Lumme_apuraha

 

Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tietoa eri apurahoista voi kysyä oman alan vanhemmilta opiskelijoilta ja professoreilta.Yliopistolla yksi suurimmista tahoista, joka myöntää apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille on Helsingin yliopiston rahastot. Tämä sivusto on suunnattu rahastojen apurahanhakijoille.

Lisätietoa yliopiston muista apurahoista löydät yliopiston Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Rahastojen apurahahaku

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto). Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisesti hakujärjestelmä Aavan kautta.

Vuoden 2017 hakuaika on 24.1.2017 - 9.2.2017.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Rahastoilla voi olla lisäksi omia painotuksiaan, joista mainitaan hakutekstissä.

Matka-apurahat tohtorikoulutettaville  Vuonna 2016 ei järjestetä keskitettyä apurahahakua. Tarkemmat tiedot  kustakin tutkijakoulusta löytyvät esim. Flammasta (vaatii yliopiston käyttäjätunnukset). Juhlarahastosta myönnetään jatko-opiskelijoille matka-apurahoja yhteensä enintään 22 700 euroa ulkomailla tapahtuvaan tieteelliseen jatko-opiskeluun. Apurahat tulevat hakuun myöhemmin tänä vuonna.

Avustukset opintopiireille ja opiskelijajärjestöjen matka-avustukset Vuonna 2016 opiskelijaneuvonta ei myönnä avustuksia opintopiireille eikä opiskelijajärjestöjen matkoihin.

Voit kysyä lisää apurahoista ja apurahahauista yliopiston opiskelijaneuvonnasta.
Lisätietoja Helsingin yliopiston rahastoista, lahjoittamisesta ja testamenttiasioista saat yliopiston lahjoittajasuhteiden osastolta.

Vuoden 2016 apurahoja koskevat tiedot
Haettavissa olleet apurahat
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja hakuohjeet
Arviointikriteerit
Apurahansaajat 2016

Rahastot edistävät tutkimusta, opetusta ja opiskelua

Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 200 rahastoa, jota ovat yliopiston ystävien, alumnien ja muiden tukijoiden perustamia. Jokaisella tieteenalalla on omat rahastonsa, joista rahoitetaan tieteenalakohtaisia tutkimusprojekteja sekä tieteenalan tutkijoita ja opiskelijoita. Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi yliopistolla on myös muita itsenäisiä rahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta. Vanhin tunnettu lahjoitusrahasto, Erik Ekestubben testamenttiin perustuva stipendirahasto vuodelta 1745, toimii osana maatalous-metsätieteiden rahastoa. Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlaa juhlistavaan kampanjaan Helsinki Insight 375 on tehty lahjoituksia jo yli 20 miljoonaa euroa. Lisätietoa lahjoittamisesta ja eri rahastoista löydät Helsinki Insight –sivustolta. Jokainen lahjoitus on tärkeä osa lahjoitusvarojen kokonaisuutta!

Katso video Helsingin yliopiston rahastojen juhlasta 2015.