Hakijakohtaiset pisteet (395368148810)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, matem­atiikan, fysiikan ja kemian opettajan kan­di­ohjelma, luon­non­ti­eteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Todistusvalinnan ja aineenopettajan valintakokeen pis­teet

Alla olevasta taulukosta löydät omat pisteesi todistusvalinnan ja aineenopettajan valintakokeen pisteesi, mikäli sinut valitaan ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta saatavien pisteiden ja aineenopettajan valintakokeen perusteella. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Todistusvalinnanpisteet lasketaan ylioppilastutkinnon arvosanoista. Pistemäärä on ilmoitettu hakijoille, joiden matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana täyttää valintaperusteiden mukaisen kynnysehdon.

Aineenopettajan valintakokeen vähimmäispisteraja on kerrottu valintaperusteissa.

Valintalautakunnan määräämä vähimmäispisteraja todistusvalinnan ja aineenopettajan valintakokeen yhteispisteissä on 154 pistettä.

Taulukon sisältö on 21.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Aineenhalinnan ja aineenopettajan va­lin­ta­ko­keiden pis­teet

Tämän hakukohteen aineenhallinnan valintakokeeseen on saanut osallistua vain erillisestä kutsusta.  Kutsu on lähetetty sinulle, mikäli olet korkeakoulukelpoinen, mutta et ole suorittanut suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa suoritettua RP-tutkintoa.

Alla olevasta taulukosta löydät omat aineenhallinnan ja aineenopettajan valintakoepisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Aineenopettajan valintakokeen vähimmäispisteraja on kerrottu valintaperusteissa.

Valintalautakunnan määräämä vähimmäispisteraja aineenhallinnan valintakokeen ja aineenopettajan valintakokeen yhteispisteissä on 55 pistettä.

