Motivaatiokirje maisterihaussa

Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Motivaatiokirje monikielisissä maisteriohjelmissa

Motivaatiokirje laaditaan suoraan sähköiselle hakulomakkeelle, erillistä liitettä ei siis tarvitse toimittaa. Motivaatiokirje on osa hakemusten akateemista arviointia, ja sitä käytetään yhtenä kriteerinä järjestettäessä hakijoita paremmuusjärjestykseen. Joissain hakukohteissa motivaatiokirjeeseen pitää laatia myös opintosuunnitelma maisterivaiheen opinnoista.

Motivaatiokirje koostuu ennalta määrätyistä kysymyksistä, joiden vastauksille annettu tila on rajattu hakulomakkeella ilmoitetulla merkkimäärällä. Sinun kannattaa miettiä vastauksia jo ennen hakulomakkeen täyttämistä. Kysymysten muoto voi vaihdella hieman, mutta alle on listattu tyypillisimmät motivaatiokirjeessä esiintyvät kysymykset:

  • Miksi haet tähän maisteriohjelmaan?
  • Miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua tässä maisteriohjelmassa?
  • Miten tämän maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat sinun aikaisempia opintojasi?
  • Miten tämän maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi?
  • Hahmottele pro gradu -tutkielmasi teemaa ja aihealuetta ja kerro, miten pro gradu -tutkielman aihe liittyy tämän maisteriohjelman opintoihin.

 

Opintosuunnitelma osana motivaatiokirjettä

Myös opintosuunnitelma laaditaan suoraan sähköiselle hakulomakkeelle niissä hakukohteissa, missä opintosuunnitelma vaaditaan. Opintosuunnitelmaa laatiessasi sinun tulee miettiä, mistä opintojaksoista maisterin tutkintosi muodostuu. Tutustu hakukohteesi koulutuksen rakenteeseen ja opintojen sisältöön ohjelman omilla verkkosivuilla tai Opintopolussa, ja mieti mahdollisten tieteenalan syventävien opintojen ja valinnaisten opintojen kautta minkälaisen tutkinnon aiot itsellesi koostaa.

 

Huomioithan, että Helsingin yliopisto saattaa tarkistaa motivaatiokirjeen ja muut vastaavat dokumentit plagiaatintunnistusjärjestelmällä.