Hakijakohtaiset pisteet (10887595444)

Tämä sivu koskee sinua, jos olet hakenut keväällä 2018 seuraavaan hakukohteeseen:

  • Päähaku, taiteiden tutkimuk­sen kan­di­ohjelma, hu­man­is­tisten tieteiden kan­did­aatti ja filo­sofian mais­teri (3 v + 2 v)

Miten toimit saatuasi valinnan tulokset?

Lue Ohjeita hakemuksen jättäneille (yhteishaku).  Lue huolellisesti sinua koskevat ohjeet. Sivulla on erikseen ohjeet seuraavia tilanteita varten:

  • jos sinut hyväksytään
  • jos olet varasijalla
  • jos valinnan tuloksesi on hylätty.

Valintaperusteet

Voit tutustua hakukohteen valintaperusteisiin koulutustarjonnassa.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vät ja vas­tauk­siin tu­tus­tu­mi­nen

Voit tutustua tämän vuoden ja aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin sivulla aikaisempia valintakoetehtäviä.

Jos osallistuit tämän vuoden valintakokeeseen, voit tutustua omiin valintakoevastauksiisi tai tilata niistä valokopioita. Ohjeet löydät sivulta valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Hakemusten pisteytys

Alla olevasta taulukosta löydät omat valintakoepisteesi ja lähtöpisteesi. Tieto, joka on tarkoitettu nimenomaan sinulle, on ilmaistu hakemusnumerollasi. Jos et tiedä hakemusnumeroasi, lue ohjeet siitä, kuinka saat selville hakemusnumerosi.

Sarake

Sisältö

Lähtöpisteet

Lähtöpisteiden lukumäärä. Lähtöpisteiden laskusäännöt selostetaan omalla sivullaan.

Koepisteet osasta X

Kokeen osasta X annettujen pisteiden lukumäärä. Jos jonkin osan pistemäärä puuttuu, vaikka hakija on osallistunut valintakokeeseen, tämä tarkoittaa, että arvostelija on jättänyt kyseiseen osaan annetun vastauksen arvostelematta. Vastaustesi arvostelija voi jättää kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset arvostelematta, mikäli et saanut pienintä hyväksyttävää pistemäärää kokeen jossakin osassa. Jos kaikkien osien pistemäärä puuttuu, tämä tarkoittaa, ettei hakija ole osallistunut valintakokeeseen tai jättänyt valintakokeessa vastauksia arvosteltaviksi.

Koepisteet yhteensä

Koepisteiden lukumäärä yhteensä. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Yhteispisteet

Yhteispisteiden lukumäärä eli lähtöpisteiden ja koepisteiden summa. Tämä ilmoitetaan vain, jos arvostelija on arvostellut kokeen kaikkiin osiin annetut vastaukset.

Taulukon sisältö on 25.06.2018 vallinneen tilanteen mukainen. Taulukon sisältöä ei päivitetä.

