Hakijakohtaiset pisteet (64096482431)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, kult­tuurien tutkimuk­sen kan­di­ohjelma, hu­man­is­tisten tieteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Yhteispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osasta 2 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00010962950         72 kyllä
00010963878         32 kyllä
00010987281         82 kyllä
00010990184     7   94 kyllä
00010993822     0   32 kyllä
00010997158         0 kyllä
00010997378 80 0 0 0 80 kyllä
00010997491         56 kyllä
00011005159         0 kyllä
00011005366         14 kyllä
00011006129         72 ei
00011022996         0 ei
00011027292         42 kyllä
00011032656 147 61 31 30 86 kyllä
00011038058         70 kyllä
00011039947         86 kyllä
00011042345         74 kyllä
00011047078         54 kyllä
00011047308 141 55 30 25 86 kyllä
00011052209     9   60 ei
00011059299     5   46 kyllä
00011059684         26 kyllä
00011062532         44 kyllä
00011065898         42 kyllä
00011067498         30 kyllä
00011071141 94 0 0 0 94 kyllä
00011073356         52 kyllä
00011073796         14 kyllä
00011080624     7   34 kyllä
00011083045     14   66 kyllä
00011084536 89 59 32 27 30 kyllä
00011088309         81 ei
00011096621         86 kyllä
00011096825 28 0 0 0 28 kyllä
00011100203         0 kyllä
00011102641         48 kyllä
00011105415 52 52 30 22 0 kyllä
00011108140         74 kyllä
00011109783         40 kyllä
00011111687 110 54 30 24 56 ei
00011120500     10   10 kyllä
00011122977         28 kyllä
00011123772     17   0 kyllä
00011130749         52 kyllä
00011131492         28 kyllä
00011131845         44 kyllä
00011132585     7   20 kyllä
00011134826     9   42 kyllä
00011140328         70 kyllä
00011948070         0 kyllä
00011952451 98 56 31 25 42 kyllä
00011953586         0 kyllä
00011959593     1   28 kyllä
00011967747     4   36 kyllä
00011968131         38 ei
00011972897 127 67 40 27 60 kyllä
00011973304         32 kyllä
00011974947     7   30 ei
00011986896         74 kyllä
00011992071     6   24 kyllä
00011993326         34 ei
00011996297     20   16 ei
00011997322 131 57 30 27 74 ei
00011997429         78 kyllä
00012001657         34 kyllä
00012003147         20 kyllä
00012005161     0   74 ei
00012006940         10 kyllä
00012007376     25   50 kyllä
00012010208     14   0 kyllä
00012011692 88 54 30 24 34 kyllä
00012012772     7   38 kyllä
00012013836         10 kyllä
00012017023     7   34 kyllä
00012018268     18   0 kyllä
00012022733         0 kyllä
00012023224     0   74 kyllä
00012024650     11   78 kyllä
00012026043         54 kyllä
00012026616         0 ei
00012030880     14   80 kyllä
00012033489         14 kyllä
00012036305         48 kyllä
00012037689 144 62 34 28 82 kyllä
00012042506         14 kyllä
00012044960         46 kyllä
00012045150         64 ei
00012045493         74 ei
00012045875     11   46 kyllä
00012046777 127 61 34 27 66 ei
00012046803     8   46 kyllä
00012050653         30 kyllä
00012050666         34 kyllä
00012055467         46 ei
00012056330         54 ei
00012056660 94 56 31 25 38 kyllä
00012060504         58 kyllä
00012061723         32 kyllä
00012061820         0 kyllä
00012068739         80 kyllä
00012070170         64 kyllä
00012071700 119 59 30 29 60 ei
00012074451         52 kyllä
00012078460         0 kyllä
00012079317         42 kyllä
00012083264         38 kyllä
00012090176     2   60 kyllä
00012090736         14 kyllä
00012098644     19   70 kyllä
00012101133 131 53 30 23 78 kyllä
00012109973         48 kyllä
00012111068     11   0 kyllä
00012111385         34 kyllä
00012113448 133 69 39 30 64 kyllä
00012113707         50 kyllä
00012115514         58 kyllä
