Tällä sivulla luetellaan syyt, joita käytetään vuonna 2017 hylättäessä hakemuksia, joilla haetaan oikeutta suorittaa alempi ja/tai ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopistossa.

Tunniste

Hylkäyssyy

Lisätietoja

HYL-100

Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ei saapunut määräajassa asiakirjaa, joka olisi osoittanut, että olet korkeakoulukelpoinen.

Hakemuksen liitteet päähaussa

HYL-101

Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ei saapunut määräajassa asiakirjaa, joka olisi osoittanut, että olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

Hakemuksen liitteet haettaessa monikielisiin maisteriohjelmiin

Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

HYL-102

University Admissions Finlandiin ei saapunut määräajassa asiakirjaa, joka olisi osoittanut, että olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

 

HYL-103

Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ei saapunut määräajassa asiakirjaa, joka olisi osoittanut, että kielitaitosi täyttää asetetut vaatimukset.

Kielitaidon osoittaminen

HYL-104

University Admissions Finlandiin ei saapunut määräajassa asiakirjaa, joka olisi osoittanut, että kielitaitosi täyttää asetetut vaatimukset.

 

HYL-105

Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ei saapunut määräajassa virallista käännöstä asiakirjasta, joka olisi osoittanut, että olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

Hakemuksen liitteet haettaessa monikielisiin maisteriohjelmiin

Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

HYL-106

University Admissions Finlandiin ei saapunut määräajassa virallista käännöstä asiakirjasta, joka olisi osoittanut, että olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

 

HYL-107

Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ei saapunut määräajassa opintosuoritusotetta.

Hakemuksen liitteet haettaessa monikielisiin maisteriohjelmiin

Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa

HYL-108

University Admissions Finlandiin ei saapunut määräajassa opintosuoritusotetta.

 

HYL-109

Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ei saapunut määräajassa virallista käännöstä opintosuoritusotteesta.

Hakemuksen liitteet haettaessa monikielisiin maisteriohjelmiin

Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa

HYL-110

University Admissions Finlandiin ei saapunut määräajassa virallista käännöstä opintosuoritusotteesta.

 

HYL-111

Et toimittanut portfoliota.

 

HYL-112

Opintosuoritusote ei ollut virallinen opintosuoritusote.

 

HYL-113

Opintosuoritusote ei ollut laillistettu opintosuoritusote.

 

HYL-114

Jäljennös opintosuoritusotteesta ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

HYL-115

Jäljennös opintosuoritusotteen käännöksestä ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

HYL-116

Jäljennös tutkintotodistuksesta ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

HYL-117

Jäljennös tutkintotodistuksen käännöksestä ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

HYL-118

Jäljennös väliaikaisesta tutkintotodistuksesta ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

HYL-119

Jäljennös väliaikaisen tutkintotodistuksen käännöksestä ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös.

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

HYL-120

Jäljennös tutkintotodistuksesta ei ollut laillistettu jäljennös.

 

HYL-121

Jäljennös väliaikaisesta tutkintotodistuksesta ei ollut laillistettu jäljennös.

 

HYL-122

Käännös opintosuoritusotteesta ei ollut virallinen käännös.

Virallinen käännös

HYL-123

Käännös tutkintotodistuksesta ei ollut virallinen käännös.

Virallinen käännös

HYL-124

Käännös väliaikaisesta tutkintotodistuksesta ei ollut virallinen käännös.

Virallinen käännös

HYL-125

Opintosuoritusote ei täyttänyt maakohtaisia vaatimuksia.

 

HYL-126

Jäljennös tutkintotodistuksesta ei täyttänyt maakohtaisia vaatimuksia.

 

HYL-127

Jäljennös väliaikaisesta tutkintotodistuksesta ei täyttänyt maakohtaisia vaatimuksia.

 

HYL-128

Opintosuoritusotteen sisältö ei täyttänyt asetettuja vaatimuksia.

 

HYL-129

Tutkintotodistuksen jäljennöksen sisältö ei täyttänyt asetettuja vaatimuksia.

 

HYL-130

Väliaikaisen tutkintotodistuksen jäljennöksen sisältö ei täyttänyt asetettuja vaatimuksia.

 

HYL-131

Tutkinto, jonka perusteella hait, ei osoita sinun olevan korkeakoulukelpoinen.

 

HYL-132

Tutkinto, jonka perusteella hait, ei ole korkeakoulututkinto.

 

HYL-133

Tutkinto, jonka perusteella hait, ei anna kelpoisuutta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

 

HYL-134

Tapa, jolla halusit osoittaa kielitaitosi, ei kuulu tapoihin, jotka Helsingin yliopisto hyväksyy.

 

HYL-135

Toimittamiesi asiakirjojen perusteella ei voitu varmistua siitä, että kielitaitosi täyttää asetetut vaatimukset.

 

HYL-136

Et osoittanut riittävää kielitaitoa suomen/ruotsin/englannin kielessä.

 

HYL-137

Suoritit kielitaitotestin liian kauan sitten.

 

HYL-138

Sinulla ei ollut voimassa olevaa oikeutta suorittaa tutkintoa suomalaisessa korkeakoulussa.

 

HYL-139

Sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa.