Hakemusnumero Yhteispisteet Koepisteet yhteensä Koepisteet osasta 1 Koepisteet osasta 2 Lähtöpisteet Ensikertalainen
00010962316         0 Kyllä
00010962950         72 Kyllä
00010963878         32 Kyllä
00010967735         38 Kyllä
00010970382 111,5 67,5 40 27,5 44 Kyllä
00010970890         28 Kyllä
00010974980         70 Kyllä
00010975808 169,5 77,5 40 37,5 92 Kyllä
00010981122         62 Kyllä
00010981290         54 Kyllä
00010981452         62 Ei
00010981766         0 Kyllä
00010982532         18 Kyllä
00010983117         80 Kyllä
00010984213 53,5 39,5 27,5 12 14 Kyllä
00010985351         0 Kyllä
00010987236         44 Kyllä
00010988552 126 66 37,5 28,5 60 Kyllä
00010989797         0 Kyllä
00010991756         72 Kyllä
00010993822         32 Kyllä
00010997093         78 Kyllä
00011006378         32 Kyllä
00011013390 156,5 72,5 37,5 35 84 Kyllä
00011014991 119,5 67,5 40 27,5 52 Kyllä
00011017189 83,5 41,5 27,5 14 42 Kyllä
00011019527         60 Kyllä
00011021418         70 Kyllä
00011025304         66 Kyllä
00011026086         66 Kyllä
00011026332         90 Ei
00011027726         34 Kyllä
00011029410         14 Ei
00011029452 101,5 59,5 37,5 22 42 Kyllä
00011030205 69,5 43,5 25 18,5 26 Kyllä
00011031369 163 71 35 36 92 Kyllä
00011031631         68 Kyllä
00011033626 170,5 86,5 40 46,5 84 Ei
00011035129 108,5 38,5 27,5 11 70 Kyllä
00011036788 179,5 87,5 40 47,5 92 Kyllä
00011038058         70 Kyllä
00011038485         24 Kyllä
00011040761 74 28 22,5 5,5 46 Kyllä
00011041854 54 54 40 14 0 Kyllä
00011042345         74 Kyllä
00011045012 60 60 37,5 22,5 0 Kyllä
00011046121         50 Kyllä
00011047078 107 53 40 13 54 Kyllä
00011047308     2,5   86 Kyllä
00011047434 139,5 77,5 40 37,5 62 Ei
00011047845 60 50 35 15 10 Kyllä
00011049092 138,5 62,5 32,5 30 76 Kyllä
00011049649         58 Kyllä
00011052209 123 63 40 23 60 Ei
00011054964         60 Kyllä
00011057042 123,5 37,5 25 12,5 86 Kyllä
00011057495 115 49 32,5 16,5 66 Kyllä
00011058300         68 Kyllä
00011058957         80 Kyllä
00011059082         18 Kyllä
00011060877         62 Kyllä
00011062532         44 Kyllä
00011065898         42 Kyllä
00011067498         30 Kyllä
00011071141         94 Kyllä
00011074371         78 Kyllä
00011074533         74 Kyllä
00011074737 102 56 32,5 23,5 46 Ei
00011075435         46 Kyllä
00011079376 133,5 69,5 37,5 32 64 Kyllä
00011080624 71 37 22,5 14,5 34 Kyllä
00011081571 126 78 40 38 48 Kyllä
00011081623 140 56 27,5 28,5 84 Kyllä
00011083045         66 Kyllä
00011083692     2,5   56 Kyllä
00011084280 104,5 38,5 20 18,5 66 Kyllä
00011084536         30 Kyllä
00011086547 120 66 40 26 54 Kyllä
00011089036         42 Kyllä
00011090371         70 Kyllä
00011090782 36 0 0 0 36 Kyllä
00011090834         0 Kyllä
00011091558         34 Kyllä
00011092049 116,5 72,5 40 32,5 44 Kyllä
00011093310         38 Kyllä
00011094131         74 Kyllä
00011094296         58 Ei
00011094843         78 Kyllä
00011095062 83,5 65,5 37,5 28 18 Kyllä
00011096524         34 Kyllä
00011096621         86 Kyllä
00011097730         24 Ei
00011098195 145,5 69,5 40 29,5 76 Kyllä
00011098920 119 25 25 0 94 Kyllä
00011100203         0 Kyllä
00011101134         74 Kyllä
00011101765         80 Kyllä
00011102094 162 70 32,5 37,5 92 Kyllä
