Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (25282369385)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

  • Avoimen väylä, historian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­JEI­TA HA­KI­JOIL­LE JA HY­VÄK­SY­TYIL­LE

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (avoimen väylä)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

VA­LIN­TA­PE­RUS­TEET

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa on listattu hyväksytyt hakijat. Sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla

Hakemusnumero Sijoitus Määräaika opiskelupaikan vastaanottamiselle
00009849165 1 14.7.2017, 15:00

TAU­LUK­KO R

Taulukossa R on listattu hylätyt hakijat. Taulukon sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Hylkäyksen syy(t) Määräaika oikaisupyynnön jättämiselle
00009227680 Toimittamasi opintosuoritusote ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu. 14.7.2017, 15:00
00009391875 Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä: historian perusopinnot 4/5, olisi pitänyt olla 5/5. 14.7.2017, 15:00
00009403750

Sinulla on voimassa oleva oikeus suorittaa tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa.

14.7.2017, 15:00
00009669329 Et ollut suorittanut vaadittuja hakuperusteopintoja määräaikaan mennessä 14.7.2017, 15:00
00009692833 Toimittamasi opintosuoritusote ei ollut virallisesti oikeaksi todistettu. 14.7.2017, 15:00
00009738807 Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä: historian perusopinnot 3/5, olisi pitänyt olla 5/5. 14.7.2017, 15:00
00009770467 Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä: historian perusopinnot 3/5, olisi pitänyt olla 5/5. 14.7.2017, 15:00
00009951516 Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä: historian perusopinnot 3/5, olisi pitänyt olla 5/5. 14.7.2017, 15:00
00009981706 Aikaisempi opintomenestyksesi ei ollut riittävä: historian perusopinnot 3/5, olisi pitänyt olla 5/5. 14.7.2017, 15:00
00010246265 Sinulla ei ollut kokonaisuusmerkintää määräaikaan mennessä suoritetuista hakuperusteopinnoista 14.7.2017, 15:00