Jatkotutkinnot

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot:

Koulutusala Tutkinto
Eläinlääketieteen koulutusala Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto
Humanistinen koulutusala Filosofian lisensiaatin tutkinto
Filosofian tohtorin tutkinto
Kasvatustieteellinen koulutusala ja opettajankoulutus Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto
Kasvatustieteen tohtorin tutkinto
Luonnontieteellinen koulutusala Filosofian lisensiaatin tutkinto
Filosofian tohtorin tutkinto
Lääketieteiden ja farmasian koulutusala Lääketieteen tohtorin tutkinto
Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto
Farmasian lisensiaatin tutkinto
Farmasian tohtorin tutkinto
Maatalous-metsätieteellinen koulutusala Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto
Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto
Maatalous- ja metsätieteiden liensiaatin tutkinto
Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto
Oikeustieteellinen koulutusala Oikeustieteen liensiaatin tutkinto
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Psykologian koulutusala Psykologian lisensiaatin tutkinto
Psykologian tohtorin tutkinto
Teologian koulutusala Teologian lisensiaatin tutkinto
Teologian tohtorin tutkinto
Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto
Valtiotieteiden tohtorin tutkinto

Jatkotutkintoihin vaadittavien opintojen kokonaislaajuutta ja opintojen kestoa ei ole määritelty.

Jatkotutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.