Todista kelpoisuutesi

Jos sinulta edellytetään kelpoisuutesi todistamista, se johtuu joistakin seuraavista syistä:

 • Et ole hakuvaiheessa toimittanut virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita todistuksistasi.
 • Hakukelpoisuutesi perusteena oleva korkeakoulututkinto on valmistunut hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakukelpoisuutesi perusteena olevat kielitaitovaatimukset (suomi/ruotsi) ovat valmistuneet hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakukelpoisuutesi perusteena olevat hakukohdekohtaiset opinnot on suoritettu hakuajan päättymisen jälkeen.

Jos sinulta vaaditaan kelpoisuutesi todistamista, sinun tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistetut kopiot kaikista kelpoisuuttasi maisteriopintoihin todentavista dokumenteista. Tämä tarkoittaa tutkintotodistusta, lopullista opintosuoritusotetta sekä mahdollisia erillisiä todistuksia kielitaidosta.

Huomaathan, että jos kelpoisuuttasi todentavia dokumentteja ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun täytyy toimittaa niistä myös viralliset käännökset. Huomioithan myös mahdolliset nimen muutoksista johtuvat todistusvaatimukset.

dokumenttien toimittaminen maisterihaussa

Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot kaikista kelpoisuuttasi maisteriopintoihin todentavista dokumenteista sekä muista mahdollisista todistuksista tulee toimittaa tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluille sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Huom! Humanistinen tiedekunta: Jos olet tullut hyväksytyksi humanistiseen tiedekuntaan, sinun tarvitsee kelpoisuutesi todistamiseksi toimittaa vain virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi on myönnetty muualla kuin Suomessa, sinun tulee noudattaa mahdollisia maakohtaisia dokumenttien toimitusohjeita. Ohjeet löytyvät englanniksi tästä.

Hyväksytyksi tuleminen varasijalta

Jos sinut valitaan varasijalta 1.7.2016 jälkeen, saat hyväksymisilmoituksen mukana tiedon, mihin mennessä sinun on otettava paikka vastaan, todistettava kelpoisuutesi ja ilmoittauduttava yliopistoon.

Jos sinulta edellytetään kelpoisuutesi todistamista siirtohaussa tai avoimen väylän haussa, se johtuu joistakin seuraavista syistä:

 • Et ole hakuvaiheessa toimittanut virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita todistuksistasi.
 • Hakukelpoisuutesi perusteena olevat opinnot ovat valmistuneet hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakukelpoisuuden perusteena olevat kielitaitovaatimukset (suomi/ruotsi) ovat valmistuneet hakuajan päättymisen jälkeen.

Jos sinulta vaaditaan kelpoisuutesi todistamista, sinun tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistetut kopiot kaikista kelpoisuuttasi todentavista dokumenteista. Tämä tarkoittaa opintosuoritusotetta, joka sisältää kaikki hakuvaiheessa vaaditut opinnot sekä mahdollisia erillisiä todistuksia kielitaidosta.

Huomaathan, että jos kelpoisuuttasi todentavia dokumentteja ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sinun täytyy toimittaa niistä myös viralliset käännökset. Huomioihan myös mahdolliset nimen muutoksista johtuvat todistusvaatimukset.

dokumenttien toimittaminen

Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot kaikista kelpoisuuttasi todentavista dokumenteista tulee toimittaa tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluille sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Hyväksytyksi tuleminen varasijalta

Jos sinut valitaan varasijalta 1.7.2016 jälkeen, saat hyväksymisilmoituksen mukana tiedon, mihin mennessä sinun on otettava paikka vastaan, todistettava kelpoisuutesi ja ilmoittauduttava yliopistoon.

Viralliset käännökset

Kaikki kelpoisuutta todentavat dokumentit tulee toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Dokumenttien käännösten on oltava virallisia käännöksiä ja täytettävä yksi seuraavista ehdoista:

 • käännösdokumentti on tutkinnon/todistuksen myöntäneen korkeakoulun myöntämä
 • käännösdokumentti on virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon/todistuksen myöntäneen korkeakoulun myöntämästä käännöksestä
 • käännösdokumentti on auktorisoidun kääntäjän tekemä
 • käännösdokumentti on virallisesti oikeaksi todistettu kopio auktorisoidun kääntäjän tekemästä käännöksestä

Nimen muuttumisen osoittaminen

Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

 • ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
 • aluehallintoviraston (tai lääninhallituksen) päätös nimesi muuttamisesta
 • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat maistraatista.

Kelpoisuutta todentavien dokumenttien virallisesti oikeaksi todistetut kopiot voi toimittaa:

Postitse (älä lähetä alkuperäisiä dokumentteja postitse!) osoitteeseen:

HY hakijapalvelut / hakukelpoisuuden tarkistus
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Laitathan dokumenttiesi mukana tiedon siitä, mihin tiedekuntaan ja mihin hakukohteeseen (nimi niin kuin se on ilmaistu Opintopolussa) sinut on hyväksytty.

