Hakijakohtaiset pisteet (74431595243)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, kiel­ten kan­dioh­jel­ma: ve­nä­jä vie­raa­na kie­le­nä, hu­ma­nis­tis­ten tie­tei­den kan­di­daat­ti ja fi­lo­so­fian mais­te­ri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.06.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Yhteispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osiosta 2 Koepisteet osasta 3 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00011008363           36 Kyllä
00011049649           58 Kyllä
00011060534 151,3094 65,3094 34,9844 18,157 12,168 86 Kyllä
00011087481           66 Kyllä
00011116941           24 Kyllä
00011133584 148,9695 64,9695 30,8125 22,243 11,914 84 Kyllä
00011958361 135,5074 63,5074 33,4844 11,086 18,937 72 Kyllä
00012045354 134,252 70,252 25,375 21,157 23,72 64 Kyllä
00012058419 142,198 62,198 29,125 17,686 15,387 80 Ei
00012087448 80,0176 60,0176 28,1406 13,414 18,463 20 Ei
00012110137       0   58 Ei
00012163090 91,0155 73,0155 29,3125 22,243 21,46 18 Kyllä
00012175541 109,7314 59,7314 25,2344 20,643 13,854 50 Kyllä
00012195330           18 Kyllä
00012226416           80 Kyllä
00012231304           20 Ei
00012250330       8,6   38 Kyllä
00012314276       7,014   32 Kyllä
00012330962 83,4565 51,4565 19,1875 19,443 12,826 32 Kyllä
00012336047 149,663 57,663 26,875 20,514 10,274 92 Kyllä
00012349636           0 Kyllä
00012377501       8,2   22 Ei
00012420665       6,9   14 Kyllä
00012427503 151,8605 77,8605 31,5625 27,143 19,155 74 Kyllä
00012439737           20 Ei
00012445284 88,1151 44,1151 20,4531 13,057 10,605 44 Kyllä
00012449222 121,0399 61,0399 28,7969 22,057 10,186 60 Ei
00012464605           28 Kyllä
00012481439           56 Ei
00012497274           60 Ei
00012503113           0 Kyllä
00012517099           66 Kyllä
00012519893 147,2731 61,2731 29,4531 11,257 20,563 86 Kyllä
00012531004 175,1424 85,1424 34,9844 26,086 24,072 90 Ei
00012558427           12 Kyllä
00012597336           50 Kyllä
00012601523 95,9815 65,9815 32,3125 19,243 14,426 30 Kyllä
00012622256           50 Kyllä
00012624542 138,298 58,298 30,625 11,814 15,859 80 Kyllä
00012643882 66,7868 38,7868 10,8438 14,814 13,129 28 Kyllä
00012649307           24 Kyllä
00012653267           54 Ei
00012655100 136,3168 64,3168 28,4688 21,657 14,191 72 Kyllä
00012685387 78,1035 54,1035 16,9375 14,557 22,609 24 Kyllä
00012692529 94,7729 54,7729 23,5469 13,057 18,169 40 Kyllä
00012707838 139,9429 63,9429 28,7969 13,243 21,903 76 Kyllä
00012708730     0     38 Kyllä
00012711251 82,3478 40,3478 11,5938 14,3 14,454 42 Kyllä
00012728587           96 Ei
00012737578           74 Kyllä
00012773354           32 Kyllä
00012779756       4,914   72 Kyllä
00012847471 80,8264 56,8264 22,6094 14,014 20,203 24 Kyllä
00012861978 55,4436 55,4436 18,0156 15,3 22,128 0 Ei
00012863811           28 Ei
00012894013           34 Kyllä
00012914524           54 Ei
00012986963           0 Kyllä
00012993134       11,557 8,518 48 Kyllä
00013009629       1,4   32 Kyllä
00013009784           30 Ei
00013021775     0     68 Kyllä
00013039929           74 Kyllä
00013074502           42 Kyllä
00013078346           18 Kyllä
00013078540           94 Ei
00013087298 0 0 0 0 0 0 Ei
00013116347           48 Kyllä
00013118646       0,7   10 Ei
00013123961       13,857 9,533 70 Kyllä
00013148894       0   60 Ei
00013157555           0 Kyllä
00013182148       1,4   26 Kyllä
00013211310           0 Kyllä
00013211802           62 Kyllä
00013229836           18 Kyllä
00013238953 159,9618 73,9618 31,4688 25,2 17,293 86 Kyllä
00013253080           68 Kyllä
00013258522 134,5666 60,5666 29,6406 10,343 20,583 74 Kyllä
00013273455           62 Ei
00013277299           66 Ei
00013295695       6   10 Kyllä
00013307279           68 Kyllä
00013319380           96 Ei
00013346586           0 Ei
00013349703     0     24 Kyllä
00013355674           76 Ei
00013391654           28 Kyllä
00013398851       8,4   72 Kyllä
00013412517           74 Ei