Lääketiede lisää globaalia hyvinvointia

Miro Sauru opiskelee lääketiedettä

Lääketieteen opinnot ovat antaneet Miro Saurulle halun ratkaista globaaleja terveysongelmia, joista moni olisi ratkaistavissa yllättävän yksinkertaisilla tavoilla.

”Monissa maissa ongelmia aiheuttavat esimerkiksi huono ravinto, köyhyys ja tiedon puute”, Miro sanoo. ”Elinikä laahaa perässä ihan vain siksi, että puuttuu perushygienia ja perushoito.”

Miro haluaa viedä modernia lääketiedettä kehitysmaihin, joissa häntä kiinnostaa kehityspotentiaalin määrä. Terveyden parantaminen vaikuttaa positiivisesti niin yksilön kuin yhteiskunnan kehitykseen, sillä pienillä parannuksilla on kauaskantoisia seurauksia.

”Esimerkiksi lapsilla yleinen välikorvatulehdus aiheuttaa kroonistuessaan kuulon alenemista, ja eriasteiset kuulonalenemat ovat maailman yleisin invalidisoiva tekijä. Kuulovaikeudet voivat taas johtaa lukutaidon puuttumiseen, oppimisvaikeuksiin ja siten huonon sosiaalisen aseman periytymiseen.”

Lääketieteen opintojen pariin Miron toi halu auttaa ihmisiä ja tieto, että opinnot avaavat ovia niin Suomessa kuin ulkomailla. Hän uskoo vahvasti tieteen merkitykseen maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa.

”Uskon, että tieteen avulla vähennetään kärsimystä. ”

Tiedon lisääminen muutoksen ytimessä  

Koulutus on tärkeä työkalu perussairauksien ehkäisemisessä, mutta tiedon lisääminen auttaa myös terveydenhoidon ammattilaisia. Monessa kehitysmaassa lääkärien tiedonhakutaidoissa olisi parantamisen varaa.

”Lääkäreillä on käytössään tabletteja ja tietokoneita, mutta he eivät osaa hakea tietoa tarpeeksi hyvin. Netissä olisi kuitenkin saatavilla valtavan paljon lääketieteellistä tietoa. ”

Yliopisto on antanut Mirolle konkreettisia keinoja tavoitteisiinsa pääsemisessä. Opintojen kautta hän on saanut lisää tietoa paitsi sairauksista myös isoista globaaleista kysymyksistä. Idealismi on säilynyt sopivalla tavalla kaiken taustalla myös opintojen edetessä.

”Ennen yliopistoa halusin yleisesti saada hyvää aikaan. Opintojen aikana minulle ovat kirkastuneet mahdolliset polut, joilla asioita saa konkreettisesti parannettua. Esimerkiksi kehitysyhteistyössä ja avustusten kohdentamisessa olisi mielestäni paljon parannettavaa.”

Arvokysymysten äärellä

Miten Miro suhtautuu ajatukseen, että länsimaisen lääketieteen vieminen kehitysmaihin olisi ylemmyydentuntoista? Mikseivät ihmiset saisi elää omien tapojensa ja uskomustensa mukaisesti?

”En usko moraalirelativismiin siinä suhteessa. On parempia ja huonompia tapoja vähentää kärsimystä”, Miro sanoo. ”Esimerkiksi tyttöjen ympärileikkausta ei pitäisi pystyä perustelemaan pelkällä traditiolla.”

Lääkärin työhön liittyy monenlaisia arvokysymyksiä, joista tärkein liittyy elämän arvostamiseen ja ylläpitämiseen.

”Mahdollisimman terveenä ja pitkään eläminen on mielestäni universaali itseisarvo.

Parhaiten tämä saavutetaan modernin lääketieteen avulla.”

Hae Hel­sin­gin yliopistoon

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista monitieteisistä yliopistoista. Opetuksemme perustuu kansainvälisessä ympäristössä tehtävään tutkimukseen. Yhdessä etsimme ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voit peruskoulutuksen puolella opiskella lääketiedettä, hammaslääketiedettä, translationaalista lääketiedettä, psykologiaa ja logopediaa.

Lääketieteen koulutusohjelma johtaa lääketieteen lisensiaatin (LL) tutkintoon ja valmistaa opiskelijat lakisääteiseen lääkärin ammatin harjoittamiseen.

Tutustu kiinnostaviin ja monipuolisiin ohjelmiimme koulutustarjonnassa. Tutustu koulutustarjontaamme!