Aikaa löytää joustavasti itseäsi kiinnostava tieteenala

Uudet koulutusohjelmat mahdollistavat sen, että voit entistä joustavammin suuntautua itseäsi kiinnostavaan tieteenalaan. Useista tieteenaloista muodostuneen kandiohjelman sisällä opintosuuntasi tarkentuu kandiopintojen aikana. Poikkeuksen muodostavat esim. lääketieteen, hammaslääketieteen, oikeustieteen ja farmasian koulutus- ja kandiohjelmat, joissa kaikki opiskelevat samaa opintosuuntaa. Lue lisää eri koulutusohjelmien sisältämistä tieteenaloista ja opintosuunnista koulutusohjelmat -sivuilta.

Ulottuvillasi Suomen laajin koulutustarjonta

Helsingin yliopiston rikkaus opiskelijalle on sen 300 tieteenalassa. Niiden tarjoamaa tutkimukseen perustuvaa opetusta tarjotaan syksystä 2017 lähtien uusissa koulutusohjelmissa, joista on kandiohjelmia 32 ja maisteriohjelmia 60. Opiskelijana pääset alusta asti uusimman tiedon äärelle etsimään ratkaisuja jopa maailmanlaajuisiin haasteisiin. Opiskeltuasi laaja-alaisessa kandiohjelmassa, voit jatkaa opintojasi tarkemmin tieteenaloihin keskittyviin maisteriohjelmiin.

Räätälöi tutkintosi itsesi näköiseksi valinnaisilla opinnoilla

Valinnaisia opintoja voit opiskella omassa tai muissa tiedekunnissa, tai jopa toisessa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. Näin voit valita ja opiskella juuri sinua kiinnostavia ja uratoiveitasi vastaavia aiheita. Oppiminen tapahtuu paitsi erilaisissa fyysisissä tiloissa myös yhä enemmän virtuaalisissa tiloissa.

Tulevaisuuden työelämäosaamista tukevaa koulutusta

Opetuksen ja opintojaksojen suorittamistavat ovat rakennettu niin, että kehityt sekä oman tieteenalasi asiantuntijaksi että työelämätaitojen osaajaksi.
Alempi korkeakoulututkinto antaa edelleen riittävän perusosaamisen useisiin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin ja myös alan asiantuntijatehtäviin työelämässä.