Maatalous-metsätieteelliset opinnot antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Opinnoissa pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen sekä harjaannut sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.
Opiskelijaksi maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan
Koulutusohjelmat