Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos olet hakenut maisteriohjelmaan Helsingin yliopistossa ja hakemuksesi on hylätty tai olet varasijalla.

Kuka voi pyytää oikaisua?

Hakija, jonka mielestä hakemuksen käsittelyssä on tapahtunut virhe, voi pyytää oikaisua päätökseen.

Be 1* of the best -apurahojen päätökseen ei voi pyytää oikaisua.

Oikaisupyyntö

Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän sisällä siitä, kun olet saanut tiedon valintapäätöksestä. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä päätöskirjeen lähettämisestä, jollei muuta ilmene. Määräaika ilmoitettiin sinulle postitse, sähköpostitse tai verkkosivun kautta.

 Oikaisupyynnössä on ilmoitettava

  • mihin päätökseen oikaisua pyydetään
  • mitä kohtaa päätöksestä pyydetään oikaisemaan
  • miten päätöstä pyydetään oikaisemaan
  • perusteet, joilla oikaisua pyydetään.

Mihin oikaisupyyntö lähetetään?

Oikaisupyyntö on toimitettava Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Voit toimittaa oikaisupyynnön joko paperilla tai sähköpostitse.

Jos haluat toimittaa oikaisupyynnön paperilla, noudata ohjeita, jotka löydät sivulta Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin.

Jos haluat toimittaa oikaisupyynnön sähköpostitse, lähetä oikaisupyyntö osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi teksti "Oikaisupyyntö: " ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisupyyntösi koskee, esimerkiksi "Oikaisupyyntö: maisterihaku, kielten maisteriohjelma".