00012118032         62 kyllä
00012118744         48 kyllä
00012120172 152 62 32 30 90 kyllä
00012121621         42 kyllä
00012126480         0 kyllä
00012126723         48 kyllä
00012127654         38 kyllä
00012129018         38 ei
00012129380         38 kyllä
00012130528         84 kyllä
00012134456     5   80 kyllä
00012137385         0 kyllä
00012138779         0 kyllä
00012140518         38 kyllä
00012141371         72 kyllä
00012142875 134 60 33 27 74 kyllä
00012143298         46 kyllä
00012149522         62 kyllä
00012151057         56 ei
00012154685     11   42 kyllä
00012155419         0 ei
00012156612         62 kyllä
00012156968         64 kyllä
00012160983     4   50 kyllä
00012161005         0 kyllä
00012162363     12   46 kyllä
00012164073         72 kyllä
00012165140         38 kyllä
00012170009         10 kyllä
00012171134         0 kyllä
00012171176     1   52 kyllä
00012182974         56 kyllä
00012183601         46 ei
00012183708     10   88 ei
00012186459 122 72 39 33 50 kyllä
00012188376     19   66 kyllä
00012188596     7   50 ei
00012189430         44 ei
00012191716 135 75 49 26 60 kyllä
00012197367     0   42 kyllä
00012197943         82 kyllä
00012200283     0   20 kyllä
00012202304         66 kyllä
00012202508 99 51 30 21 48 kyllä
00012203390     0   66 kyllä
00012203905         66 ei
00012204962         36 kyllä
00012211544 117 51 30 21 66 kyllä
00012212828     4   90 kyllä
00012213814         60 kyllä
00012214486 106 56 30 26 50 kyllä
00012215223         74 kyllä
00012215922     11   70 kyllä
00012216358 94 56 30 26 38 kyllä
00012230949         58 kyllä
00012241747 67 53 33 20 14 kyllä
00012247217         22 ei
00012247411     9   30 kyllä
00012253007 38 0 0 0 38 kyllä
00012254682     26   74 kyllä
00012259001         74 kyllä
00012259946     3   38 kyllä
00012260304     1   66 kyllä
00012261293         56 kyllä
00012264627         20 kyllä
00012264753         20 ei
00012266489         65 kyllä
00012266874     8   0 kyllä
00012269994     21   0 kyllä
00012271869     6   24 kyllä
00012275755         79 kyllä
00012276929 129 55 30 25 74 kyllä
00012280957     9   0 ei
00012282036     7   0 kyllä
00012282670 139 57 30 27 82 kyllä
00012292767         80 ei
00012292783         58 kyllä
00012293177     18   0 kyllä
00012294257     0   0 kyllä
00012297694     4   86 kyllä
00012300934         0 kyllä
00012303245 87 67 33 34 20 kyllä
00012304341         48 kyllä
00012305612         64 kyllä
00012306006 157 73 47 26 84 kyllä
00012306514     1   26 ei
00012310542         56 ei
00012310681         46 kyllä
00012311664         0 kyllä
00012318395     11   14 ei
00012320927 129 57 32 25 72 ei
00012323678     0   38 kyllä
00012324664 153 65 31 34 88 ei
00012327739     19   28 kyllä
00012329067         78 ei
00012334146         38 kyllä
00012335718         50 kyllä
00012338003         88 kyllä
00012341812     25   28 ei
00012343218     8   78 kyllä
00012343959         24 kyllä
00012344042     12   52 kyllä
00012349775     6   38 kyllä
00012352267         36 ei
00012353651 139 53 31 22 86 kyllä
00012353693         82 kyllä
00012357592         64 kyllä
00012361999         34 kyllä
00012363298         56 kyllä
00012363353     16   58 kyllä
00012363557     0   0 kyllä
00012364608 156 66 36 30 90 kyllä
00012366253         24 kyllä
00012368565         66 ei
00012368688         0 ei
00012370854         56 kyllä
00012372108         62 kyllä
00012372904         0 kyllä
00012374504     24   62 ei
00012379716 40 0 0 0 40 ei
00012380420         4 ei
00012380909         42 ei
00012382622     1   34 kyllä
00012389654 131 55 30 25 76 ei
00012390520 162 76 46 30 86 kyllä
00012391066         78 ei
00012392780         0 kyllä
00012393284 136 62 34 28 74 kyllä
00012394254         52 kyllä
