Lähtöpisteet kasvatustieteiden kandiohjelmaan

Nämä lähtöpisteet koskevat vuoden 2018 yhteishakua.

Ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan (IB-, EB- tai RP-) tutkinnon suorittanut saa tutkinnostaan lähtöpisteitä haettaessa kasvatustieteiden kandiohjelmaan. Pisteet huomioidaan yhteispistekiintiössä. Ylioppilastutkinnon suorittanut hakija hakee automaattisesti yhteispistekiintiössä ja koepistekiintiössä. Vain Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta annetaan lähtöpisteitä.

Vuonna 1996 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

TASO

L

E

M

C

B

äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

51

45

30

19

0

matematiikka

pitkä

49

44

40

30

18

 

lyhyt

39

31

22

13

0

yhteensä enintään 100 pistettä

 

 

 

 

 

Vuonna 1996 tai sen jälkeen suoritettu ja ennen vuotta 1996 suoritettu ylioppilastutkintotodistus pisteytetään eri tavalla. Perusteena on vuonna 1996 käyttöön otettu eximia cum laude approbatur -arvosana.

Ennen vuotta 1996 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

AINE

TASO

L

M

C

B

äidinkieli (huomioidaan kaikilta, äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä)

51

33

19

0

matematiikka

pitkä

49

42

30

18

 

lyhyt

39

25

13

0

yhteensä enintään 100 pistettä

 

 

 

 

Jos hakija on ennen hakuajan päättymistä korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon pisteiden laskennassa.

Ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen pisteytykset

RP-tutkinto rinnastetaan pisteitä laskettaessa suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Lähtöpisteet lasketaan kohdasta ”Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung”. Myös EB- ja IB-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon pisteiden laskennassa (2018 IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneilla pisteityksessä huomioidaan ennakkoarviot. Mikäli lopulliset pisteet eroavat ennakkoarvioista, ne otetaan huomioon lopullisessa valinnassa.). IB-tutkinnon osalta lähtöpisteet tulkitaan siten, että high level vastaa pitkää oppimäärää ja standard level lyhyttä oppimäärää.

Rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään seuraavasti:

Suomalainen ylioppilastutkinto

Reifeprüfung-pisteet

IB-tutkinto-pisteet

EB-tutkinto-pisteet

Laudatur

13–15

7

9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

10–12

6

8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

8–9

5

7,00–7,95

Cum laude approbatur

7

4

6,00–6,95

Lubenter approbatur

5–6

3

5,00–5,95

Approbatur

4

2

4,00–4,95