00011102379     17,5   74 Kyllä
00011102641         48 Kyllä
00011103365 131,5 69,5 37,5 32 62 Kyllä
00011104212         0 Kyllä
00011108108         52 Kyllä
00011111690         80 Ei
00011111810 105 41 20 21 64 Kyllä
00011113627     10   8 Kyllä
00011115094         56 Kyllä
00011115418 139,5 69,5 35 34,5 70 Kyllä
00011115434 85 25 22,5 2,5 60 Kyllä
00011116653         62 Kyllä
00011117652         28 Kyllä
00011122715         28 Kyllä
00011122838         0 Ei
00011124962 154 66 40 26 88 Kyllä
00011128382         30 Kyllä
00011131434         48 Kyllä
00011131829         78 Kyllä
00011131845         44 Kyllä
00011133584 149,5 65,5 35 30,5 84 Kyllä
00011135812         0 Kyllä
00011137645         10 Kyllä
00011137849         74 Kyllä
00011138479         0 Kyllä
00011138644 122 62 40 22 60 Kyllä
00011138709         28 Kyllä
00011140328 136,5 66,5 40 26,5 70 Kyllä
00011141149         76 Ei
00011145239 161,5 75,5 37,5 38 86 Kyllä
00011145488 102 54 37,5 16,5 48 Kyllä
00011944540         26 Ei
00011962658         0 Kyllä
00011966489 165 71 40 31 94 Kyllä
00011970954 112 66 40 26 46 Kyllä
00011971940 90,5 52,5 35 17,5 38 Kyllä
00011972897         60 Kyllä
00011977931         0 Kyllä
00011978383         14 Kyllä
00011978545 55 31 20 11 24 Kyllä
00011979272 153,5 57,5 37,5 20 96 Ei
00011981574         38 Kyllä
00011985046         0 Ei
00011994752         24 Kyllä
00011995696         0 Kyllä
00011996695         38 Kyllä
00011999715 85,5 51,5 32,5 19 34 Kyllä
00012001657         34 Kyllä
00012005174 116,5 78,5 40 38,5 38 Kyllä
00012009963 133 61 37,5 23,5 72 Kyllä
00012012413 75 47 30 17 28 Kyllä
00012016927 154 66 37,5 28,5 88 Ei
00012018268         0 Kyllä
00012018462 143,5 73,5 40 33,5 70 Ei
00012019555         0 Kyllä
00012022542 120,5 76,5 40 36,5 44 Kyllä
00012023224 160,5 86,5 40 46,5 74 Kyllä
00012029273 24 0 0 0 24 Kyllä
00012035199         72 Ei
00012037087         38 Kyllä
00012044643         20 Kyllä
00012050242         84 Kyllä
00012051759 127,5 61,5 32,5 29 66 Ei
00012071548         58 Ei
00012074972         66 Kyllä
00012075065         78 Kyllä
00012076284         24 Kyllä
00012078460         0 Kyllä
00012083264         38 Kyllä
00012084153 70 42 30 12 28 Kyllä
00012090736         14 Kyllä
00012094554 51 41 27,5 13,5 10 Kyllä
00012096714         88 Ei
00012097085 143 55 35 20 88 Kyllä
00012101133     2,5   78 Kyllä
00012107962         86 Ei
00012108246 169,5 81,5 40 41,5 88 Kyllä
00012114861     12,5   0 Kyllä
00012115514         58 Kyllä
00012117729         44 Kyllä
00012118744         48 Kyllä
00012121621 87 45 27,5 17,5 42 Kyllä
00012124987         10 Kyllä
00012125410         20 Ei
00012126723         48 Kyllä
00012127971 125,5 73,5 40 33,5 52 Kyllä
00012128077     10   52 Kyllä
00012129652         52 Kyllä
00012130528         84 Kyllä
00012134430         46 Kyllä
00012134689         46 Kyllä
00012137385     10   0 Kyllä
00012139370         44 Ei
00012139969 110,5 62,5 37,5 25 48 Kyllä
00012146525         0 Kyllä
00012149263 132 58 37,5 20,5 74 Kyllä
00012150841         0 Kyllä
00012153660 167,5 81,5 40 41,5 86 Kyllä
00012157527         46 Kyllä
00012157530 104 58 37,5 20,5 46 Ei
00012162363 97 51 25 26 46 Kyllä
00012163401         84 Kyllä