00012405224         60 ei
00012405486 94 54 30 24 40 kyllä
00012411124         0 ei
00012412327         82 ei
00012412521         48 kyllä
00012412822         44 kyllä
00012412961         30 kyllä
00012416129         56 ei
00012416941 144 62 33 29 82 kyllä
00012422977         0 ei
00012424496         64 kyllä
00012426533         42 kyllä
00012427503 74 0 0 0 74 kyllä
00012430710         80 kyllä
00012433005         56 kyllä
00012433021     8   14 kyllä
00012434253 58 0 0 0 58 kyllä
00012436659     0   10 kyllä
00012438369     0   38 kyllä
00012438518         42 kyllä
00012439229 24 0 0 0 24 kyllä
00012439274     1   30 kyllä
00012439520         36 kyllä
00012439928     2   38 kyllä
00012440519     2   64 kyllä
00012440645         28 kyllä
00012443150         28 kyllä
00012443600     6   40 kyllä
00012444227     0   60 kyllä
00012444492         50 kyllä
00012452646     12   68 kyllä
00012453865         52 ei
00012458459     4   36 kyllä
00012459364 60 50 30 20 10 kyllä
00012461310     23   76 kyllä
00012466506         40 kyllä
00012471928         36 kyllä
00012473337         14 kyllä
00012474572 78 48 30 18 30 kyllä
00012475694     4   34 kyllä
00012475717         52 kyllä
00012476444     22   44 kyllä
00012477919         86 kyllä
00012479506         24 kyllä
00012480977         52 kyllä
00012482386 49 49 30 19 0 kyllä
00012482564     6   0 kyllä
00012483343         56 kyllä
00012484180         0 kyllä
00012485574         20 kyllä
00012487446         14 kyllä
00012488034         64 kyllä
00012490132 66 0 0 0 66 kyllä
00012490336         72 kyllä
00012491526 58 58 34 24 0 kyllä
00012492266         74 kyllä
00012492703 105 63 33 30 42 ei
00012495289 150 64 35 29 86 kyllä
00012495991         52 kyllä
00012497041     8   44 kyllä
00012497588         78 kyllä
00012497753         0 kyllä
00012500844         62 kyllä
00012502473         52 kyllä
00012503074     2   34 kyllä
00012505962     4   84 kyllä
00012507096 113 55 30 25 58 kyllä
00012507232         14 kyllä
00012507601         52 kyllä
00012507850         26 kyllä
00012508927 142 68 36 32 74 kyllä
00012512418     0   30 kyllä
00012514487         30 kyllä
00012514584         84 kyllä
00012515716     4   18 kyllä
00012518946 95 59 34 25 36 kyllä
00012522330         70 ei
00012525094         60 kyllä
00012529061     16   32 kyllä
00012531266     16   38 kyllä
00012532605     22   24 kyllä
00012534218         38 kyllä
00012537862         82 kyllä
00012540558         10 kyllä
00012541667         14 kyllä
00012542682     1   48 kyllä
00012546293         30 kyllä
00012548356     14   48 kyllä
00012548505 114 76 45 31 38 kyllä
00012551819         70 kyllä
00012552300         36 ei
00012554502         14 kyllä
00012560651 62 0 0 0 62 kyllä
00012561427         66 kyllä
00012561980         56 ei
00012562400     5   46 ei
00012563399     0   30 kyllä
00012564042         72 ei
00012564851     1   52 kyllä
00012566396     5   20 kyllä
00012566846         28 kyllä
00012574906         0 kyllä
00012575523         28 kyllä
00012578481         0 kyllä
00012583573         62 kyllä
00012585911     13   64 kyllä
00012587090 113 83 48 35 30 ei
00012587223         82 ei
00012587948         14 kyllä
00012588329     6   42 kyllä
00012589483     0   60 kyllä
00012592878         64 ei
00012594054 129 69 35 34 60 kyllä
00012594627         38 kyllä
00012597022         92 kyllä
00012598924     5   20 kyllä
00012600786     6   0 ei
00012601183 162 70 43 27 92 kyllä
00012602360         28 kyllä
00012602894 155 59 30 29 96 kyllä
00012603000         42 kyllä
00012607255         68 ei
00012607310         52 kyllä
00012611652 95 55 30 25 40 kyllä
00012617180         74 kyllä
00012618370         74 kyllä
00012620012 78 0 0 0 78 kyllä
