Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (49643907097)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet keväällä 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Siirtohaku, kielten kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­JEI­TA HA­KI­JOIL­LE JA HY­VÄK­SY­TYIL­LE

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (siirtohaku)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

VA­LIN­TA­PE­RUS­TEET

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa on listattu hyväksytyt hakijat. Sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Sijoitus Määräaika opiskelupaikan vastaanottamiselle
00010352544 1 14.7.2017, 15:00
00010383704 1 14.7.2017, 15:00

TAU­LUK­KO R

Taulukossa R on listattu hylätyt hakijat. Taulukon sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Hylkäyksen syy(t) Määräaika oikaisupyynnön jättämiselle
00010383940 Vaadittavia siirron perusteena olevia opintoja ei ole suoritettu määräaikaan mennessä 14.7.2017, 15:00
00010357701 Vaadittavia siirron perusteena olevia opintoja ei ole suoritettu määräaikaan mennessä 14.7.2017, 15:00