00012164073         72 Kyllä
00012165140         38 Kyllä
00012168600 88 50 35 15 38 Kyllä
00012171943 97,5 45,5 27,5 18 52 Kyllä
00012177837         50 Ei
00012180264     17,5   14 Kyllä
00012190128     12,5   0 Kyllä
00012191952 73,5 43,5 20 23,5 30 Kyllä
00012193824 78,5 58,5 37,5 21 20 Kyllä
00012194933 144,5 88,5 40 48,5 56 Ei
00012196591 87 63 40 23 24 Kyllä
00012197558         38 Kyllä
00012198735         0 Kyllä
00012201978 149 63 32,5 30,5 86 Ei
00012204357 142 68 37,5 30,5 74 Kyllä
00012212271         48 Ei
00012214486         50 Kyllä
00012215223         74 Kyllä
00012216361         0 Kyllä
00012228126     10   84 Kyllä
00012233797 108,5 70,5 40 30,5 38 Kyllä
00012240104         10 Kyllä
00012243017         88 Ei
00012244427 122,5 70,5 32,5 38 52 Ei
00012246315         46 Kyllä
00012247291     10   42 Kyllä
00012248627 118,5 50,5 37,5 13 68 Kyllä
00012248711 92,5 44,5 27,5 17 48 Kyllä
00012255047         58 Kyllä
00012260375         0 Kyllä
00012261293 115,5 59,5 32,5 27 56 Kyllä
00012266476 99 57 40 17 42 Ei
00012273249     15   34 Kyllä
00012282670         82 Kyllä
00012283556 139 65 40 25 74 Kyllä
00012287028         36 Ei
00012294231 147,5 77,5 40 37,5 70 Kyllä
00012305612 105,5 41,5 22,5 19 64 Kyllä
00012306006         84 Kyllä
00012307966         30 Ei
00012318353 75,5 51,5 32,5 19 24 Kyllä
00012319064 103,5 55,5 32,5 23 48 Kyllä
00012320532         62 Kyllä
00012322514         86 Kyllä
00012323885 107,5 49,5 27,5 22 58 Kyllä
00012325100 80,5 64,5 40 24,5 16 Kyllä
00012328042         48 Kyllä
00012332999         52 Kyllä
00012338401         90 Kyllä
00012342374         32 Kyllä
00012357657 93,5 47,5 30 17,5 46 Kyllä
00012360877         78 Ei
00012361999         34 Kyllä
00012364093     17,5   52 Kyllä
00012364608 118 28 25 3 90 Kyllä
00012371141         54 Kyllä
00012371277 94,5 56,5 35 21,5 38 Kyllä
00012373657     10   0 Kyllä
00012376515 98,5 60,5 40 20,5 38 Kyllä
00012376641 97 65 35 30 32 Kyllä
00012377129 18 0 0 0 18 Kyllä
00012382389         44 Kyllä
00012382622     12,5   34 Kyllä
00012390892         50 Ei
00012392117 121 67 35 32 54 Kyllä
00012393284 135,5 61,5 35 26,5 74 Kyllä
00012401040         48 Kyllä
00012404322 128,5 52,5 32,5 20 76 Kyllä
00012409194         82 Ei
00012411124         0 Ei
00012412822 114,5 70,5 40 30,5 44 Kyllä
00012420254         70 Kyllä
00012422786 93,5 43,5 30 13,5 50 Kyllä
00012424580         0 Ei
00012424865 163 79 40 39 84 Kyllä
00012426533         42 Kyllä
00012426740         68 Ei
00012427503     5   74 Kyllä
00012430710         80 Kyllä
00012431531 79 41 25 16 38 Kyllä
00012436659     15   10 Kyllä
00012438518     12,5   42 Kyllä
00012439928 89,5 51,5 37,5 14 38 Kyllä
00012442795         0 Kyllä
00012447347         62 Kyllä
00012447350 75 37 30 7 38 Kyllä
00012448760         82 Kyllä
00012455261 96 54 37,5 16,5 42 Kyllä
00012458006         48 Kyllä
00012458268 76 38 22,5 15,5 38 Kyllä
00012459364         10 Kyllä
00012465918         52 Ei
00012468313         94 Kyllä
00012472901         54 Kyllä
00012474572         30 Kyllä
00012477919     17,5   86 Kyllä
00012478442 45 45 27,5 17,5 0 Kyllä
00012479124         62 Kyllä
00012480977         52 Kyllä
00012482014         34 Ei
00012482179         0 Kyllä