00012621228 72 0 0 0 72 kyllä
00012621480         58 kyllä
00012623297         58 kyllä
00012623475         72 ei
00012625033     9   30 kyllä
00012625499         0 kyllä
00012628483 104 56 37 19 48 kyllä
00012629958     0   34 kyllä
00012632738         30 ei
00012633180     0   60 kyllä
00012633216         72 kyllä
00012638240         70 kyllä
00012641321         0 kyllä
00012641457         74 kyllä
00012642508     20   52 kyllä
00012644056         0 ei
00012644205         74 kyllä
00012652035         30 kyllä
00012653665         32 kyllä
00012659753         0 ei
00012660195     13   58 kyllä
00012666432         56 kyllä
00012667680     10   30 kyllä
00012672374         28 kyllä
00012676448     15   0 ei
00012677599         60 kyllä
00012680379     3   0 kyllä
00012681239     16   58 kyllä
00012684621     4   82 kyllä
00012686933         86 kyllä
00012689671     16   10 ei
00012692723         24 kyllä
00012695500         24 kyllä
00012697809         42 ei
00012700495 96 0 0 0 96 kyllä
00012706305         38 kyllä
00012707317         92 kyllä
00012709409 125 67 36 31 58 ei
00012710841 141 67 39 28 74 kyllä
00012715066 115 63 39 24 52 kyllä
00012716599     2   56 kyllä
00012719897 62 0 0 0 62 kyllä
00012726770         0 kyllä
00012727614     8   0 kyllä
00012735101 18 0 0 0 18 kyllä
00012736799         68 kyllä
00012739990 42 0 0 0 42 kyllä
00012740565         82 ei
00012743740         0 kyllä
00012744309         44 kyllä
00012744846         28 kyllä
00012745120         78 kyllä
00012746530     23   88 kyllä
00012746572         48 kyllä
00012746970 94 0 0 0 94 kyllä
00012748745     8   66 kyllä
00012751787         50 kyllä
00012753785 153 67 39 28 86 ei
00012756795     24   70 kyllä
00012761382         60 ei
00012762475         74 ei
00012767441         72 kyllä
00012767917     0   54 kyllä
00012769407     7   70 kyllä
00012770645 137 53 30 23 84 kyllä
00012772025         84 kyllä
00012773105         76 ei
00012773244         50 kyllä
00012773561 140 60 30 30 80 ei
00012775048         0 kyllä
00012775255         38 ei
00012779578 89 51 30 21 38 kyllä
00012782578 140 62 32 30 78 ei
00012784356 151 69 36 33 82 ei
00012786053         20 ei
00012787049         88 kyllä
00012791381         28 kyllä
00012791394         84 kyllä
00012791734 114 60 35 25 54 ei
00012794427         80 kyllä
00012794799         76 kyllä
00012796331         66 kyllä
00012797068     14   82 kyllä
00012797644 52 52 30 22 0 kyllä
00012801624         18 kyllä
00012804676         18 kyllä
00012807880     6   74 kyllä
00012809134     0   10 ei
00012812118         0 kyllä
00012814941     20   70 ei
00012817757         34 kyllä
00012821426         0 kyllä
00012821510         58 ei
00012822263         52 ei
00012826609         98 kyllä
00012828128     5   64 kyllä
00012828490         28 kyllä
00012833647         20 kyllä
00012835496         30 kyllä
00012836178 123 61 38 23 62 kyllä
00012836725     0   28 kyllä
00012838024         36 kyllä
00012838082     2   74 kyllä
00012838794         84 ei
00012850073         88 kyllä
00012850277 146 56 31 25 90 ei
00012850507     3   30 kyllä
00012853009         80 kyllä
00012858318         52 ei
00012858567         96 ei
00012859087         54 kyllä
00012864043         64 ei
00012864234         88 kyllä
00012868890         70 kyllä
00012877593         66 ei
00012880580         38 kyllä
00012881372 125 61 30 31 64 kyllä
00012884379     7   10 kyllä
00012886665         56 ei
00012888621 114 46 30 16 68 ei
00012889578         38 kyllä
00012890004 114 68 35 33 46 kyllä
00012894990         44 kyllä
00012896354         44 kyllä
00012900402     8   50 kyllä
00012902099         24 kyllä
00012903043         0 kyllä
00012903690         56 kyllä
00012904411         14 ei
