Lähtöpisteet sosiaalitieteiden kandiohjelmaan

2018 lähtöpisteet

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta tai Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta voi saada enintään 36 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  • äidinkieli ja matematiikka
  • kaksi parasta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaali/ainereaali. Molemmat parhaista voivat olla ainereaaleja tai vieraita kieliä.

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 7.6.2018. 

YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

L

E

M

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

10

8

6

matematiikka

 

pitkä

9

7

5

lyhyt

7

5

2

reaali/ainereaali

9

7

5

pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali

8

6

4

keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

7

5

2

 

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun RP-tutkinnon pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteitä. Lähtöpisteissä huomioidaan neljä parasta arvosanaa. IB-tutkinnon osalta yhden näistä on oltava high level -tasolla suoritettu A1-kieli tai A-kieli. IB:n osalta lähtöpisteet tulkitaan siten, että high level vastaa pitkää oppimäärää ja standard level lyhyttä oppimäärää. Taideaineet eivät oikeuta lähtöpisteisiin.

Pisteytyksessä huomioidaan ennakkoarviot.

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon suorittaneiden rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

SUOMALAINEN YLIOPPILASTUTKINTO

REIFEPRÜFUNG-PISTEEET

IB-TUTKINTO-PISTEET

EB-TUTKINTO-PISTEET

Laudatur

13-15

7

9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

10-12

6

8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

8-9

5

7,00–7,95

Cum laude approbatur

7

4

6,00–6,95

Lubenter approbatur

5-6

3

5,00–5,95

Approbatur

4

2

4,00–4,95