Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tietoa eri apurahoista voi kysyä oman alan vanhemmilta opiskelijoilta ja professoreilta.Yliopistolla yksi suurimmista tahoista, joka myöntää apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille on Helsingin yliopiston rahastot. Tämä sivusto on suunnattu rahastojen apurahanhakijoille.

Lisätietoa yliopiston muista apurahoista löydät yliopiston Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Rahastojen apurahahaku

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto). Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisesti hakujärjestelmä Aavan kautta.

Vuoden 2017 hakuaika oli 24.1.2017 - 9.2.2017.

Seuraava haku avautuu tammikuussa 2018.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Rahastoilla voi olla lisäksi omia painotuksiaan, joista mainitaan hakutekstissä.

Matka-apurahat tohtorikoulutettaville  Vuonna 2017 ei järjestetä keskitettyä apurahahakua. Tohtorikoulutettavat löytävät tiedot jaettavista matka-apurahoista oman tutkijakoulunsa tai tohtoriohjelmansa sivuilta.

Lisätietoja Helsingin yliopiston rahastoista, lahjoittamisesta ja testamenttiasioista saat yliopiston lahjoittajasuhteiden osastolta.

Vuoden 2017 apurahoja koskevat tiedot
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja hakuohjeet
Arviointikriteerit
Apurahansaajat 2017

Rahastot edistävät tutkimusta, opetusta ja opiskelua

Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 200 rahastoa, jota ovat yliopiston ystävien, alumnien ja muiden tukijoiden perustamia. Jokaisella tieteenalalla on omat rahastonsa, joista rahoitetaan tieteenalakohtaisia tutkimusprojekteja sekä tieteenalan tutkijoita ja opiskelijoita. Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi yliopistolla on myös muita itsenäisiä rahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta. Vanhin tunnettu lahjoitusrahasto, Erik Ekestubben testamenttiin perustuva stipendirahasto vuodelta 1745, toimii osana maatalous-metsätieteiden rahastoa. Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlaa juhlistavaan kampanjaan Tekoja maailman parhaaksi on tehty lahjoituksia ja lahjoituslupauksia jo yli 35 miljoonaa euroa. Lisätietoa lahjoittamisesta ja eri rahastoista löydät  lahjoittaja-sivuilta. Jokainen lahjoitus on tärkeä osa lahjoitusvarojen kokonaisuutta!

Katso video Helsingin yliopiston rahastojen juhlasta 2015.