00012905708 56 46 30 16 10 kyllä
00012905876 28 0 0 0 28 kyllä
00012907751     22   10 kyllä
00012907968         56 kyllä
00012908598         0 kyllä
00012910722     0   38 kyllä
00012910816         34 ei
00012915138 145 63 33 30 82 ei
00012916771     5   28 kyllä
00012919477         86 ei
00012921229         64 kyllä
00012922736         38 ei
00012924857     2   20 kyllä
00012927663     15   46 kyllä
00012927870         34 kyllä
00012928332         82 ei
00012937129         38 kyllä
00012938173         0 kyllä
00012938539     21   40 kyllä
00012940190 139 61 30 31 78 ei
00012942392         20 ei
00012943472         0 kyllä
00012943906 92 54 30 24 38 kyllä
00012945920         82 ei
00012946071     8   78 kyllä
00012946835     28   60 kyllä
00012947805         66 kyllä
00012949269 92 0 0 0 92 kyllä
00012951312         56 kyllä
00012953925     7   16 kyllä
00012953996         52 kyllä
00012954979         66 kyllä
00012958108         58 kyllä
00012960510         56 kyllä
00012960989         64 kyllä
00012963805         52 ei
00012966035         0 kyllä
00012966129     8   62 kyllä
00012967160         48 ei
00012969391         62 kyllä
00012969744     25   36 kyllä
00012970005     19   82 kyllä
00012971965         0 ei
00012974645         20 kyllä
00012975275         72 kyllä
00012975615         52 ei
00012976575         48 kyllä
00012977561     17   0 kyllä
00012978609         80 kyllä
00012979682         74 kyllä
00012980833     3   58 kyllä
00012985498         64 kyllä
00012986073     0   38 kyllä
00012990959     19   70 kyllä
00012991518     1   78 kyllä
00012991770         50 kyllä
00012992245     12   0 kyllä
00012998100         48 kyllä
00013000424         58 kyllä
00013001834     9   38 kyllä
00013003609     2   48 kyllä
00013003955         52 kyllä
00013004080         88 kyllä
00013004585     19   44 kyllä
00013007281         30 ei
00013007317     0   0 kyllä
00013008882     16   60 kyllä
00013009072         42 kyllä
00013009153     5   70 ei
00013009302         0 ei
00013010375         60 kyllä
00013011659         88 kyllä
00013013699         34 kyllä
00013016984     5   54 ei
00013017006         0 kyllä
00013018762         76 kyllä
00013018911         10 kyllä
00013020611         56 kyllä
00013021982         80 kyllä
00013024808 151 61 38 23 90 kyllä
00013028891 62 0 0 0 62 kyllä
00013030782     3   32 kyllä
00013030915 104 58 31 27 46 kyllä
00013033352         32 kyllä
00013034212         74 ei
00013035127         52 kyllä
00013035156         60 kyllä
00013035305     5   42 kyllä
00013038865         38 kyllä
00013039262         98 kyllä
00013039822         66 kyllä
00013041661         70 kyllä
00013043193         24 kyllä
00013044707     3   66 kyllä
00013044749         92 ei
00013046475         20 kyllä
00013046608     23   64 kyllä
00013047199         84 kyllä
00013052029         44 kyllä
00013054933         78 kyllä
00013055314         18 kyllä
00013057561         90 ei
00013058900         68 kyllä
00013063160         0 kyllä
00013063322 63 53 30 23 10 kyllä
00013063649     1   38 kyllä
00013064787     26   94 kyllä
00013066727         80 kyllä
00013070137         60 kyllä
00013071932 101 57 30 27 44 kyllä
00013072478         84 kyllä
00013073192     3   64 kyllä
00013075116     2   94 ei
00013075200     17   34 ei
00013076995         64 kyllä
00013078249         60 ei
00013078252 126 58 30 28 68 ei
00013079031         24 kyllä
00013080855     11   66 kyllä
00013084301         24 kyllä
00013087214     23   0 kyllä
00013087793     9   50 kyllä
00013088116 136 68 37 31 68 kyllä
00013091909         52 kyllä
00013093198     0   56 kyllä
00013095950         50 ei
00013096438     0   38 kyllä
00013097770         36 ei
00013099053         64 kyllä
