Toimintaohjeita tulosten selvittyä

Lue toimintaohjeet opiskelijavalinnan tulosten selvittyä. Ohjeet koskevat sinua, jos tulit valituksi opiskelijaksi, jäit varasijalle tai jollet ole tyytyväinen valinnan tuloksiin. Katso mihin hakukohteeseen olet hakenut ja lue ohjeet huolellisesti. Toimintaohjeissa on mukana  tärkeitä päivämääriä, kuten paikan vastaanottamiseen liittyvä määräaika sekä varasijalta valittavien aikataulu.

 • Päähaku, biologian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, elintarviketieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma
 • Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)
 • Päähaku, filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, geotieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Päähaku, kemian kandiohjelma
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: englanti
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: espanja
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: italia
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: portugali
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: ranska
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: saksa
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: venäjä vieraana kielenä
 • Päähaku, kielten kandiohjelma: venäjä äidinkielenä
 • Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
 • Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)
 • Päähaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus
 • Päähaku, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • Päähaku, logopedian kandiohjelma
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Päähaku, maantieteen kandiohjelma
 • Päähaku, maataloustieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • Päähaku, metsätieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus
 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus
 • Päähaku, politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • Päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Päähaku, psykologian kandiohjelma
 • Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • Päähaku, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • Päähaku, taloustieteen kandiohjelma
 • Päähaku, teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • Päähaku, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • Päähaku, ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • Päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i biologi (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
 • Filosofian maisteriohjelma
 • Historian maisteriohjelma
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Kielten maisteriohjelma
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
 • Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
 • Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
 • Logopedian maisteriohjelma
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
 • Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Pf-koulutus, proviisorin koulutusohjelma
 • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • Psykologian maisteriohjelma
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
 • Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
 • Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
 • Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Datatieteen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (monikielinen)
 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (monikielinen)
 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Kasvibiologian maisteriohjelma (monikielinen)
 • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (monikielinen)
 • Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen)
 • Life Science Informatics -maisteriohjelma (monikielinen)
 • Maantieteen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (monikielinen)
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Metsätieteiden maisteriohjelma (monikielinen)
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (monikielinen)
 • Neurotieteen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Taloustieteen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen)
 • Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (monikielinen)
 • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
 • Master's Programme in Contemporary Societies
 • Master's Programme in European and Nordic Studies
 • Master's Programme in Global Politics and Communication
 • Master's Programme in Intercultural Encounters
 • Master's Programme in International Business Law
 • Master's Programme in Russian Studies
 • Master's Programme in Translational Medicine
 • Avoimen väylä, biologian kandiohjelma
 • Avoimen väylä, molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Avoimen väylä, ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Avoimen väylä, filosofian kandiohjelma
 • Avoimen väylä, historian kandiohjelma
 • Avoimen väylä, kielten kandiohjelma
 • Avoimen väylä, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Avoimen väylä, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • Avoimen väylä, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Avoimen väylä, fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Avoimen väylä, kemian kandiohjelma
 • Avoimen väylä, maantieteen kandiohjelma
 • Avoimen väylä, matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • Avoimen väylä, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • Avoimen väylä, oikeustieteen koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa)
 • Avoimen väylä, teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Avoimen väylä, politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • Avoimen väylä, sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • Avoimen väylä, taloustieteen kandiohjelma
 • Avoimen väylä, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)
 • Siirtohaku, elintarviketieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, filosofian kandiohjelma
 • Siirtohaku, fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Siirtohaku, historian kandiohjelma)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (suomenkielinen)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (suomenkielinen)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen)
 • Siirtohaku, kemian kandiohjelma
 • Siirtohaku, kielten kandiohjelma
 • Siirtohaku, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Siirtohaku, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • Siirtohaku, lääketieteen koulutusohjelma
 • Siirtohaku, maataloustieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • Siirtohaku, metsätieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • Siirtohaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • Siirtohaku, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • Siirtohaku, taloustieteen kandiohjelma
 • Siirtohaku, teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Siirtohaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • Siirtohaku, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • Siirtohaku, ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • Siirtohaku, ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)