00012482344 135 71 40 31 64 Kyllä
00012484180         0 Kyllä
00012484449 124 54 32,5 21,5 70 Kyllä
00012485574         20 Kyllä
00012490132         66 Kyllä
00012491526         0 Kyllä
00012491746         86 Kyllä
00012492392     5   34 Kyllä
00012492402 137,5 67,5 40 27,5 70 Kyllä
00012492622         56 Kyllä
00012494112         70 Kyllä
00012495438 52 0 0 0 52 Kyllä
00012497274         60 Ei
00012497588         78 Kyllä
00012497753     15   0 Kyllä
00012498370         0 Kyllä
00012500844         62 Kyllä
00012507546 168 86 40 46 82 Ei
00012508972 167,5 79,5 40 39,5 88 Ei
00012509654 106,5 40,5 27,5 13 66 Kyllä
00012511516 109,5 61,5 37,5 24 48 Kyllä
00012513404     15   68 Kyllä
00012515716         18 Kyllä
00012518946         36 Kyllä
00012522204         38 Kyllä
00012524477 141 75 40 35 66 Kyllä
00012526006 86 36 27,5 8,5 50 Kyllä
00012526491 38,5 38,5 30 8,5 0 Kyllä
00012530490 112,5 62,5 40 22,5 50 Kyllä
00012534218         38 Kyllä
00012537493     15   70 Kyllä
00012541667         14 Kyllä
00012542051         0 Kyllä
00012546293         30 Kyllä
00012551819         70 Kyllä
00012552960         54 Kyllä
00012556733 132 52 30 22 80 Kyllä
00012559992 141 85 40 45 56 Kyllä
00012560240 20 20 20 0 0 Kyllä
00012564408         24 Kyllä
00012573978 49 49 32,5 16,5 0 Kyllä
00012577152 76,5 44,5 25 19,5 32 Kyllä
00012585911         64 Kyllä
00012586907 65,5 45,5 30 15,5 20 Kyllä
00012587304 127 51 32,5 18,5 76 Kyllä
00012593987         68 Ei
00012602645 135,5 69,5 35 34,5 66 Kyllä
00012603000         42 Kyllä
00012605338         56 Kyllä
00012606188 181 85 40 45 96 Kyllä
00012611843 115 41 37,5 3,5 74 Ei
00012612486         66 Kyllä
00012620737     17,5   30 Kyllä
00012622418         62 Kyllä
00012623598         38 Ei
00012624209 70,5 60,5 37,5 23 10 Kyllä
00012624364 149,5 81,5 40 41,5 68 Kyllä
00012625499         0 Kyllä
00012627743         20 Kyllä
00012631218 87 39 22,5 16,5 48 Kyllä
00012632738         30 Ei
00012633326         34 Kyllä
00012636860         60 Kyllä
00012643882         28 Kyllä
00012644069         0 Kyllä
00012644205         74 Kyllä
00012645000         82 Kyllä
00012653733 120 70 40 30 50 Kyllä
00012657593 55 35 22,5 12,5 20 Kyllä
00012661877         10 Ei
00012668744 69,5 51,5 35 16,5 18 Kyllä
00012671142 63,5 53,5 32,5 21 10 Kyllä
00012672109 14 0 0 0 14 Kyllä
00012677599         60 Kyllä
00012678789 141,5 65,5 40 25,5 76 Kyllä
00012686593         20 Ei
00012686797 145,5 71,5 35 36,5 74 Kyllä
00012686933 160 74 40 34 86 Kyllä
00012689671         10 Ei
00012690822         96 Kyllä
00012695490 96,5 56,5 37,5 19 40 Kyllä
00012701782 87 41 27,5 13,5 46 Kyllä
00012702176     0   76 Kyllä
00012708785     17,5   86 Kyllä
00012711280         20 Ei
00012711992 137 87 40 47 50 Kyllä
00012713437         66 Ei
00012715066         52 Kyllä
00012717213         0 Kyllä
00012719897 139,5 77,5 40 37,5 62 Kyllä
00012726770         0 Kyllä
00012728516 79,5 55,5 37,5 18 24 Kyllä
00012733307         46 Ei
00012736799         68 Kyllä
00012739453 149 67 40 27 82 Kyllä
00012739990     15   42 Kyllä
00012742479 152,5 76,5 35 41,5 76 Kyllä
00012744309         44 Kyllä
00012745049         38 Kyllä
00012746530 159,5 71,5 37,5 34 88 Kyllä
00012746970 172 78 40 38 94 Kyllä
