Työelämässä arvostetaan yliopistotutkintoa, ja Helsingin yliopiston koulutus antaa valmiuksia menestyä työelämässä. Helsingin yliopisto seuraa opiskelijoidensa uraa viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2009 valmistuneilta kysyttiin heidän tilanteestaan työelämässä vuonna 2014. Suurin osa kyselyyn vastanneista on tyytyväinen tutkintoonsa ja nykyiseen työhönsä. Luvut perustuvat kyselyn vastauksiin.