Käsityön ennakkotehtävä

Tällä sivulla on ohjeet käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijavalinnan osana toimivan ennakkotehtävän laatimiseen ja palauttamiseen.

Ennakkotehtävän aihe: Pulmatilanteen ratkaisu

Opettaja Nikkari on jo useamman kerran kohdannut työssään pulmatilanteen, jota on ollut vaikea ratkaista. Eräänä aamuna hän saa idean käsityöstä, jota voisi kokeilla tässä pulmatilanteessa. Millaisen käsityön opettaja Nikkari toteuttaa?

Ideoi, suunnittele ja valmista yhtä tai useampaa käsityötekniikkaa käyttäen pulmatilanteen ratkaiseva käsityö, jonka korkeus+leveys+paksuus voivat yhteenlaskettuina olla enintään 60 cm.

Laadi yhdelle (1) A4-sivulle kehyskertomus, josta ilmenee ainakin a) opettajan työssään kohtaama pulmatilanne, b) ratkaisuidean syntyminen ja kehittyminen sekä c) käsityön avulla ratkaistu tilanne.

 

Huolehdi siitä, että

1) tuot ennakkotehtävän mukanasi valintakokeen II vaiheeseen: soveltuvuuskokeeseen.

2) valmistamassasi käsityössä on hyvin kiinnitettynä nimilappu, jossa on nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

3) kehyskertomuksen kääntöpuolella on nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

 

Ennakkotehtävä säilytetään laitoksella yhden (1) vuoden ajan, jonka jälkeen ennakkotehtävän voi hakea pois syyskuun 2019 aikana. Noutamatta jätetyt ennakkotehtävät hävitetään tai lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

 

Ennakkotehtävän arviointikriteerit

Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan taitoa ratkaista käsityöllinen tehtävä itsenäisesti, luovasti ja perustellusti.