 

HYL-140

Olit jo valmistunut, joten sinulla ei ollut tutkinnonsuoritusoikeutta, jonka voisi siirtää.

 

HYL-141

Tutkinnonsuoritusoikeuttasi ei voida siirtää, koska tutkintonimikkeesi ei samalla muuttuisi.

Yliopistolain 36 §:n mukaan siirtohaku käsittää korkeakoulujen väliset siirrot sekä siirrot korkeakoulujen sisällä, kun tutkintonimike vaihtuu.

HYL-142

Et suorittanut valintakoetta.

 

HYL-143

Et osallistunut soveltuvuuskokeeseen.

 

HYL-144

Et todistanut henkilöllisyyttäsi vaaditulla tavalla.

 

HYL-145

Et noudattanut vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä.

 

HYL-146

Toimit valintakokeessa vilpillisesti.

 

HYL-147

Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen opintoja määräaikaan mennessä. 

 

HYL-148

Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia vieraan kielen opintoja määräaikaan mennessä. 

 

HYL-149

Motivaatiokirjeesi kieliasu ei täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia.

 

HYL-150

Et suorittanut ennakkotehtävää.

 

HYL-151

Et suorittanut ennakkotehtävää hyväksyttävästi.

 

HYL-152

Et osallistunut haastatteluun.

 

HYL-153

Sinut hyväksyttiin toiseen, mieluisuusjärjestyksessä korkeammalle asettamaasi maisteriohjelmaan.

 

HYL-154

Et ollut opinnoissasi samassa vaiheessa kuin vaihtoparisi.

 

HYL-155

Hakuperusteopintoihisi sisältyi yli X vuotta vanhoja opintoja.

 

HYL-156

Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä.

 

HYL-157

Aikaisempien opintojesi etenemistahti ei ollut riittävä.

 

HYL-158

Aikaisemmat korkeakouluopintosi eivät osoittaneet, että sinulla olisi riittävät esitiedot seuraavalta aihealueelta: X. / seuraavilta aihealueilta: X, Y, Z.

 

HYL-159

Toimittamiesi asiakirjojen perusteella ei voitu varmistua siitä, että sinulla olisi riittävät esitiedot seuraavalta aihealueelta: X. / seuraavilta aihealueilta: X, Y, Z.

 

HYL-160

Aikaisempi tutkintosi ei ollut soveltuvalta alalta.

 

HYL-161

Et ollut suorittanut vaadittuja hakuperusteopintoja määräaikaan mennessä: X (esim. soveltuvat perusopinnot), Y (esim. soveltuvat aineopinnot), Z (esim. soveltuva sivuaine).

 

HYL-162

Sinulla ei ollut kokonaisuusmerkintää määräaikaan mennessä suoritetuista hakuperusteopinnoista: X (esim. soveltuvat perusopinnot), Y (esim. soveltuvat aineopinnot), Z (esim. soveltuva sivuaine). 

 

HYL-163

Tutkinto, jonka suorittamiseen hait oikeutta, on oleellisilta osin saman sisältöinen kuin tutkinto, jonka olet jo suorittanut.

 

HYL-164

Tutkinnonsuoritusoikeus, jota hait, on oleellisilta osin saman sisältöinen kuin sinulla jo oleva tutkinnonsuoritusoikeus.

 

HYL-165

Et saanut vähintään pienintä hyväksyttävää pistemäärää.

 

HYL-166

Et saanut X:sta vähintään pienintä hyväksyttävää pistemäärää.

 

HYL-167

Et saanut valintakokeesta vähintään pienintä hyväksyttävää pistemäärää.

 

HYL-168

Sijoittumisesi hakijoiden välisessä paremmuusjärjestyksessä ei riittänyt valituksi tulemiseen.

 

HYL-169

Koulutusohjelman opetusresurssit eivät antaneet mahdollisuutta hakemuksesi hyväksymiseen.

 

HYL-170

Et toimittanut hakemuksen liitteenä suosituskirjettä.

Lisätietoja vaadituista liitteistä hakuohjeissa.

HYL-171

Sinut hyväksyttiin toiseen, mieluisuusjärjestyksessä korkeammalle asettamaasi opintosuuntaan.

 

HYL-172

Sijoittumisesi hakijoiden välisessä paremmuusjärjestyksessä ei riittänyt haastattelukutsuun (valinnan toinen vaihe) ja valituksi tulemiseen.

 

HYL-173

Opintosuunnitelmasi soveltuu huonosti XXX ohjelman tarjoamiin opintoihin.

 

HYL-174

XXX painottunut opintosuunnitelmasi soveltuu huonosti Helsingin yliopiston YYY ohjelman tarjoamiin opintoihin ja tutkimukseen.

 

HYL-175

Motivaatiokirjeesi ja opintosuunnitelmasi eivät olleet riittävän hyviä valituksi tulemiseen.

 

HYL-176

Aikaisemmat opintosi eivät osoita, että sinulla on tarvittavia taustatietoja tullaksesi hyväksytyksi hakemaasi koulutusohjelmaan (X).

 

HYL-177

Aiempien opintojesi sisältö ei ole tarpeeksi soveltuva tähän maisteriohjelmaan.

 

HYL-178

Aikaisemman tutkintosi taso ja laatu eivät ole riittäviä.