Taulukon sisältö on 21.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusnumero Valintapisteet yhteensä Lähtöpisteet Aineenopettajakoe, skaalatut pisteet (0 - 50) Aineenopettajakoe, raakapisteet yhteensä (0 - 150) Osa-alue 1 (koulutettavuus) (0 - 50) Osa-alue 2 (motivaatio) (0 - 50) Osa-alue 3 (sitoutuneisuus) (0 - 50) Aineenhallinnan koe, pisteet Ensikertalainen
00011110730 230,67 187 43,67 131 44 43 44   ei
00011143118   163             ei
00011957320 227,67 190 37,67 113 37 38 38   kyllä
00011959328 224,33 177 47,33 142 50 50 42   kyllä
00011962593   187             kyllä
00011973278 193,33 150 43,33 130 40 44 46   kyllä
00011979719   0             ei
00011998606   20             kyllä
00012031151 249,33 200 49,33 148 48 50 50   kyllä
00012038604   20             kyllä
00012063022 227,00 187 40,00 120 40 40 40   kyllä
00012088654   200             kyllä
00012097027 207,00 157 50,00 150 50 50 50   kyllä
00012098301   167             kyllä
00012172191   173             kyllä
00012175554 196,33 157 39,33 118 38 39 41   kyllä
00012176317   197             kyllä
00012181933 202,33 167 35,33 106 40 31 35   kyllä
00012182741   43             ei
00012189621   190             kyllä
00012193099 170,00 143 27,00 81 23 25 33   kyllä
00012205220 159,00 127 32,00 96 35 36 25   kyllä
00012223590 206,67 163 43,67 131 42 42 47   kyllä
00012230680 246,67 200 46,67 140 46 47 47   kyllä
00012248779 205,00 170 35,00 105 30 40 35   kyllä
00012254446   0           0 kyllä
00012261675   40             ei
00012266492   200             kyllä
00012274507   167             kyllä
00012279256 190,67 160 30,67 92 36 25 31   kyllä
00012305418 199,33 150 49,33 148 50 50 48   ei
00012309016   30             ei
00012314661 154,67 130 24,67 74 23 23 28   kyllä
00012316245 209,67 163 46,67 140 48 44 48   kyllä
00012319129 212,00 167 45,00 135 44 46 45   kyllä
00012321777 186,00 150 36,00 108 34 36 38   kyllä
00012325456 233,00 187 46,00 138 46 46 46   ei
00012326235 192,00 157 35,00 105 33 36 36   kyllä
00012336937 171,33 140 31,33 94 32 30 32   ei
00012354249 204,33 163 41,33 124 45 39 40   ei
00012355219 187,00 153 34,00 102 37 33 32   kyllä
00012357233 178,00 143 35,00 105 29 41 35   kyllä
00012362477 230,67 190 40,67 122 39 41 42   kyllä
00012379761   160             kyllä
00012433254   33             kyllä
00012461161 166,33 123 43,33 130 46 44 40   kyllä
00012462115   3             kyllä
00012471290   47             kyllä
00012472998   0             ei
00012473052   23             kyllä
00012473214 178,00 147 31,00 93 29 30 34   kyllä
00012489499   200             ei
00012511134 175,33 167 8,33 25 21 4 0   kyllä
00012553590   63             kyllä
00012555103 211,00 177 34,00 102 39 31 32   ei
00012575617   153             kyllä
00012585898   180             kyllä
00012604520 210,67 173 37,67 113 38 38 37   kyllä
00012611872   183             ei
00012631616   140             kyllä
00012638172 220,67 183 37,67 113 39 34 40   kyllä
00012638884   47             kyllä
00012640953   187             ei
00012645592 227,33 187 40,33 121 42 45 34   kyllä
00012657056 224,00 190 34,00 102 35 34 33   kyllä
00012669316   143             kyllä
00012670156   0             kyllä
00012719761   0             kyllä
00012735567   200             kyllä
00012744163   147             ei
00012747814 211,00 177 34,00 102 33 38 31   ei
00012752595 183,67 143 40,67 122 41 40 41   kyllä
00012773257 204,67 160 44,67 134 44 45 45   kyllä
00012779170 191,00 160 31,00 93 35 29 29   ei
00012784372 205,67 173 32,67 98 35 33 30   kyllä
00012792319 218,00 177 41,00 123 41 42 40   kyllä
00012794401 216,67 177 39,67 119 42 39 38   kyllä
00012805141 192,00 167 25,00 75 19 29 27   kyllä
00012806726 243,67 200 43,67 131 46 43 42   kyllä
00012828115   10           0 kyllä
00012842191 171,33 140 31,33 94 33 27 34   kyllä
00012869378   167             ei
00012874680 236,33 190 46,33 139 45 47 47   kyllä
00012890321   43             ei
00012899490 208,00 163 45,00 135 46 44 45   kyllä
00012913716   30 45,67 137 46 45 46   ei
00012927032 220,00 190 30,00 90 27 31 32   kyllä
00012948671   163             kyllä
00012952861 215,67 177 38,67 116 38 38 40   kyllä
00012955732 206,33 167 39,33 118 41 38 39   kyllä
00012970717 221,00 177 44,00 132 45 46 41   kyllä
00012972841   147             kyllä
00012994612   137             ei
00012995666   167             kyllä
00013005830   197             kyllä
00013007414   167             kyllä
00013011659   177             kyllä
00013032078   143             kyllä
00013041823 230,00 187 43,00 129 46 42 41   kyllä
00013047898 236,33 187 49,33 148 49 50 49   kyllä
00013065579 187,00 167 20,00 60 28 16 16   kyllä
00013067276 174,00 147 27,00 81 25 28 28   kyllä
00013068152 198,00 150 48,00 144 48 48 48   kyllä
00013070535   167             ei
00013074023   20 30,33 91 24 34 33   kyllä
00013074463   63             kyllä
00013079921   170             kyllä
00013098630   200             ei
00013100159 192,00 157 35,00 105 35 33 37   kyllä
00013100751   167             kyllä
00013113133   177             kyllä
00013119580 192,00 157 35,00 105 31 43 31   kyllä
00013126528   60 23,67 71 27 22 22   kyllä
00013131199   17             kyllä
00013139366   40             kyllä
00013153931   150             kyllä
00013156404 195,00 147 48,00 144 49 47 48   kyllä
00013159252 168,00 133 35,00 105 34 35 36   kyllä
00013163125   30             kyllä
00013170956   160             kyllä
00013175207   177             kyllä
00013179818 216,00 177 39,00 117 39 39 39   kyllä
00013180250   30             kyllä
00013184654   177             kyllä
00013198475 200,67 163 37,67 113 38 38 37   kyllä
00013211129 204,67 167 37,67 113 39 38 36   kyllä
00013235710 189,33 157 32,33 97 35 29 33   kyllä
00013237213   140             kyllä
00013238584   150             ei
00013239169   177             ei
00013244992 248,33 200 48,33 145 50 50 45   kyllä
00013246437 191,00 150 41,00 123 37 42 44   ei
00013256294 206,00 157 49,00 147 50 49 48   kyllä
00013256553   153             kyllä
00013286523 201,67 167 34,67 104 33 34 37   kyllä
00013304625   157             kyllä
00013315902   197             ei
00013326784   150             kyllä
00013327042   147             ei
00013344290 169,33 133 36,33 109 40 32 37   kyllä
00013347556   133             kyllä
00013355713   20             kyllä
00013377597   27             kyllä
00013391382   153             ei
00013395951 229,67 190 39,67 119 40 40 39   kyllä
00013395977   13             kyllä
00013402844   130             kyllä
00013424398 148,33 123 25,33 76 26 24 26   kyllä