Hakijakohtaiset pisteet (27994009309)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, ko­ti­maisten kiel­ten ja kir­jallisuuk­sien kan­di­ohjelma: Suo­men kieli ja kult­tuuri (kan­sain­väl­isille opiskeli­joille), hu­man­is­tisten tieteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.6.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Kokonaispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osasta 2 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00011000426         0 kyllä
00011143066 59 59 35 24 0 kyllä
00011979900 123,5 81,5 40,5 41 42 kyllä
00012019555 60 60 31 29 0 kyllä
00012027220 53,5 53,5 25 28,5 0 kyllä
00012033874         0 kyllä
00012053605       13,5 0 kyllä
00012053854         0 kyllä
00012062201         0 kyllä
00012071739         0 kyllä
00012078460         0 kyllä
00012124660 66 66 28,5 37,5 0 kyllä
00012258345 41 41 13 28 0 kyllä
00012301218         0 kyllä
00012303054         0 kyllä
00012312210         0 kyllä
00012349636         0 kyllä
00012395839         52 kyllä
00012426533         42 kyllä
00012556173         0 kyllä
00012564178         0 kyllä
00012568572 60,5 60,5 26 34,5 0 ei
00012581614 78 78 40,5 37,5 0 ei
00012648492         0 kyllä
00012685387 73 49 13 36 24 kyllä
00012722907         38 ei
00012725276         0 kyllä
00012726770         0 kyllä
00012774829         0 kyllä
00012854477 46 46 25 21 0 kyllä
00012861978 71,5 71,5 31 40,5 0 ei
00012903535         62 kyllä
00012904327         0 kyllä
00012921708 102,5 68,5 30 38,5 34 kyllä
00012927883         62 kyllä
00012942952         0 kyllä
00012947342         24 kyllä
00012948464         0 kyllä
00012988699         14 kyllä
00013006350         0 kyllä
00013128306         38 kyllä
00013244170         14 kyllä
00013274328 42 42 18 24 0 kyllä
00013287975 78 78 36,5 41,5 0 ei
00013310541         44 kyllä
00013332778         40 ei
00013354361         50 ei
00013388997         70 kyllä
00013412504         58 kyllä