00012750982     0   54 Kyllä
00012751787         50 Kyllä
00012753552 84 42 27,5 14,5 42 Kyllä
00012758670         82 Kyllä
00012760891 116 58 35 23 58 Kyllä
00012760930 97 71 40 31 26 Kyllä
00012761382 106 46 27,5 18,5 60 Ei
00012766510 126,5 50,5 37,5 13 76 Ei
00012769407     12,5   70 Kyllä
00012772423         86 Kyllä
00012773244 96,5 46,5 37,5 9 50 Kyllä
00012773901         72 Kyllä
00012775255 104,5 66,5 40 26,5 38 Ei
00012776225         68 Ei
00012780185         48 Ei
00012780473 108,5 48,5 37,5 11 60 Kyllä
00012781964 35,5 35,5 27,5 8 0 Kyllä
00012782578         78 Ei
00012783221 141 75 40 35 66 Kyllä
00012784699 34 34 20 14 0 Kyllä
00012786309         74 Kyllä
00012789681 139 59 37,5 21,5 80 Kyllä
00012790890 126 50 30 20 76 Kyllä
00012791873         62 Kyllä
00012794579         46 Ei
00012794799 104,5 28,5 25 3,5 76 Kyllä
00012799121     0   18 Kyllä
00012801624 75 57 30 27 18 Kyllä
00012806726 173,5 75,5 35 40,5 98 Kyllä
00012809655     12,5   42 Kyllä
00012809778 163 67 37,5 29,5 96 Kyllä
00012821426     15   0 Kyllä
00012823411 40,5 36,5 30 6,5 4 Kyllä
00012827349 118 74 40 34 44 Ei
00012827734 121,5 73,5 37,5 36 48 Kyllä
00012828490         28 Kyllä
00012832224         66 Kyllä
00012832703 64 0 0 0 64 Kyllä
00012833498 89 65 32,5 32,5 24 Kyllä
00012834426 69,5 45,5 32,5 13 24 Kyllä
00012834895         0 Kyllä
00012838189     15   52 Kyllä
00012841956         0 Kyllä
00012841969 173 79 40 39 94 Kyllä
00012846155         64 Kyllä
00012848991 44 24 20 4 20 Kyllä
00012849107         26 Kyllä
00012852819         98 Kyllä
00012858318         52 Ei
00012859579         90 Ei
00012865602 97,5 37,5 27,5 10 60 Ei
00012867082 56 32 20 12 24 Kyllä
00012868162         38 Kyllä
00012868298 98 46 32,5 13,5 52 Kyllä
00012869022         46 Kyllä
00012871670         0 Ei
00012872886 79,5 51,5 35 16,5 28 Kyllä
00012874088         38 Ei
00012874415 103,5 65,5 37,5 28 38 Kyllä
00012875029         10 Kyllä
00012875508 97,5 63,5 37,5 26 34 Kyllä
00012877496 112 62 40 22 50 Kyllä
00012879656 102,5 32,5 22,5 10 70 Kyllä
00012881754         90 Kyllä
00012884942         46 Kyllä
00012885608 82 36 20 16 46 Kyllä
00012886050         50 Kyllä
00012890004         46 Kyllä
00012895025 120 78 37,5 40,5 42 Kyllä
00012900402 103,5 53,5 35 18,5 50 Kyllä
00012903072         40 Kyllä
00012903535         62 Kyllä
00012904107     10   58 Kyllä
00012906833         20 Kyllä
00012907968         56 Kyllä
00012908598         0 Kyllä
00012910010 155 67 35 32 88 Kyllä
00012911077         44 Kyllä
00012912500 69,5 59,5 40 19,5 10 Kyllä
00012913813         50 Kyllä
00012913994 136,5 56,5 32,5 24 80 Kyllä
00012916713 141,5 75,5 40 35,5 66 Kyllä
00012918342         34 Ei
00012920505 169,5 81,5 40 41,5 88 Kyllä
00012921229         64 Kyllä
00012922736         38 Ei
00012922859 141,5 69,5 37,5 32 72 Kyllä
00012923984 39,5 29,5 22,5 7 10 Kyllä
00012927692         44 Kyllä
00012927870         34 Kyllä
00012927906         40 Kyllä
00012928332         82 Ei
00012930838 56 46 35 11 10 Kyllä
00012937569         0 Kyllä
00012938186         58 Ei
00012938539         40 Kyllä
00012938801     17,5   88 Kyllä
00012938885 79 41 25 16 38 Kyllä
00012940378         74 Kyllä
00012940624 130 76 40 36 54 Kyllä
