Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (31500773176)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Siirtohaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­jei­ta ha­ki­joil­le ja hy­väk­sy­tyil­le

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (siirtohaku)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Va­lin­ta­pe­rus­teet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa A on listattu hyväksytyt ja varasijoilla olevat hakijat. Sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Hakuperusteena olevien opintojen painotettu keskiarvo  Hakemuksen tila Haetun tutkinnon suorituskieli Määräaika opiskelupaikan vastaanottamiselle
00010341571 5,0 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00010345360 4,8 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00010339716 4,2 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00010359932 4,2 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00
00010342978 4,0 Varasijalla  Suomi 14.7.2017, 15.00
00010362068 3.8 Varasijalla  Suomi 14.7.2017, 15.00
00010367403 3,6 Varasijalla  Suomi 14.7.2017, 15.00
00010344947 3,0 Varasijalla  Suomi 14.7.2017, 15.00

TAU­LUK­KO R

Taulukossa R on listattu hylätyt hakijat. Taulukon sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Hylkäyksen syy(t) Määräaika oikaisupyynnön jättämiselle
00010340116 Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen ja vieraan kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. (HYL-147) (HYL-148) 14.7.2017, 15.00
00010354416 Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen ja vieraan kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. (HYL-147) (HYL-148) 14.7.2017, 15.00
00010358690 Sinulla ei ollut voimassa olevaa alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta, jonka voisi siirtää. (HYL-138) 14.7.2017, 15.00
00010364914 Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen ja vieraan kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. (HYL-147) (HYL-148) 14.7.2017, 15.00
00010376928 Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen ja vieraan kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. (HYL-147) (HYL-148) 14.7.2017, 15.00
00010379815 Tutkinnonsuoritusoikeuttasi ei voida siirtää, koska tutkintonimikkeesi ei samalla muuttuisi. (HYL-141) 14.7.2017, 15.00
00010380545 Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen ja vieraan kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä.  (HYL-147) (HYL-148) 14.7.2017, 15.00