Hakijakohtaiset pisteet (72869584762)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut 14.3.-28.3.2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Maisterihaku, oi­keus­tie­teen mais­te­rin kou­lu­tus­oh­jel­ma (ope­tus suo­mek­si), oi­keus­tie­teen mais­te­ri (2 v)

Tämä sivu koskee ainoastaan Tu­run, La­pin tai Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa oi­keus­no­taa­rin tut­kin­non suo­rit­ta­neiden valintatapajonoa. Hakijat valitaan heidän oikeusnotaarin tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä.

Oi­keus­no­taa­rin tut­kin­toa vas­taa­van ul­ko­mai­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neiden valinta on perustunut kokonaisarviointiin. Lue lisää kokonaisarvioinnista hakukohteen sivuilla: https://www.helsinki.fi/fi/maisterihaku-oikeustieteen-maisterin-koulutus...

Alla olevasta taulukosta löydät omat pisteesi hakemusnumerosi perusteella. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet täältä.

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku)

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Hakemusten pisteytys

Taulukko sisältää kaikki akateemisesti arvioidut hakemukset.

Hakemusnumero Keskiarvo
00011103763 3,35
00012007651 3,67
00012060290 4,00
00012090529 4,42
00012213254 3,67
00012282379 4,45
00012316300 4,17
00012337583 3,36
00012338236 3,52
00012575086 4,25
00012673674 3,25
00012871816 2,64
00012911514 3,91
00012946518 3,13

 

Taulukon sisältö on 18.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.