Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (87535195215)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­JEI­TA HA­KI­JOIL­LE JA HY­VÄK­SY­TYIL­LE

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (maisterihaku)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

VA­LIN­TA­PE­RUS­TEET

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa on listattu hakukohteen kaikki hakijat.

Asteriskilla (*) merkityt sarakkeet on selitetty taulukon alapuolella.

 

Hakemusnumero Opintosuunta * Aineenopettajan valintakokeen pisteet yhteensä (0-150) Osa-alue 1 (koulutettavuus) (0-50) Osa-alue 2 (motivaatio) (0-50) Osa-alue 3 (sitoutuneisuus) (0-50)
00007979752          
00008969729 MATEMATIIKKA (toinen opetettava aine tietojenkäsittelytiede) 113 40 34 39
00009477197 MATEMATIIKKA (toinen opetettava aine kemia) 140 43 47 50
00009878466 MATEMATIIKKA (toinen opetettava aine fysiikka) 137 41 49 47
00010086991 MATEMATIIKKA (toinen opetettava aine luokanopettajan monialaiset opinnot) 148 48 50 50
00010168479 MATEMATIIKKA (toinen opetettava aine fysiikka)  94 36 26 32
00010182138          

 

Asteriskilla (*) merkityt sarakkeet on selitetty alapuolella.

Sarake Selitys
Opintosuunta

Sinulle on merkitty opintosuunta, eli ensimmäinen opetettava aine, hakemuksessasi ilmoittamasi opintosuunnan perusteella. Mikäli haluat vaihtaa sinulle merkittyä opintosuuntaa tai haluat vielä keskustella opintosuunnan valinnasta, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelman opinnot, 120 op, koostuvat opintosuunnan eli ensimmäisen opetettavan aineen syventävistä opinnoista, 60 op, sekä opettajan pedagogisista opinnoista, 60 op. 

MAISTERIN TUTKINTOON EI SISÄLLY TOISEN OPETETTAVAN AINEEN OPINTOJA, vaan toisen opetettavan aineen opinnot tulee olla suoritettuna tutkinnossa, jonka perusteella haet ohjelmaan.