Teologisen tiedekunnan entinen tai nykyinen opiskelija

Nämä oh­jeet kos­ki­vat si­nua, jos hait kou­lu­tuk­siin, jot­ka al­koi­vat syk­syl­lä 2017.

Et voi saa­da li­sää opis­ke­luai­kaa ha­ke­mal­la uu­des­taan oi­keut­ta, joka si­nul­le myön­net­tiin jo ai­kai­sem­min

Jos sinulla oli aikaisemmin oikeus suorittaa teologian kandidaatin tutkinto ja/tai teologian maisterin tutkinto Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja menetit oikeuden, voit hakea oikeuden palauttamista tai lisäaikaa opintojen loppuun saattamista varten. Sinulle ei myönnetä uutta oikeutta suorittaa teologian kandidaatin tutkinto ja/tai teologian maisterin tutkinto samansisältöisessä koulutuksessa.