Ha­ki­ja­koh­tai­sia tie­to­ja (22564114266)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet keväällä 2017 hakenut seuraavaan hakukohteeseen:

Avoimen väylä, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

OH­JEI­TA HA­KI­JOIL­LE JA HY­VÄK­SY­TYIL­LE

Seuraavalta sivulta löydät tietoja siitä, miten toimit, kun saat valinnan tuloksesi.

Ohjeita hakemuksen jättäneille (avoimen väylä)

Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään 
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

VA­LIN­TA­PE­RUS­TEET

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

TAU­LUK­KO A

Taulukossa on listattu hyväksytyt hakijat. Sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero

Hakuperusteena olevien opintojen painotettu keskiarvo 

Hakemuksen tila

Haetun tutkinnon suorituskieli

Määräaika opiskelupaikan vastaanottamiselle

00008969774

4,6 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009031601

4,3 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009114638

3,9 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

00009613786

3,5 Hyväksytty Suomi 14.7.2017, 15.00

TAU­LUK­KO R

Taulukossa R on listattu hylätyt hakijat. Taulukon sarakkeet on selitetty erillisellä sivulla.

Hakemusnumero Hylkäyksen syy(t)

Määräaika oikaisupyynnön jättämiselle

00008907862

Et ollut suorittanut vaadittuja hakuperusteopintoja määräaikaan mennessä. (HYL-161)

14.7.2017, 15.00

00009279133

Et ollut suorittanut yliopistolain 424/2003 ja asetuksen 794/2004 mukaisia, korkeakoulututkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen opintoja määräaikaan mennessä. (HYL-147) 

14.7.2017, 15.00