Hakijakohtaiset pisteet (59112989542)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, ko­ti­maisten kiel­ten ja kir­jallisuuk­sien kan­di­ohjelma: suo­men kieli ja suomal­ais-ugri­laiset kielet ja kult­tuurit sekä ko­ti­mainen kir­jallisuus, hu­man­is­tisten tieteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Yhteispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osasta 2 Koepisteet osasta 3 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00010987236 79,0 35,0 8,0 19,0 8,0 44,0 kyllä
00010988552           60,0 kyllä
00010994407 133,0 65,0 18,0 20,0 27,0 68,0 kyllä
00010997491 95,0 39,0 13,0 19,0 7,0 56,0 kyllä
00011006404 62,0 27,0 6,0 11,0 10,0 35,0 kyllä
00011013390 137,0 53,0 16,0 26,0 11,0 84,0 kyllä
00011026743           54,0 kyllä
00011028055           38,0 kyllä
00011047065           46,0 kyllä
00011047845 47,0 37,0 8,0 17,0 12,0 10,0 kyllä
00011051640 65,0 19,0 2,0 17,0 0,0 46,0 kyllä
00011066088 109,0 43,0 16,0 23,0 4,0 66,0 kyllä
00011073767           54,0 kyllä
00011082732           42,0 kyllä
00011085292 126,0 52,0 12,0 27,0 13,0 74,0 kyllä
00011086929           54,0 kyllä
00011093145           66,0 kyllä
00011096016           84,0 ei
00011096346           70,0 kyllä
00011098441           66,0 kyllä
00011101134 96,0 22,0 8,0 14,0 0,0 74,0 kyllä
00011101765 166,0 86,0 29,0 27,0 30,0 80,0 kyllä
00011102094 167,0 75,0 34,0 28,0 13,0 92,0 kyllä
00011102641 95,0 47,0 5,0 20,0 22,0 48,0 kyllä
00011103271 115,0 55,0 17,0 20,0 18,0 60,0 ei
00011104092           84,0 ei
00011110109           38,0 kyllä
00011111768           0,0 kyllä
00011115418           70,0 kyllä
00011139889           64,0 kyllä
00011141149           76,0 ei
00011143066           0,0 kyllä
00011949228           52,0 kyllä
00011961730           74,0 kyllä
00011962658 67,0 67,0 19,0 21,0 27,0 0,0 kyllä
00011965066 130,0 60,0 22,0 18,0 20,0 70,0 kyllä
00011966489           94,0 kyllä
00011972512           68,0 kyllä
00011976301 110,0 64,0 25,0 18,0 21,0 46,0 kyllä
00011978383           14,0 kyllä
00011978545 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 kyllä
00011979900           42,0 kyllä
00011980449           60,0 kyllä
00011980627 162,0 84,0 31,0 27,0 26,0 78,0 kyllä
00011981435 105,0 47,0 19,0 14,0 14,0 58,0 ei
00011993326           34,0 ei
00011998826           78,0 kyllä
00012000276           38,0 ei
00012001657           34,0 kyllä
00012002876 43,0 19,0 6,0 11,0 2,0 24,0 ei
00012004159 63,0 35,0 6,0 13,0 16,0 28,0 kyllä
00012004502 168,0 86,0 40,0 19,0 27,0 82,0 ei
00012005695           58,0 kyllä
00012008922           44,0 kyllä
00012020450 112,0 30,0 8,0 15,0 7,0 82,0 kyllä
00012024508 114,0 34,0 6,0 19,0 9,0 80,0 kyllä
00012024553           56,0 ei
00012026674           56,0 kyllä
00012026687           10,0 kyllä
00012028232           40,0 kyllä
00012028656           0,0 ei
00012032176 108,0 60,0 15,0 19,0 26,0 48,0 kyllä
00012032325           58,0 ei
00012034064 145,0 71,0 23,0 20,0 28,0 74,0 kyllä
00012044850           92,0 kyllä
00012046997 160,0 78,0 31,0 17,0 30,0 82,0 ei
00012054646 49,0 49,0 23,0 13,0 13,0 0,0 kyllä
00012058723           64,0 kyllä
00012060339           40,0 ei
00012060504           58,0 kyllä
00012063035 146,0 82,0 33,0 24,0 25,0 64,0 ei
00012067756           0,0 kyllä
00012068755           94,0 ei
00012069990 150,0 70,0 26,0 20,0 24,0 80,0 ei
00012074972 144,0 78,0 27,0 22,0 29,0 66,0 kyllä
00012076624           24,0 kyllä
