Urapalvelut järjestää erilaisia työelämäkoulutuksia ja -tilaisuuksia. Yhteisenä nimittäjänä näille on auttaa opiskelijoita urapohdinnoissa ja vastavalmistuneita työllistymisessä. Kannattaa seurata säännöllisesti kalenteria ja Facebook-sivuamme.