Hakijakohtaiset pisteet (350200211810)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, oi­keus­no­taa­rin kou­lu­tus­oh­jel­ma (Hel­sin­ki), suo­men­kie­li­nen kou­lu­tus, oi­keus­no­taa­ri ja oi­keus­tie­teen mais­te­ri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Hy­väk­sy­tyt ha­ki­jat

Jos hakemuksesi hyväksyttiin, toimi seuraavasti:

Huomaathan, että tietyt asiat täytyy tehdä tiettyyn määräpäivään mennessä. Jos myöhästyt määräajasta, saatat menettää opiskelupaikkasi.

Va­ra­si­jal­la ole­vat ha­ki­jat

Jos olet varasijalla, perehdy ohjeita hakijalle, joka on varasijalla -sivuihin. 

Hy­lä­tyt ha­ki­jat

Jos hakemuksesi hylättiin, saatat olla kiinnostunut seuraavista sivuista

  • Koulutustarjonta
    Täältä voit tarkistaa hakemasi ohjelman valintaperusteet.
  • Oikaisun vaatiminen 
    Jos opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen ja haluat pyytää päätökseen oikaisua, noudata tämän sivun ohjeita.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät Itä-Suomen yliopiston sivulta

Valintakokeen pisteet

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan koordinaatiosta vastaava Itä-Suomen yliopisto lähettää sähköpostitse kirjeen, jossa ovat valintakokeesta saamasi pisteet.