Hakijakohtaiset pisteet (64078228679)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, kiel­ten kan­di­ohjelma: por­tugali, hu­man­is­tisten tieteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.06.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Yhteispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osasta 2 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00011065746         34 Kyllä
00011110316         46 Kyllä
00011979641         86 Ei
00012047844 155,5 69,5 43 26,5 86 Ei
00012106701 134 40 31 9 94 Kyllä
00012111068 76 76 57 19 0 Kyllä
00012168299 66 66 42,5 23,5 0 Kyllä
00012300934 77,5 77,5 55 22,5 0 Kyllä
00012333008 135,5 65,5 50,5 15 70 Ei
00012349636         0 Kyllä
00012380051         82 Ei
00012388817 108,5 50,5 42 8,5 58 Kyllä
00012447499         14 Ei
00012695212 132 80 45 35 52 Ei
00012780376 90 46 31 15 44 Ei
00012799121 18 0 0 0 18 Kyllä
00012802911 111 51 40 11 60 Kyllä
00012822467 109,5 37,5 20 17,5 72 Ei
00012988385         0 Kyllä
00013007281         30 Ei
00013168625 154 62 45 17 92 Kyllä
00013201252         20 Ei
00013251930         88 Ei
00013410975         88 Ei