Tutkinto työllistää

Työelämässä arvostetaan yliopistotutkintoa, ja Helsingin yliopiston koulutus antaa valmiuksia menestyä työelämässä. Helsingin yliopisto seuraa opiskelijoidensa uraa viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2009 valmistuneilta kysyttiin heidän tilanteestaan työelämässä vuonna 2014. Suurin osa kyselyyn vastanneista on tyytyväinen tutkintoonsa ja nykyiseen työhönsä. Luvut perustuvat kyselyn vastauksiin.

Helsingin yliopistosta valmistuneet ovat varsin tyytyväisiä tutkintoonsa. Uraseurantakyselyn vastaajista yli 82 % on sitä mieltä.

tyytyvaisyys_625-x-200.jpg

Lähes kaikki - yli 95 % - hyödyntävät yliopistossa suorittamaansa tutkintoa työelämässä.

hyodyntaa_vain_numero_625_x_200.jpg

Helsingin ylipistosta valmistuneista 88 % kokee, että heidän nykyinen työnsä vastaa yliopistollista koulutusta.

vastaavuus.jpg

Vastaajista 79 % työskentelee sellaisissa tehtävissä, joihin edellytettiin korkeakoulututkintoa.

edellytys.jpg

He pitävät nykyistä työtään vastuullisena (90 %), mielenkiintoisena (80 %) ja työtehtäviltään monipuolisena (75 %) (vuoden 2012 kysely).

vaittamat_624x300.jpg

Tulot vaihtelevat tutkinnoittain, mutta keskimäärin Helsingin yliopistosta valmistuneet ansaitsevat 3736 euroa / kuukausi.

Tilastokeskus seuraa kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien työllisyyttä. Helsingin yliopistossa vuonna 2011 ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneiden Suomessa asuvien työttömyys vuoden 2012 lopussa oli 4,2 % (Tilastokeskuksen luku)

Urapalvelut on seurannut yliopistosta valmistuneiden uraa vuodesta 2006. Tutustu uraseurantaraportteihin.

Sijoittumistietoa löydät myös valtakunnallisesta Töissä.fi -palvelusta, joka pohjautuu yliopistojen urapalvelujen tekemiin uraseurantoihin. Sivustolla voit etsiä sijoittumistietoa sekä uratarinoita koulutusaloittain ja pääaineittain.

Tutustu Helsingin yliopistosta valmistuneiden uratarinoihin.

Linkedin tarjoaa paljon tietoa Helsingin yliopistosta valmistuneista ja opiskelijoista. Helsingin yliopiston Linkedin-sivulta löytyy yli 36 000 Helsingin yliopistosta valmistuneen profiilit.