psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit

Hakukohteet 

Korkeakoulujen yhteishaku, kevät 2018

  • Helsingin yliopisto: Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
  • Helsingin yliopisto: Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)
  • Tampereen yliopisto: Psykologian tutkinto-ohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
  • Turun yliopisto: Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

Valintakoevaatimukset 2018

  1. Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016 tai uudempi. Tilastollisten menetelmien perusteet. (Sanoma Pro Oy.)
  2. Lisämateriaali Tilastollisten menetelmien perusteet -kirjaan (kohta 1 edellä), jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen ja kirjassa havaitut virheet ja korjaukset. Katso: Keskiviikkona 1.11.2017 julkaistu lisämateriaali. Materiaali on suomenkielinen.
  3. Tiistaina 10.4.2018 julkaistu materiaali. Materiaali on suomenkielinen.

 

Artikkelit

Tiedosto (pdf)

1

Arkkila, E., Smolander, S. & Laasonen, M. (2013). Monikielisyys ja kielellinen erityisvaikeus. Duodecim, 129, 200-207.

Arkkila (2013)  Monikielisyys ja kielellinen erityisvaikeus.pdf

2

Berg S., Poutanen, M., Kangas, T., Peltomaa, K., Korkman, M., Lahti-Nuuttila, P. & Hokkanen, L. (2014). Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin. Psykologia, 49, 41-63.

Berg (2014) Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin.pdf

3

Laakasuo, M., Palomäki, J. & Lappi, O. (2015). Pokerin psykologiaa. Psykologia, 50, 180-193.

Laakasuo (2015) Pokerin psykologiaa.pdf

4

Lyytinen, P. (2011). Varhainen kielen kehitys lukemaan oppimisen ennustajana. Psykologia, 2-3, 99-107.

Lyytinen (2011) Varhainen kielen kehitys lukemaan oppimisen ennustajana.pdf

5

Nummenmaa, L. (2016). Tunteiden neurobiologia. Suomen Lääkärilehti, 71, 725-731a.

Nummenmaa (2016) Tunteiden neurobiologia.pdf

6

Närhi, V., Peltomaa, K., & Aro, M. (2014). Lievään kehitysvammaisuuteen liittyvä heikko lukutaito: erityisen vaikeaa lukemisvaikeutta?. NMI-Bulletin, 24, 4-18.

Närhi (2014) Lievään kehitysvammaisuuteen liittyvä heikko lukutaito.pdf

7

Pihko, H. & Vanhatalo, S. (2014). Aivojen kehityksestä. Kirjassa: Lastenneurologia, Duodecim, 12-20.

Pihko (2014) Aivojen kehityksestä.pdf

8

Taipale, J. (2017). Vakiintunut väliaikaisratkaisu: addiktio, itsesäätely ja toistaminen. Psykoterapia, 36, 169-181.

Taipale (2017) Vakiintunut väliaikaisratkaisu addiktio itsesäätely ja toistaminen.pdf

Valintakoevaatimuksena olevassa tilastomatematiikan kirjassa (kohta 1 edellä) käsitellään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksena olevassa kirjassa esitetyssä määrin.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi (kysymyksiä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä).