Farmasian tiedekunnan koulutuksiin hakevalla tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaito tarkistetaan jo hakuvaiheessa. Riittää, että osoitat joko suomen tai ruotsin kielen taidon.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu ruotsiksi, TAI
 • äidinkielen koe (ruotsin kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava ruotsi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur.

Huomaa, että ruotsi toisena kielenä (R2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa ruotsin kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2016. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen 1990, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • ruotsi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita kopio tutkintotodistuksesta (Diploma) hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2016, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).

Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2016, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon Reifeprüfung- tai Abiturprüfung-tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4), TAI
 • ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita hakijapalveluihin kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on ruotsi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon perusopetuksen tai lukion päättötodistuksella, jos sinulla on

 • ruotsiksi suoritetun perusopetuksen päättötodistus, tai
 • perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.

Toimita kopio päättötodistuksesta hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos olet suorittanut:

 • tutkinnon ruotsiksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava), TAI
 • kypsyysnäytteen ruotsiksi.

Toimita hakijapalveluihin kopio tutkintotodistuksesta, josta käy ilmi, että vaadittu kielitaito on osoitettu osana korkeakoulututkintoa. Jos vaadittava kielitaidon osoitustapa ei ilmene tutkintotodistuksesta tai tutkinto on kesken, sinun tulee lisäksi toimittaa opintorekisteriote tai diploma supplement.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Jos korkeakoulututkinto on suoritettu Helsingin yliopistossa riittää, että otat yhteyttä hakijapalveluihin, jolloin tiedot tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Voit todentaa riittävän ruotsin kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on ruotsi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi hakijapalveluihin. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit todentaa riittävän ruotsin kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Toimita todistuskopio suoritetuista ruotsin kielen opinnoista tai korkeakoulun vastaaviksi opinnoiksi lukemista opinnoista. Jos kieliopinnot on suoritettu Helsingin yliopistossa riittää, että otat yhteyttä hakijapalveluun, jolloin tiedot tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon Helsingin yliopiston kielipalveluiden ruotsin kielitaitotestillä, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 4. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse toimittaa: riittää, että otat yhteyttä hakijapalveluihin, joka tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista. Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin.

Voit osoittaa riittävän ruotsin kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita kopio tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin.