Humanistisen tiedekunnan entinen tai nykyinen opiskelija

Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Jos olet paraikaa tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelija, huomioi seuraavat kolme sääntöä.

Et voi suorittaa samaa tutkintoa kahdesti

Jos olet jo suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon ja/tai filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, sinulle ei myönnetä oikeutta suorittaa toista humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa tai filosofian maisterin tutkintoa samassa pääaineessa. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekunnassa ei voi suorittaa useita samantasoisia tutkintoja samassa pääaineessa.

Et voi saada lisää opiskeluaikaa hakemalla uudestaan oikeutta, joka sinulle myönnettiin jo aikaisemmin

Jos sinulla oli aikaisemmin oikeus suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ja/tai filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja menetit oikeuden, voit hakea oikeuden palauttamista tai lisäaikaa opintojen loppuun saattamista varten. Sinulle ei myönnetä uutta oikeutta suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ja/tai filosofian maisterin tutkinto samansisältöisessä koulutuksessa (= sama pääaine).

Sinulla voi olla humanistisessa tiedekunnassa voimassa enintään yksi tutkinnonsuoritusoikeus kerrallaan

Jos sinulle myönnetään oikeus suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ja/tai filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, joudut samalla lopullisesti luopumaan aikaisemmista oikeuksistasi suorittaa tutkinto Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, jos sinulla sellaisia oikeuksia on. Joudut luopumaan aikaisemmista oikeuksistasi riippumatta siitä, minkä tutkinnon suorittamista aikaisemmat oikeudet koskevat.