Jokaisen maisteritutkintoa suorittavan opiskelijan pitää ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi joka lukuvuodeksi. Sinun tulee nyt ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi, eli lukuvuodeksi 2017-2018. Katso alla olevasta taulukosta mikä ilmoittautumisohje koskee sinua.

Lukukausimaksuvelvollinen? Apurahan kattavuus lukuvuosimaksun osalta Ilmoittautumisohje
Ei - Versio K
Kyllä Ei hakenut apurahaa Version Z (englanniksi)
Kyllä Apurahaa ei myönnetty Version Z (englanniksi)
Kyllä Apuraha ei kata lukuvuosimaksua Version Z (englanniksi)
Kyllä Apuraha kattaa puolet lukuvuosimaksusta Version H (englanniksi)
Kyllä Apuraha kattaa koko lukuvuosimaksun Version F (englanniksi)