Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Jos opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit pyytää päätökseen oikaisua. Oikaisua pyydetään kirjallisesti.

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava

  • mihin päätökseen oikaisua pyydetään
  • mitä kohtaa päätöksestä pyydetään oikaisemaan
  • miten päätöstä pyydetään oikaisemaan
  • perusteet, joilla oikaisua pyydetään.

Oikaisupyyntö on toimitettava Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

  • tavallisena sähköpostiviestinä
  • luottamuksellisena sähköpostiviestinä
  • paperilla.

Jos haluat toimittaa oikaisuvaatimuksen tavallisena sähköpostiviestinä, lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi teksti "Oikaisuvaatimus: " ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisupyyntösi koskee, esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: avoimen väylä, oikeustieteen koulutusohjelma". Lähetä oikaisuvaatimus mieluiten siitä sähköpostiosoitteestasi, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi, kun Helsingin yliopistoon hait.

Jos haluat toimittaa oikaisuvaatimuksen luottamuksellisena sähköpostiviestinä, noudata ohjeita, jotka löydät sivulta Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

Jos haluat toimittaa oikaisuvaatimuksen paperilla, noudata ohjeita, jotka löydät sivulta Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin.

Oikaisupyynnön on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitettiin sinulle postitse, sähköpostitse tai verkkosivun kautta.