Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (34330782524)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet keväällä 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Avoimen väylä, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Oh­jei­ta ha­ki­joil­le ja hy­väk­sy­tyil­le

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (avoimen väylä)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Va­lin­ta­pe­rus­teet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa A on listattu hyväksytyt ja varasijoilla olevat hakijat. Sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero

Hakuperusteena olevien opintojen painotettu keskiarvo 

Hakemuksen tila

Haetun tutkinnon suorituskieli

Määräaika opiskelupaikan vastaanottamiselle

00010255463

4,43

Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009284584

4,25

Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009114638

4,17

Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009096989

3,89

Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009519369

3,43

Varasijalla Suomi n/a

00008943402

3,20

Varasijalla Suomi n/a

00009293685

3,00

Varasijalla Suomi n/a

TAU­LUK­KO R

Taulukossa R on listattu hylätyt hakijat. Taulukon sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero

Hylkäyksen syy(t)

Määräaika oikaisupyynnön jättämiselle

00008907862

Et ole suorittanut vaadittuja hakuperusteopintoja määräaikaan mennessä. (HYL-161)

14.7.2017, 15.00

00008911272

Sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa. (HYL-139)

14.7.2017, 15.00

00008969774

Aikaisemmat korkeakouluopintosi eivät olleet soveltuvia tähän ohjelmaan. (HYL-177)

14.7.2017, 15.00

00009013386

Sinulla oli voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa. (HYL-139)

14.7.2017, 15.00

00009045312

Aikaisemmat korkeakouluopintosi eivät olleet soveltuvia tähän ohjelmaan. (HYL-177)

14.7.2017, 15.00

00009223163

Aikaisemmat korkeakouluopintosi eivät olleet soveltuvia tähän ohjelmaan. (HYL-177)

14.7.2017, 15.00

00009705445

Aikaisemmat korkeakouluopintosi eivät olleet soveltuvia tähän ohjelmaan. (HYL-177)

14.7.2017, 15.00