Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa F

Tässä ohjeessa kerrotaan miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet lääketieteen yhteisvalinnassa lääketieteen koulutukseen keväällä 2018.

 

OH­JEEN KOH­DE­RYH­MÄ

Noudata tätä ohjetta, jos haet keväällä 2018 johonkin lääketieteen yhteisvalinnassa olevaan suomenkieliseen hakukohteeseen.

Lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle hakevalla tulee olla riittävä suomen kielen taito.  Hakijalta vaaditaan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan, kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) hakija tekee valintakokeen.

Hakijan tulee jo hakuvaiheessa (hakulomakkeella) ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään.

Jos hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito siinä kielessä, jolla hän tekee kokeen ja erinomainen kielitaito toisessa vaaditussa kielessä.

Kielitaidon osoittavan liitteen toimittaminen 

Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista suomen kielessä, on hakijan toimitettava todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen.

Suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset:

Kun suomenkielisen opintolinjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi.

Kun suomenkielisen opintolinjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa jollakin seuraavissa kohdissa kuvatuista tavoista.

Huomaa, että opiskelutasoinen ja erinomainen kielitaito eivät tässä viittaa valtioneuvoston asetukseen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa. Yliopisto määrittelee hakijoilta hyväksyttävät kielitaidon osoitustavat.

 

 

SUO­MA­LAI­NEN YLI­OP­PI­LAS­TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2018. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen v. 1990, sinun tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

IB-TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • suomi A1-kielenä arvosanalla 5, TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 6, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) arvosanalla 5.

Sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta (Diploma) siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2018, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

EB-TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • suomi LI-kielenä arvosanalla 7.

Sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2018, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

REI­FEPRÜ­FUNG/​​ABI­TURPRÜ­FUNG-TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • suomi kirjallisesti arvosanalla 8, TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 10.

Sinun tulee toimittaa kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

AM­MA­TIL­LI­NEN PE­RUS­TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • ammatillinen perustutkinto suomeksi (tutkinnon suorituskieli on suomi, äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä).

Sinun tulee lähettää kopio tutkintotodistuksestasi siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion.

 

KOR­KEA­KOU­LU­TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • korkeakoulututkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • korkeakoulututkinnon pääaineena on suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan).

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamat tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

 

MUU KOR­KEA­KOU­LU­KEL­POI­SUU­DEN AN­TA­VA TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suomeksi (tutkinnon suorituskieli on suomi, äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä).

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

 

PE­RUS­O­PE­TUS JA LU­KIO-OPE­TUS

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavilla tavoilla:

 • perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saatu päättötodistus, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, TAI
 • perusopetus tai lukio-opetus suomeksi (= päättötodistuksessa tutkinnon suorituskieli on suomi, äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä).

Toimita kopio päättötodistuksesta siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi.

 

SUO­MA­LAIS­TEN YLI­OPIS­TO­JEN KIE­LI­KES­KUS­TEN/​​KIE­LI­PAL­VE­LUI­DEN KIE­LI­TAI­TO­TES­TIT

 Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

 • testin keskiarvona taitotaso 6.

Toimita todistus suoritetusta kielikokeesta siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi.

 

YLEI­NEN KIE­LI­TUT­KIN­TO (YKI)

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

Toimita kopio tutkintotodistuksesta siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi.

 

VAL­TION­HAL­LIN­NON KIE­LI­TUT­KIN­TO

Jos haet lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle ja teet valintakokeen ruotsin kielellä, sinulta vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, jonka voit osoittaa seuraavalla tavalla:

Toimita kopio tutkintotodistuksesta siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka olet asettanut ylimmäksi hakutoiveeksesi.