00013101352         68 ei
00013101433         32 kyllä
00013101572 150 64 34 30 86 ei
00013101860         24 kyllä
00013101886     2   74 kyllä
00013103664         48 kyllä
00013104977         88 kyllä
00013107259         48 kyllä
00013107806         54 kyllä
00013107987         0 kyllä
00013109448         10 kyllä
00013111025         94 ei
00013111083     0   56 kyllä
00013111232         88 kyllä
00013112529         90 kyllä
00013113120         30 kyllä
00013115814         38 ei
00013117168 70 0 0 0 70 kyllä
00013117278 92 0 0 0 92 kyllä
00013117715         0 kyllä
00013121659         30 kyllä
00013122467         0 kyllä
00013124216         64 ei
00013127174     17   38 kyllä
00013127307         64 kyllä
00013128306         38 kyllä
00013137407         66 kyllä
00013138299         0 kyllä
00013139094 106 54 30 24 52 kyllä
00013139269         60 kyllä
00013139515         76 kyllä
00013140054     1   34 kyllä
00013142418         58 ei
00013142609         36 ei
00013142890         48 ei
00013144911         56 ei
00013146689         48 kyllä
00013146744         82 kyllä
00013149314         82 kyllä
00013151153         54 kyllä
00013151975         42 ei
00013153834         30 kyllä
00013154066         56 ei
00013155612         58 kyllä
00013159841         50 ei
00013160513         76 ei
00013160762         74 kyllä
00013161143         60 ei
00013163044         58 kyllä
00013165107         38 kyllä
00013165615     4   38 kyllä
00013167406         34 kyllä
00013168900 102 56 30 26 46 kyllä
00013173283         60 ei
00013173526     0   54 kyllä
00013173584     20   56 kyllä
00013175582         46 kyllä
00013176361         54 ei
00013176743         0 kyllä
00013179339 145 71 40 31 74 ei
00013181204         30 kyllä
00013182669         34 kyllä
00013189345         20 kyllä
00013190004         0 kyllä
00013192044 80 0 0 0 80 kyllä
00013192248         64 ei
00013193755     7   72 kyllä
00013197285         58 kyllä
00013197298         40 kyllä
00013198158     0   10 kyllä
00013198873 0 0 0 0 0 kyllä
00013199937 123 67 39 28 56 kyllä
00013201731         30 kyllä
00013202332     1   10 kyllä
00013202976         70 kyllä
00013203687         52 ei
00013205096 151 65 37 28 86 kyllä
00013207405         78 kyllä
00013208035         46 kyllä
00013208064 137 69 38 31 68 ei
00013208569         44 kyllä
00013209898         80 ei
00013212746         54 ei
00013213127         56 kyllä
00013213677         62 ei
00013218339     23   46 kyllä
00013222419         60 kyllä
00013224941     4   34 kyllä
00013226237     7   94 kyllä
00013227281         14 kyllä
00013228329     13   0 kyllä
00013228374         52 kyllä
00013229195         0 kyllä
00013229496         18 ei
00013231109         70 kyllä
00013237417         0 ei
00013238267         70 kyllä
00013238940         24 kyllä
00013240378         66 kyllä
00013240640         0 kyllä
00013242114         68 kyllä
00013243579     13   30 kyllä
00013243812         0 kyllä
00013244170         14 kyllä
00013244662         50 kyllä
00013245108         82 kyllä
00013246000         76 kyllä
00013247973     11   86 kyllä
00013248503         52 kyllä
00013248626         68 kyllä
00013249010         14 kyllä
00013250041         80 kyllä
00013250643         34 kyllä
00013250795         66 ei
00013250850     13   32 ei
00013251383         50 ei
00013251985         10 kyllä
00013252337         34 kyllä
00013252450         24 kyllä
00013253080         68 kyllä
00013255635         28 kyllä
00013257277     24   68 kyllä
00013257390     0   32 kyllä
00013258674 142 68 37 31 74 kyllä
00013259576 117 63 38 25 54 kyllä
00013259848     24   78 kyllä
00013259932         70 kyllä
00013260691     4   0 kyllä
00013261140         34 ei
00013261470     20   10 kyllä
