenopettajan pätevyyteen lukiotasolla vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto + vähintään 120 op laajuisia lukiotasolla opetettavan aineen opintoja + 60 op toisen opetettavan aineen opintoja + opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Lisätietoa erillisistä opettajan opinnoista ja niihin hakemisesta:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/opettajankoulutuksen-erilliset-opinnot

 

7. Miksi viestiini ei ole vielä tullut vastausta?

Mikäli olet saanut meiltä kuittausviestin, ei hätää. Viestisi on tullut meille perille ja se on meillä käsittelyssä. Käsittelemme viestit kiireellisyysjärjestyksessä, mutta hakijapalveluissa käsitellään satoja viestejä päivittäin, joten varsinkin ruuhkahuippujen aikaan vastausajassa on viivettä. Mikäli asiasi viipyy kohtuuttoman kauan, muuttuu kiireelliseksi tai kuittausviestiä ei ole tullut, otathan yhteyttä uudestaan.

 

8. Olen tyytymätön valintapäätökseen. Mitä voin tehdä?

Mikäli olet tyytymätön valinnan tulokseen, noudata niitä ohjeita, jotka olet saanut valintapäätöskirjeessä. Kirjeestä löytyy ohje mm. oikaisuvaatimuksen laatimiselle.

 

9. Haluaisin opiskella yksittäisiä kursseja, en kokonaista tutkintoa. Miten toimin?

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Avoimessa yliopistossa on tarjolla pääasiassa kandidaattitason opintoja. Opinnot ovat kaikille avoimia ja mukaan pääsee ilmoittautumalla. Löydät Avoimen yliopiston opintotarjonnan täältä:
https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/

Katso myös Avoimen yliopiston usein kysytyt kysymykset

Useissa tiedekunnissa voidaan henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Opiskeluoikeus voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka tarvitsee opintokokonaisuuden tutkintonsa täydentämiseksi tai lisäpätevyyden hankkimiseksi. Tietoa erillisten opintojen suorittamisesta ja opiskeluoikeuden hakemisesta saat tiedekuntien omilta verkkosivuilta sekä opiskelijapalveluista:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/opiskelijaneuvonta

Muita opiskelumahdollisuuksia löydät täältä:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/muut-opiskelumahdollisuudet

 

10. Haluaisin suorittaa tohtoritutkinnon Helsingin yliopistossa. Miten haku tohtoriopintoihin toimii?

Tohtorikoulutusta varten Helsingin yliopistossa toimii neljä tutkijakoulua, joissa on yhteensä 32 tohtoriohjelmaa. Kaikkiin yliopiston 32 tohtoriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa, syys- ja huhtikuussa. Joillakin tohtoriohjelmilla on lisäksi hakukierrokset marras- ja helmikuussa. Lukuvuoden 2017-2018 hakuajat ovat seuraavat:

1.-14.9.2017
1.-14.11.2017 (vain osa tohtoriohjelmista)
1.-14.2.2018 (vain osa tohtoriohjelmista)
3.-16.4.2018

Olet hakukelpoinen tohtoriohjelmiin, jos sinulla on joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen tutkintoon.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta ja siihen hakemisesta löydät täältä:
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus