Lähtöpisteet politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan

2018 lähtöpisteet

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, EB-tutkinnosta, IB-tutkinnosta ja Suomessa suoritetusta RP-tutkinnosta voi saada enintään 36 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta saa pisteitä seuraavista aineista:

  • äidinkieli ja reaali/ paras ainereaali
  • kaksi parasta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai ainereaali. Ainereaali voidaan huomioida tässä vain kerran. Molemmat parhaista voivat olla vieraita kieliä.

Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan arvosanat, jotka on tallennettu ylioppilastutkintolautakunnan tietojärjestelmään viimeistään 7.6.2018. 

YLIOPPILASTUTKINNON PERUSTEELLA ANNETTAVAT PISTEET, POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA

AINE

TASO

L

E

M

äidinkieli (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

10

8

6

reaali/ainereaali

9

7

5

matematiikka

 

pitkä

9

7

5

lyhyt

7

5

2

pitkä toinen kotimainen kieli, pitkä vieras kieli tai reaali/ainereaali

8

6

4

keskipitkä/lyhyt toinen kotimainen kieli tai vieras kieli

7

5

2

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteitä. Lähtöpisteissä huomioidaan neljä parasta arvosanaa. IB-tutkinnon osalta yhden näistä on oltava high level -tasolla suoritettu A1-kieli tai A-kieli. IB:n osalta lähtöpisteet tulkitaan siten, että high level vastaa pitkää oppimäärää ja standard level lyhyttä oppimäärää. Taideaineet eivät oikeuta lähtöpisteisiin.

Pisteytyksessä huomioidaan ennakkoarviot.

EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Suomessa suoritetun RP-tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

SUOMALAINEN YLIOPPILASTUTKINTO

REIFEPRÜFUNG-PISTEEET

IB-TUTKINTO-PISTEET

EB-TUTKINTO-PISTEET

Laudatur

13-15

7

9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

10-12

6

8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

8-9

5

7,00–7,95

Cum laude approbatur

7

4

6,00–6,95

Lubenter approbatur

5-6

3

5,00–5,95

Approbatur

4

2

4,00–4,95