00012086067           24,0 kyllä
00012088793 189,0 89,0 35,0 29,0 25,0 100,0 kyllä
00012103500           0,0 kyllä
00012107195 67,0 41,0 15,0 17,0 9,0 26,0 kyllä
00012114751           74,0 kyllä
00012117729           44,0 kyllä
00012120499 46,0 46,0 18,0 15,0 13,0 0,0 kyllä
00012124754           66,0 kyllä
00012125494           0,0 kyllä
00012128080           70,0 kyllä
00012129380           38,0 kyllä
00012137974 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 kyllä
00012139862           30,0 kyllä
00012157132 141,0 79,0 36,0 26,0 17,0 62,0 ei
00012158351 111,0 57,0 26,0 19,0 12,0 54,0 kyllä
00012168558 128,0 36,0 4,0 21,0 11,0 92,0 kyllä
00012169382 156,0 76,0 33,0 20,0 23,0 80,0 ei
00012173161           42,0 ei
00012184383 157,0 77,0 25,0 24,0 28,0 80,0 ei
00012186909           64,0 kyllä
00012189003 63,0 35,0 14,0 15,0 6,0 28,0 ei
00012194933           56,0 ei
00012197370 83,0 57,0 22,0 16,0 19,0 26,0 kyllä
00012209909 138,0 86,0 35,0 24,0 27,0 52,0 kyllä
00012220289           0,0 ei
00012221945           38,0 kyllä
00012225035           40,0 kyllä
00012226351 70,0 22,0 6,0 6,0 10,0 48,0 kyllä
00012228197 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 kyllä
00012228650           0,0 ei
00012232947           34,0 ei
00012239209 120,0 44,0 13,0 28,0 3,0 76,0 kyllä
00012241242 95,0 25,0 15,0 0,0 10,0 70,0 kyllä
00012244100           0,0 kyllä
00012248711           48,0 kyllä
00012249859 28,0 28,0 8,0 11,0 9,0 0,0 kyllä
00012254446 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kyllä
00012254459 157,0 78,0 27,0 28,0 23,0 79,0 ei
00012276893 169,0 81,0 34,0 24,0 23,0 88,0 ei
00012284610 111,0 75,0 28,0 21,0 26,0 36,0 kyllä
00012291373           68,0 kyllä
00012293698 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 kyllä
00012295340 135,0 69,0 17,0 25,0 27,0 66,0 kyllä
00012297623 56,0 32,0 8,0 15,0 9,0 24,0 kyllä
00012301784 169,0 79,0 27,0 22,0 30,0 90,0 kyllä
00012306187           30,0 ei
00012309139           20,0 kyllä
00012312773           48,0 ei
00012313620           78,0 kyllä
00012317875           78,0 kyllä
00012322624           68,0 ei
00012325304 153,0 89,0 35,0 24,0 30,0 64,0 kyllä
00012326811           76,0 kyllä
00012327580 61,0 23,0 2,0 14,0 7,0 38,0 kyllä
00012327593 113,0 37,0 14,0 13,0 10,0 76,0 ei
00012334146           38,0 kyllä
00012341430 133,0 65,0 19,0 17,0 29,0 68,0 ei
00012354906 122,0 50,0 16,0 21,0 13,0 72,0 ei
00012357987 124,0 68,0 28,0 18,0 22,0 56,0 kyllä
00012359312 37,0 37,0 11,0 18,0 8,0 0,0 kyllä
00012381979           74,0 kyllä
00012387928 119,0 67,0 16,0 23,0 28,0 52,0 ei
00012388037 20,0 20,0 7,0 10,0 3,0 0,0 kyllä
00012389094           0,0 kyllä
00012397293           76,0 kyllä
00012397662           0,0 kyllä
00012405211 95,0 49,0 16,0 15,0 18,0 46,0 kyllä
00012409194           82,0 ei
00012412822           44,0 kyllä
00012413795 92,0 32,0 9,0 10,0 13,0 60,0 kyllä
00012423659 109,0 39,0 11,0 21,0 7,0 70,0 kyllä
00012426740           68,0 ei
00012428049           54,0 kyllä
00012431670 99,0 35,0 5,0 18,0 12,0 64,0 kyllä
00012437263           96,0 kyllä
00012439177 156,0 74,0 27,0 20,0 27,0 82,0 ei
00012439520           36,0 kyllä
00012445035 124,0 58,0 20,0 20,0 18,0 66,0 kyllä
00012460214           34,0 kyllä
00012470754           52,0 kyllä
00012474640           28,0 kyllä
00012484449 83,0 13,0 6,0 0,0 7,0 70,0 kyllä
00012486308           72,0 kyllä
00012488610           46,0 ei
