Noudata tätä ohjetta,

 1. jos haet syksyllä 2017 tai keväällä 2018 tohtorikoulutukseen.
   
 2. jos haet talvella / keväällä 2017–2018 johonkin seuraavista hakukohteista:
 • Avoimen väylä, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Avoimen väylä, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Datatieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, elintarviketieteiden / maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Elintarviketieteiden maisteriohjelma (monikielinen), elintarviketieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, filosofian maisteriohjelma, valtiotieteiden/filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian/maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kasvibiologian maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (monikielinen), filosofian/valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Life Science Informatics -maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v.)
 • Maisterihaku, Maantieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (monikielinen), maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Maataloustieteiden maisteriohjelma (monikielinen), maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian/valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Metsätieteiden maisteriohjelma (monikielinen), maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Neurotieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi), oikeustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Taloustieteen maisteriohjelma (monikielinen), valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, teologian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, filosofian/valtiotieteiden/maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)
 • Pf-koulutus, proviisorin koulutusohjelma, proviisori (2 v)
 • Päähaku, farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)
 • Päähaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Päähaku, proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Päähaku, taloustieteen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Siirtohaku, kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tohtorikoulutukseen haettaessa liitteet liitetään AAVAn hakulomakkeeseen sekä toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Huom. koska tohtorikoulutukseen ei haeta Opintopolun kautta, hakijapalveluissa ei päästä katsomaan VIRTA-tietoja, vaan kaikista todistustavoista on toimitettava liite.

Muissa hauissa, kun olet lähettänyt hakemuksen Opintopolku-sivuston tai UAF:in (vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien haussa) hakujärjestelmällä, järjestelmä pyytää sinua täydentämään hakemustasi tarvittavilla liitteillä. Samalla järjestelmä kertoo milloin liitteiden on viimeistään oltava perillä ja mihin osoitteeseen ne toimitetaan.

Toimita suomen kielen taitosi osoittava liite hakujärjestelmän kertomaan osoitteeseen. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida.

Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja. Ole hyvä ja katso lisätietoa hakukohtaisesti vasemmalta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2018. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2018, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2018, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung-tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta hakujärjestelmän kertomaan osoitteeseen.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta hakujärjestelmän kertomaan osoitteeseen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • kypsyysnäytteen suomeksi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamat tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos hakuperusteena oleva tutkintosi tai hakuperusteena olevat opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamat tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, jos olet suorittanut testin keskiarvonalla taitotaso 4. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää: Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon jonkin toisen suomalaisen yliopiston kielikeskuksen/kielipalveluiden vastaavalla kokeella. Toimita todistus muualla suoritetusta kielikokeesta hakujärjestelmän kertomaan osoitteeseen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista. Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakujärjestelmän kertomaan osoitteeseen.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakujärjestelmän kertomaan osoitteeseen.

HUOM! Tämä koskee sinua vain, jos haet yhteishaussa (14.-28.3.2018) humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma ja haluat suuntautua Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin. 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Helsingin yliopistolla suoritetulla Suomi 6 -kielitaitokurssilla, jos arvosanasi on 4 tai 5. Erillistä todistusta kurssin suorittamisesta ei tarvitse toimittaa: Helsingin yliopisto tarkistaa suorituksen suoraan opintosuoritusrekisteristä.