Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (93230019908)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet keväällä 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Avoimen väylä, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­JEI­TA HA­KI­JOIL­LE JA HY­VÄK­SY­TYIL­LE

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (avoimen väylä)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

VA­LIN­TA­PE­RUS­TEET

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa A on listattu hyväksytyt ja varasijalla olevat hakijat. Sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Hakuperusteena olevien opintojen painotettu keskiarvo  Hakemuksen tila Haetun tutkinnon suorituskieli Määräaika opiskelupaikan vastaanottamiselle
00008969774 5,00 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00009045532 4,71 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00009697375 4,57 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00010105720 4,57 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00009103283 4,57 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00009392531 4,56 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00010014109 4,43 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00009797725 4,43 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00009050734 4,33 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00009868188 4,29 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00009656934 4,14 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00008923422 4,11 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00009137615 4,06 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00010252220 4,06 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00010046164 4,03 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00009141737 4,00 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00008879330 3,57 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00
00009433021 3,19 Varasijalla Suomi 14.7.2017, 15.00

TAU­LUK­KO R

Taulukossa R on listattu hylätyt hakijat. Taulukon sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero

Hylkäyksen syy(t)

Määräaika oikaisupyynnön jättämiselle

00009161034

Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen opintoja määräaikaan mennessä. (HYL-147)  

Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia vieraan kielen opintoja määräaikaan mennessä. (HYL-148)         

14.7.2017, 15.00

00010134940

Sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa. (HYL-139)

14.7.2017, 15.00

00010150908

Sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa. (HYL-139)

14.7.2017, 15.00

00010281767

Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä. (HYL-156)

14.7.2017, 15.00