00012490132 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 kyllä
00012492392 105,0 71,0 24,0 19,0 28,0 34,0 kyllä
00012507546           82,0 ei
00012509654 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 kyllä
00012513255           20,0 ei
00012513404           68,0 kyllä
00012513637 101,0 41,0 8,0 20,0 13,0 60,0 kyllä
00012518399 112,0 36,0 13,0 20,0 3,0 76,0 kyllä
00012519893 138,0 52,0 18,0 18,0 16,0 86,0 kyllä
00012521467           60,0 kyllä
00012521797 118,0 62,0 17,0 17,0 28,0 56,0 kyllä
00012522330 97,0 27,0 5,0 20,0 2,0 70,0 ei
00012537493 102,0 32,0 6,0 17,0 9,0 70,0 kyllä
00012541447 164,0 82,0 31,0 24,0 27,0 82,0 kyllä
00012558469 156,0 62,0 21,0 15,0 26,0 94,0 kyllä
00012564178           0,0 kyllä
00012572665 133,0 51,0 17,0 19,0 15,0 82,0 kyllä
00012577152           32,0 kyllä
00012577563           48,0 ei
00012579493 96,0 52,0 16,0 22,0 14,0 44,0 kyllä
00012582956           70,0 kyllä
00012586091 160,0 80,0 31,0 22,0 27,0 80,0 ei
00012587948 46,0 32,0 10,0 14,0 8,0 14,0 kyllä
00012591060 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 kyllä
00012594520 63,0 7,0 7,0 0,0 0,0 56,0 kyllä
00012597022           92,0 kyllä
00012602632           60,0 ei
00012604627 80,0 52,0 14,0 25,0 13,0 28,0 kyllä
00012605370 86,0 12,0 2,0 6,0 4,0 74,0 kyllä
00012617180           74,0 kyllä
00012617805 166,0 68,0 24,0 24,0 20,0 98,0 kyllä
00012618600           86,0 kyllä
00012625499           0,0 kyllä
00012632738           30,0 ei
00012636190           36,0 kyllä
00012644205 136,0 62,0 20,0 20,0 22,0 74,0 kyllä
00012645000 166,0 84,0 32,0 22,0 30,0 82,0 kyllä
00012647189           64,0 kyllä
00012648984           50,0 kyllä
00012653665 62,0 30,0 2,0 16,0 12,0 32,0 kyllä
00012654884 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 90,0 kyllä
00012657483 112,0 66,0 23,0 19,0 24,0 46,0 ei
00012657593 69,0 49,0 16,0 21,0 12,0 20,0 kyllä
00012657726 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 kyllä
00012661149           0,0 kyllä
00012661877           10,0 ei
00012665909           10,0 kyllä
00012680926           78,0 kyllä
00012684896 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 kyllä
00012691177 77,0 49,0 11,0 18,0 20,0 28,0 kyllä
00012695348           0,0 kyllä
00012695500           24,0 kyllä
00012702176 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 kyllä
00012707676 77,0 11,0 7,0 3,0 1,0 66,0 kyllä
00012707964 130,0 54,0 17,0 20,0 17,0 76,0 kyllä
00012714368 98,0 60,0 18,0 25,0 17,0 38,0 kyllä
00012720145 14,0 14,0 2,0 4,0 8,0 0,0 kyllä
00012726770           0,0 kyllä
00012727818           32,0 kyllä
00012727850           70,0 kyllä
00012733996 106,0 20,0 8,0 0,0 12,0 86,0 kyllä
00012743148           0,0 kyllä
00012747953 168,0 82,0 27,0 26,0 29,0 86,0 ei
00012751897 40,0 12,0 2,0 6,0 4,0 28,0 kyllä
00012756407 75,0 27,0 13,0 11,0 3,0 48,0 kyllä
00012760891           58,0 kyllä
00012760930 56,0 30,0 10,0 13,0 7,0 26,0 kyllä
00012770771 119,0 67,0 28,0 14,0 25,0 52,0 kyllä
00012772957 70,0 42,0 12,0 18,0 12,0 28,0 kyllä
00012785834 96,0 50,0 11,0 20,0 19,0 46,0 kyllä
00012794472 62,0 2,0 2,0 0,0 0,0 60,0 kyllä
00012795882           64,0 kyllä
00012800366 95,0 31,0 4,0 19,0 8,0 64,0 kyllä
00012827734           48,0 kyllä
00012832224           66,0 kyllä
00012832499 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 kyllä
00012832703 119,0 55,0 14,0 18,0 23,0 64,0 kyllä
00012833760           34,0 ei