00013263685     12   72 kyllä
00013264383 94 56 30 26 38 kyllä
00013264655         38 kyllä
00013265081         100 ei
00013265492         56 kyllä
00013266349         62 kyllä
00013267487         46 ei
00013267953         44 kyllä
00013268062     21   52 kyllä
00013268897         78 kyllä
00013268981         42 kyllä
00013269362         34 ei
00013269948         0 kyllä
00013270005         62 ei
00013270652         86 kyllä
00013271321         74 kyllä
00013271525         38 kyllä
00013272249     18   84 kyllä
00013273057         24 kyllä
00013273264         40 kyllä
00013275165         64 ei
00013276313         56 ei
00013276588         64 ei
00013277299         66 ei
00013278162 80 42 32 10 38 kyllä
00013279886 40 0 0 0 40 kyllä
00013281285     9   48 ei
00013282802 101 55 30 25 46 kyllä
00013284693     4   56 kyllä
00013286293         16 kyllä
00013286549         64 ei
00013287357     20   38 kyllä
00013289708         0 ei
00013290001 128 62 32 30 66 ei
00013290140 101 43 30 13 58 kyllä
00013294078         6 kyllä
00013296076         18 kyllä
00013296830     6   68 kyllä
00013299536 32 0 0 0 32 ei
00013300302         34 kyllä
00013302766         24 ei
00013303477         0 kyllä
00013307745         48 ei
00013310389         34 ei
00013311430         66 kyllä
00013312617         74 kyllä
00013315711         34 ei
00013319238         24 ei
00013319759         78 kyllä
00013321307         0 kyllä
00013321381         0 kyllä
00013325442         50 kyllä
00013328436         82 kyllä
00013328559         54 kyllä
00013329794         26 ei
00013329817         74 kyllä
00013330424     18   66 kyllä
00013332341         68 kyllä
00013335623         48 kyllä
00013336774         50 kyllä
00013337922     0   72 kyllä
00013338361         20 kyllä
00013341141         46 kyllä
00013342315         74 kyllä
00013343068     14   10 kyllä
00013344630         0 kyllä
00013345257         56 kyllä
00013345574         50 kyllä
00013346418         52 kyllä
00013346832         48 kyllä
00013347695         60 kyllä
00013348791         66 ei
00013349402         64 ei
00013349606         24 kyllä
00013351937     1   0 ei
00013352677 146 68 33 35 78 kyllä
00013353317         98 kyllä
00013353498         28 kyllä
00013353948         14 kyllä
00013354293     3   0 kyllä
00013357261     6   52 kyllä
00013357371         0 kyllä
00013357834         68 ei
00013360614     0   68 kyllä
00013360724 48 0 0 0 48 kyllä
00013361422         0 kyllä
00013361817         72 kyllä
00013363488 105 59 35 24 46 kyllä
00013365965         10 kyllä
00013366838     13   30 kyllä
00013367015 58 0 0 0 58 kyllä
00013369107         68 ei
00013369699 52 0 0 0 52 ei
00013371328         0 kyllä
00013371373         72 kyllä
00013373083         14 kyllä
00013373410     12   70 kyllä
00013376653         34 ei
00013378541         76 ei
00013378622         50 ei
00013381282         96 ei
00013381389 138 62 36 26 76 ei
00013382171         14 kyllä
00013382252     2   48 kyllä
00013384289         50 ei
00013384739     1   42 kyllä
00013384852         52 ei
00013386481         56 ei
00013387422         0 kyllä
00013388463         52 kyllä
00013389349         74 kyllä
00013393908         0 kyllä
00013394114     9   30 kyllä
00013395430     23   72 ei
00013400626     13   44 kyllä
00013400697         28 ei
00013401065         24 ei
00013401214     1   48 kyllä
00013403513         50 ei
00013406633         54 kyllä
00013406688         10 kyllä
00013408709         24 kyllä
00013411479         34 ei
00013412135         52 kyllä
00013417224         66 kyllä
00013419345         72 kyllä
00013422523     11   24 kyllä
00013422646         70 ei
00013422691         0 ei
00013424110         82 kyllä
00013424217         0 kyllä