Tällä sivulla on ohjeet käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijavalinnan osana toimivan ennakkotehtävän laatimiseen ja palauttamiseen.

Ennakkotehtävän aihe:

Lohduke

Ideoi ja suunnittele käsityönä toteutettava uudenlainen lohduke. Pohdi millainen lohduke olisi, kenelle ja mihin tilanteeseen lohduke olisi tarkoitettu.

Valmista yhtä tai useampaa käsityötekniikkaa käyttäen lohduke, jonka korkeus+leveys+paksuus voivat yhteenlaskettuina olla enintään 60 cm.

Laadi saatekirje, jossa on kuvaus lohdukkeesta ja sen tarkoituksesta yhdelle (1) A4-sivulle.

Saatekirjeestä tulee ilmetä ainakin a) lähtökohdat lohdukkeen suunnittelulle, b) perustelut lohdukkeen valmistamisessa käytetyille käsityötekniikoille sekä c) lohdukkeen merkitys käyttäjälle.

Ennakkotehtävän palauttaminen

1) Tuo ennakkotehtävä mukanasi valintakokeen II vaiheeseen: soveltuvuuskokeeseen.

2) Huolehdi siitä, että valmistamassasi lohdukkeessa on hyvin kiinnitettynä nimilappu, jossa on nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

3) Huolehdi siitä, että saatekirjeen kääntöpuolella on nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

4) Ennakkotehtävä jätetään soveltuvuuskokeen jälkeen rekisteröintipisteellä kerrottuun paikkaan. Ennakkotehtävän jättöön liittyy lyhyt (n. 5min) haastattelu.

 

 

Ennakkotehtävä säilytetään laitoksella yhden (1) vuoden ajan, jonka jälkeen ennakkotehtävän voi hakea pois syyskuun 2018 aikana. Noutamatta jätetyt ennakkotehtävät hävitetään tai lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

 

Ennakkotehtävän arviointikriteerit

Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan taitoa ratkaista käsityöllinen tehtävä itsenäisesti, luovasti ja perustellusti.