00012835438           92,0 kyllä
00012839586           90,0 kyllä
00012844199           30,0 kyllä
00012846469           0,0 kyllä
00012855913 111,0 25,0 4,0 18,0 3,0 86,0 kyllä
00012859579           90,0 ei
00012861648           74,0 kyllä
00012864674           0,0 kyllä
00012867383           88,0 kyllä
00012872611           60,0 kyllä
00012876073           76,0 ei
00012881877 108,0 40,0 11,0 13,0 16,0 68,0 ei
00012886050           50,0 kyllä
00012890240           84,0 kyllä
00012890363           60,0 kyllä
00012892772           38,0 kyllä
00012893519 163,0 77,0 39,0 22,0 16,0 86,0 ei
00012897670           62,0 kyllä
00012900059           78,0 ei
00012903043           0,0 kyllä
00012904327           0,0 kyllä
00012906529 84,0 32,0 4,0 17,0 11,0 52,0 kyllä
00012912018 40,0 26,0 10,0 12,0 4,0 14,0 kyllä
00012916768           38,0 ei
00012919037           74,0 ei
00012926101 89,0 33,0 7,0 16,0 10,0 56,0 kyllä
00012940378           74,0 kyllä
00012943469           86,0 kyllä
00012946547           74,0 ei
00012952557 103,0 37,0 12,0 18,0 7,0 66,0 kyllä
00012953077 119,0 51,0 16,0 20,0 15,0 68,0 kyllä
00012953776 134,0 49,0 16,0 20,0 13,0 85,0 kyllä
00012957264           0,0 ei
00012958739           88,0 kyllä
00012962848 79,0 31,0 11,0 17,0 3,0 48,0 kyllä
00012971062 31,0 17,0 2,0 11,0 4,0 14,0 kyllä
00012971965           0,0 ei
00012972223           38,0 ei
00012974098 105,0 43,0 16,0 15,0 12,0 62,0 kyllä
00012976274 114,0 54,0 9,0 23,0 22,0 60,0 kyllä
00012980192           80,0 ei
00012982239           60,0 kyllä
00012986028 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 kyllä
00012991819 86,0 16,0 0,0 15,0 1,0 70,0 kyllä
00012994120 155,0 69,0 27,0 23,0 19,0 86,0 ei
00012997583           76,0 kyllä
00012999277           34,0 kyllä
00013001546           66,0 kyllä
00013003502           60,0 ei
00013004828           62,0 ei
00013005131 111,0 39,0 11,0 19,0 9,0 72,0 kyllä
00013005885           72,0 kyllä
00013010430           70,0 kyllä
00013010993 47,0 11,0 0,0 8,0 3,0 36,0 ei
00013016366           58,0 kyllä
00013022525           70,0 kyllä
00013022949           84,0 ei
00013026628           60,0 kyllä
00013029476           60,0 kyllä
00013031192 97,0 47,0 21,0 2,0 24,0 50,0 kyllä
00013032706 63,0 7,0 3,0 0,0 4,0 56,0 kyllä
00013036715           0,0 kyllä
00013038946           76,0 kyllä
00013048570           60,0 kyllä
00013053507           14,0 kyllä
00013056326           84,0 ei
00013066646           68,0 kyllä
00013074463           68,0 kyllä
00013083221           42,0 kyllä
00013083483 144,0 64,0 21,0 15,0 28,0 80,0 kyllä
00013086723 13,0 13,0 5,0 6,0 2,0 0,0 kyllä
00013087214           0,0 kyllä
00013090188 66,0 8,0 8,0 0,0 0,0 58,0 kyllä
00013092160 69,0 27,0 3,0 17,0 7,0 42,0 kyllä
00013099613 82,0 6,0 0,0 6,0 0,0 76,0 kyllä
00013103017 117,0 49,0 20,0 19,0 10,0 68,0 kyllä
00013103224 79,0 49,0 13,0 15,0 21,0 30,0 ei
00013103583           70,0 kyllä
00013104812 66,0 46,0 14,0 12,0 20,0 20,0 kyllä
00013106030 131,0 53,0 15,0 13,0 25,0 78,0 kyllä
00013110084 111,0 35,0 9,0 19,0 7,0 76,0 ei
00013112529           90,0 kyllä
00013114941 117,0 51,0 14,0 20,0 17,0 66,0 ei
00013116444           52,0 kyllä
00013117139 115,0 53,0 11,0 20,0 22,0 62,0 kyllä
00013117278 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 kyllä
00013131762           44,0 kyllä
00013134264           0,0 kyllä
00013136796 93,0 35,0 10,0 0,0 25,0 58,0 ei