HUOM! Osoite on muuttunut! Jos olet lähettänyt postia ohjeissa aiemmin mainittuun osoitteeseen, se tulee kyllä vaaditusti perille.

Huomioithat postittaessasi sen, että dokumenttien tulee olla perillä hakijapalveluissa määräpäivänä klo 15.00. Postileima ei riitä.

Voit myös toimittaa dokumenttisi Unioninkatu 40 C osoitteessa sijaitsevaan postilaatikkoon.

HUOM! Postilaatikon sijainti on muuttunut!

Postilaatikko sijaitsee Unioninkatu 40 C osoitteen ulkoseinässä Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa. Postilaatikossa lukee ”Hakijapalvelut - kelpoisuuden todistaminen”.

Huomaathan toimittaessasi dokumenttikopioita postilaatikkoon (erityisesti määräaikojen lähestyessä), että postilaatikko tyhjennetään joka päivä klo 15.00 ja tämän jälkeen saapuneiden dokumenttien katsotaan saapuneen seuraavana arkipäivänä.

Laitathan dokumenttiesi mukana tiedon siitä, mihin tiedekuntaan ja mihin hakukohteeseen (nimi niin kuin se on ilmaistu Opintopolussa) sinut on hyväksytty.

Kehotamme ensisijaisesti lähettämään dokumentit postitse tai tuomaan ne postilaatikkoon.

Kartan postilaatikon sijainnista löydät täältä.

Voit myös tulla näyttämään aidot dokumentit henkilökohtaisesti hakijapalveluille. Tässä tapauksessa sinun tulee varata aika näyttöpalveluumme.

Huomaathan, että tämä näyttöpalvelu toimii ajanvarauksella ja näyttöaikoja on hyvin rajallisesti tarjolla. Näyttöpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden ei ole syystä tai toisesta mahdollista toimittaa dokumenteistaan virallisesti oikeaksi todistettuja kopiota postitse. Lähetäthän dokumenttisi siis ensisijaisesti postitse, jotta näyttöajat saadaan niitä todella tarvitsevien käyttöön.

Näyttöpalvelua koskeviin ohjeisiin pääset tästä.

Jos olet suorittanut tutkintosi tai vaadittuja opintoja Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa kelpoisuuttasi todentavia dokumentteja paperisina. Hakijapalvelut tarkistaa kaikki Helsingin yliopistossa tehdyt opinnot yliopiston opintorekisteristä. Ilmoita kuitenkin valmistumisestasi tai muun puuttuneen suorituksen valmistumisesta meille sähköpostitse (hakijapalvelut@helsinki.fi), heti kun valmistuminen tai muu puuttunut suoritus on rekisteröity tai tullaan pian rekisteröimään Oodi-palveluun. Mainitse viestissäsi ainakin opiskelijanumerosi.

Jos valmistumisesi tai muun puuttuvan merkinnän rekisteröinti tapahtuu hyvin lähellä määräajan päättymistä, ilmoita myös tällöin asiasta sähköpostitse, näissä tapauksissa voimme tarkistaa tietoja myös suoraa tiedekunnilta.

Huomaathan, että jos sinua on aiemmin ohjeistettu toimittamaan virallisesti oikeaksi todistetut kopiot koulutustaustadokumenteistasi tiedekuntaan, tämä on vanhentunutta tietoa. Kaikki dokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin!

Kun toimittamasi dokumentit on käsitelty, saat hakijapalveluilta kuittausviestin saapuneista dokumenteista ja kelpoisuuden onnistuneesta todistamisesta. Huomaathan, ettei tämä vielä ole virallinen vahvistusviesti opiskeluoikeutesi rekisteröinnistä.

Jos dokumenttisi ovat puutteellisia, saat tiedon myös tästä käsittelyn jälkeen, ja sinulla on määräajan päättymiseen asti aikaa toimittaa dokumentit uudelleen vaaditulla tavalla. Jos emme saa vaadittuja dokumentteja määräaikaan mennessä, joudumme valitettavasti ilmoittamaan opiskelupaikan menetyksestä.

Koska käsittelyssämme on valtava määrä erilaisia kelpoisuutta todentavia dokumentteja, huomioithan sen, ettei dokumenttejasi välttämättä käsitellä heti niiden saapumisen jälkeen vaan tässä saattaa kestää useampi päivä. Vältäthän siis tiedusteluja siitä, ovatko dokumenttisi saapuneet tai onko ne käsitelty - lähetämme asiasta kuittauksen heti, kun dokumenttisi on käsitelty.

Jos sinulla on kysyttävää kelpoisuutesi todistamisen prosessiin liittyen, voit aina ottaa yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin.

Yhteystiedot löydät täältä.