Kasvatustieteiden kandiohjelman kaksivaiheisten valintojen ensimmäisen vaiheen tulokset