Lähtöpisteet taloustieteen kandiohjelmaan

2018 lähtöpisteet

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta voi saada enintään 36 pistettä. Taloustieteen kandiohjelmaan hakeva saa pitkän matematiikan suorittamisesta lisäksi 4 lisäpistettä.

Päivitetty 16.2.2018:  myös IB-tutkinnon muualla kuin Suomessa suorittaneet valitaan lähtöpisteiden perusteella eivätkä he saa osallistua valintakokeeseen.

Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  1. äidinkieli
  2. matematiikka
  3. reaali/ainereaali, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 7.6.2018.

YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

L

E

M

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

13

11

9

matematiikka

 

pitkä

11

9

7

lyhyt

9

5

2

reaali/ainereaali, pitkä toinen kotimainen kieli tai pitkä vieras kieli

12

10

8

keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

9

5

2

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteitä. Lähtöpisteissä huomioidaan kolme parasta arvosanaa. (Korjattu 14.3.2018: aikaisemmin luki virheellisesti "neljä parasta arvosanaa"). IB-tutkinnon osalta yhden näistä on oltava high level -tasolla suoritettu A1-kieli tai A-kieli. IB:n osalta lähtöpisteet tulkitaan siten, että high level vastaa pitkää oppimäärää ja standard level lyhyttä oppimäärää. Taideaineet eivät oikeuta lähtöpisteisiin.

Pisteytyksessä huomioidaan ennakkoarviot.

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon suorittaneiden rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

SUOMALAINEN YLIOPPILASTUTKINTO

REIFEPRÜFUNG-PISTEEET

IB-TUTKINTO-PISTEET

EB-TUTKINTO-PISTEET

Laudatur

13-15

7

9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

10-12

6

8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

8-9

5

7,00–7,95

Cum laude approbatur

7

4

6,00–6,95

Lubenter approbatur

5-6

3

5,00–5,95

Approbatur

4

2

4,00–4,95