Hakijakohtaiset pisteet (32308615452)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, kiel­ten kan­di­ohjelma: venäjä äidinkielenä, hu­man­is­tisten tieteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Yhteispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osasta 2 Koepisteet osasta 3 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00011018450           0 kyllä
00011028563           0 kyllä
00011111713       8,5430   18 kyllä
00011955319           60 kyllä
00011978383           14 kyllä
00012019555           0 kyllä
00012102035           14 kyllä
00012110137           58 ei
00012112821 74,0583 74,0583 37,1393 18,4570 18,4620 0 ei
00012175415 113,6180 69,6180 26,2190 15,7070 27,6920 44 kyllä
00012243266 59,6378 59,6378 30,6758 10,5000 18,4620 0 kyllä
00012329672       3,2000   0 kyllä
00012388464           42 ei
00012408166           28 kyllä
00012450415       2,8000   0 ei
00012489211   57,5800 28,7910 14,9430 13,8460 24 ei
00012503113 65,5350 65,5350 28,5180 12,7860 24,2310 0 kyllä
00012531169           0 kyllä
00012585953       7,7000   0 kyllä
00012604180 59,5978 59,5978 28,6118 15,9860 15,0000 0 ei
00012622256           50 kyllä
00012649051           0 kyllä
00012660195 119,1820 61,1820 25,5200 17,2000 18,4620 58 kyllä
00012666487           90 kyllä
00012722868 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30 kyllä
00012737015 79,7018 61,7018 29,2648 10,5140 21,9230 18 kyllä
00012800120           32 kyllä
00012863138           0 kyllä
00012934960 122,2105 68,2105 34,0595 16,8430 17,3080 54 kyllä
00012997512 113,3935 79,3935 34,8125 18,0430 26,5380 34 kyllä
00013021513 109,2605 79,2605 34,1715 16,2430 28,8460 30 kyllä
00013037358 109,6705 71,6705 30,0765 24,2860 17,3080 38 kyllä
00013074463           68 kyllä
00013189523           38 kyllä
00013197939       3,2000   0 kyllä
00013247012           18 kyllä
00013250041 150,9348 70,9348 29,2768 22,0430 19,6150 80 kyllä
00013274328 78,6185 78,6185 34,4725 15,3000 28,8460 0 kyllä
00013287302           0 kyllä
00013347831           84 ei
00013354293           0 kyllä
00013398851           72 kyllä