Psykologian kandiohjelman lähtöpisteet

2018 lähtöpisteet: ylioppilastutkinnon pisteytys ja ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen pisteytys

Hakukohde:

 • Päähaku, psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)

Voit saada yhteensä enintään 120 lähtöpistettä.

Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, International Baccalaureate -tutkinnosta (IB), European Baccalaureate -tutkinnosta (EB) ja Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta (RP). Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, lähtöpisteittesi määrä on nolla. Mikäli olet suorittanut useamman lähtöpisteisiin oikeuttavan tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteet sen tutkinnon mukaan, josta saat parhaimmat lähtöpisteet.

Mikäli olet suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-tutkinnon, sinulle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (yhteispisteet = ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet + valintakoepisteet) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Korotetut ylioppilas­tutkinnon ar­vosanat otetaan huomioon koro­tettui­na ylioppilastutkinnon lähtöpisteytyksessä.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Lähtöpisteitä annetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:

Äidinkieli huomioidaan kaikilta (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä),
ja 3 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana / pisteyhdistelmä huomioidaan

 1. vieras kieli (pitkä kieli, ei suomi tai ruotsi)
 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 3. reaali:
  * psykologian ainereaali (uusimuotoinen);
  * biologian, filosofian, fysiikan tai kemian, historian tai yhteiskuntaopin ainereaali (uusimuotoinen);
  * muu ainereaali (uusimuotoinen);
  * vanhamuotoinen reaali.

Vuonna 1996 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli huomioidaan kaikilta (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä) 

31

27

16

7

0

0

sekä 3 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana / pisteyhdistelmä huomioidaan

1. vieras kieli (pitkä, ei suomi tai ruotsi)

25

17

8

2

0

0

2. matematiikka (pitkä)

30

28

21

15

0

0

2. matematiikka (lyhyt)

24

16

9

0

0

0

3. psykologian ainereaali (uusimuotoinen)

34

29

20

9

0

0

3. biologian, filosofian, fysiikan tai kemian, historian tai yhteiskuntaopin ainereaali (uusimuotoinen)

27

24

9

4

0

0

3. vanhamuotoinen reaali

23

18

7

0

0

0

3. muu ainereaali (uusimuotoinen)

24

19

8

0

0

0

lyhyt tai keskipitkä kieli (ei lähtöpisteitä)

Ei lähtöpisteitä

Yhteensä enintään 120 pistettä

Yhteensä enintään 120 pistettä

Ennen vuotta 1996 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

TASO

 L

M

C

 äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä) 

 37

21

9

 sekä 2 parasta seuraavista niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana/pisteyhdistelmä huomioidaan    

 1. vieras kieli (ei ruotsi tai suomi)

pitkä

24

10

0

 2. matematiikka 

 pitkä

 39

33

23

 lyhyt

 23

11

0

 3. reaali

 

 26

10

0

yhteensä enintään 102 pistettä    

International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) ja Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon (RP) rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

Suomalainen ylioppilastutkinto

Reifeprüfung-pisteet
(Suomessa suoritettu RP)

IB-tutkintopisteet

EB-tutkintopisteet

Laudatur

13-15

7

9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

10-12

6

8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

8-9

5

7,00–7,95

Cum laude approbatur

7

4

6,00–6,95

Lubenter approbatur

5-6

3

5,00–5,95

Approbatur

4

2

4,00–4,95

Suomessa suoritetun RP-tutkinnon lähtöpisteet lasketaan kohdasta ”Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung”.

Vuonna 2018 suoritettavan IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Suomessa suoritettavan RP-tutkinnon suorittavilla lähtöpisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvioinnin perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet lopullisen tutkintotodistuksen.