Sosiaalitieteiden valintakokeen ennakkomateriaali

Sosiaalitieteiden kandiohjelman vuoden 2018 valintakokeen ennakkomateriaali:

1. Pauha, Teemu & Jasinskaja-Lahti, Inga: Vähemmistöjen väliset suhteet: Tutkimustuloksia ja toimintaehdotuksia. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79168/TEM_1_2017_FINAL_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Vilkama, Katja & Vaattovaara, Mari & Dhalmann, Hanna: Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110570/vilkama.pdf?sequence=2 alaviite 5. s. 494 ei kuulu koealueeseen

3. Peltola, Marja: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Luku 1-1.3. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kunnollisia_perheita_verkko.pdf s. 11-41 (koealue loppuu lukuun 1.3, luku 1.4 ei kuulu koealueeseen)

4. Heino, Eveliina: Ymmärrystä ja tukea – kohtaamattomuutta ja vääryyttä. Venäläistaustaisten perheiden institutionaalisen luottamuksen ja epäluottamuksen rakentuminen suomalaisia peruspalveluita kohtaan.  http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131089/yp1602_heino.pdf?sequence=1