00013136822 57,0 27,0 6,0 19,0 2,0 30,0 kyllä
00013137591           26,0 kyllä
00013138558 105,0 49,0 22,0 19,0 8,0 56,0 ei
00013140818           70,0 kyllä
00013142366 53,0 35,0 10,0 13,0 12,0 18,0 kyllä
00013146540 77,0 37,0 7,0 15,0 15,0 40,0 kyllä
00013153067           78,0 kyllä
00013158541           52,0 kyllä
00013161033 113,0 39,0 12,0 19,0 8,0 74,0 kyllä
00013162388           82,0 kyllä
00013168777 171,0 97,0 40,0 30,0 27,0 74,0 kyllä
00013171159 71,0 35,0 19,0 8,0 8,0 36,0 kyllä
00013177425           68,0 kyllä
00013187978 54,0 36,0 13,0 19,0 4,0 18,0 kyllä
00013195083           48,0 kyllä
00013203085           84,0 kyllä
00013204835 115,0 39,0 9,0 22,0 8,0 76,0 kyllä
00013206671           46,0 kyllä
00013207421           66,0 kyllä
00013213143           80,0 ei
00013217385           52,0 kyllä
00013217851           68,0 ei
00013222561           52,0 kyllä
00013231743           66,0 kyllä
00013236816 67,0 29,0 5,0 18,0 6,0 38,0 kyllä
00013238267           70,0 kyllä
00013239648           80,0 ei
00013239965           46,0 kyllä
00013243469           68,0 kyllä
00013244170           14,0 kyllä
00013246068           28,0 kyllä
00013248804           84,0 kyllä
00013251260 133,0 59,0 21,0 16,0 22,0 74,0 kyllä
00013251972 125,0 67,0 27,0 13,0 27,0 58,0 kyllä
00013254393           70,0 kyllä
00013257138 132,0 64,0 20,0 20,0 24,0 68,0 ei
00013259411           52,0 kyllä
00013261108           54,0 kyllä
00013261166 90,0 40,0 10,0 18,0 12,0 50,0 kyllä
00013263009 102,0 66,0 25,0 14,0 27,0 36,0 kyllä
00013263135           62,0 kyllä
00013267377           70,0 ei
00013268143           74,0 kyllä
00013269362           34,0 ei
00013270267           46,0 ei
00013272870           10,0 ei
00013274661           82,0 ei
00013274768           0,0 kyllä
00013279394 39,0 19,0 0,0 14,0 5,0 20,0 kyllä
00013281780           0,0 kyllä
00013286565           100,0 kyllä
00013292070 162,0 76,0 29,0 24,0 23,0 86,0 ei
00013299772           84,0 ei
00013303066           0,0 kyllä
00013305682 91,0 43,0 19,0 19,0 5,0 48,0 kyllä
00013306173           68,0 ei
00013306186           30,0 kyllä
00013307279           68,0 kyllä
00013307745           48,0 ei
00013311333           48,0 kyllä
00013314204 57,0 27,0 7,0 13,0 7,0 30,0 ei
00013321307           0,0 kyllä
00013321394 150,0 78,0 24,0 26,0 28,0 72,0 ei
00013322568           0,0 kyllä
00013331562           60,0 ei
00013333492 73,0 39,0 8,0 21,0 10,0 34,0 kyllä
00013333612 93,0 23,0 10,0 12,0 1,0 70,0 kyllä
00013336347           0,0 kyllä
00013336774           50,0 kyllä
00013337841           82,0 kyllä
00013337922           72,0 kyllä
00013345600 104,0 58,0 22,0 22,0 14,0 46,0 kyllä
00013353498           28,0 kyllä
00013355328           14,0 ei
00013355797 155,0 69,0 23,0 21,0 25,0 86,0 kyllä
00013361817           72,0 kyllä
00013363349           64,0 kyllä
00013368441           38,0 kyllä
00013371328           0,0 kyllä
00013371373           72,0 kyllä
00013373410           70,0 kyllä
00013378541 144,0 68,0 23,0 27,0 18,0 76,0 ei
00013384289           50,0 ei
00013385398           28,0 ei
00013390134           30,0 ei
00013393445           0,0 ei
00013398589           60,0 ei
00013400697           28,0 ei
00013401829           14,0 ei
00013409449           40,0 kyllä
00013410865 73,0 29,0 6,0 14,0 9,0 44,0 kyllä
00013416319 113,0 59,0 21,0 17,0 21,0 54,0 kyllä
00013416898           80,0 ei
00013416995           66,0 ei