00012941830         34 Ei
00012942347         74 Kyllä
00012945218         0 Kyllä
00012945920         82 Ei
00012946806 94 66 37,5 28,5 28 Kyllä
00012947805         66 Kyllä
00012949269 154,5 62,5 32,5 30 92 Kyllä
00012953077         68 Kyllä
00012956304 70 0 0 0 70 Kyllä
00012956870         0 Kyllä
00012958108         58 Kyllä
00012961810 83,5 23,5 20 3,5 60 Kyllä
00012962848     15   48 Kyllä
00012963588 52,5 42,5 25 17,5 10 Kyllä
00012966129         62 Kyllä
00012971965         0 Ei
00012975615         52 Ei
00012976410         56 Ei
00012980833 138 80 40 40 58 Kyllä
00012981612 160,5 72,5 40 32,5 88 Kyllä
00012994120         86 Ei
00012998100         48 Kyllä
00012998139         20 Kyllä
00013001546         66 Kyllä
00013001834         38 Kyllä
00013003502         60 Ei
00013008905         20 Kyllä
00013008989         0 Ei
00013009784         30 Ei
00013009975         0 Kyllä
00013010294         62 Kyllä
00013010375         60 Kyllä
00013010618         34 Kyllä
00013013961 72,5 32,5 32,5 0 40 Kyllä
00013017983         36 Kyllä
00013018911         10 Kyllä
00013022525         70 Kyllä
00013023375 95 37 25 12 58 Kyllä
00013029748 64 64 37,5 26,5 0 Kyllä
00013035606 75 29 27,5 1,5 46 Kyllä
00013037358         38 Kyllä
00013039262 165,5 67,5 40 27,5 98 Kyllä
00013040853         92 Kyllä
00013044011         60 Ei
00013044477     15   48 Kyllä
00013044707 124,5 58,5 35 23,5 66 Kyllä
00013044749 162 70 40 30 92 Ei
00013046271     7,5   82 Kyllä
00013046514         72 Kyllä
00013046608 123,5 59,5 30 29,5 64 Kyllä
00013047199         84 Kyllä
00013048266         0 Kyllä
00013048936     5   52 Kyllä
00013053170 48 0 0 0 48 Kyllä
00013053688 82,5 34,5 25 9,5 48 Ei
00013055592 144,5 84,5 37,5 47 60 Ei
00013056818 118,5 70,5 40 30,5 48 Kyllä
00013066727 80 0 0 0 80 Kyllä
00013070904 40 22 20 2 18 Kyllä
00013071657         36 Kyllä
00013072630         0 Kyllä
00013072708 138,5 56,5 37,5 19 82 Kyllä
00013074861 102 38 25 13 64 Kyllä
00013075116         94 Ei
00013077240         0 Kyllä
00013077279         10 Kyllä
00013077525 122 44 30 14 78 Kyllä
00013079031 71,5 47,5 30 17,5 24 Kyllä
00013080855         66 Kyllä
00013082756         88 Kyllä
00013083302         66 Ei
00013088116         68 Kyllä
00013089571         10 Kyllä
00013090599         60 Ei
00013090874 117 51 40 11 66 Kyllä
00013091255 122 70 35 35 52 Kyllä
00013092429     12,5   28 Kyllä
00013096438 60,5 22,5 22,5 0 38 Kyllä
00013098300     7,5   54 Kyllä
00013098588 114,5 46,5 27,5 19 68 Kyllä
00013101352         68 Ei
00013104540         0 Kyllä
00013106030         78 Kyllä
00013111025         94 Ei
00013111232         88 Kyllä
00013113120         30 Kyllä
00013117139 122,5 60,5 40 20,5 62 Kyllä
00013117278 92 0 0 0 92 Kyllä
00013117715 38 38 22,5 15,5 0 Kyllä
00013118222 80 60 40 20 20 Kyllä
00013118361         54 Kyllä
00013120650         0 Kyllä
00013127174     5   38 Kyllä
00013131665     10   0 Kyllä
00013131830 121,5 51,5 37,5 14 70 Ei
00013135991 115 55 35 20 60 Kyllä
00013138558         56 Ei
00013140339         76 Ei
00013142366 55,5 37,5 27,5 10 18 Kyllä
00013142625         100 Ei
00013142751         42 Ei
00013143996         42 Kyllä
00013144018         0 Kyllä
00013146540         40 Kyllä
00013147743         58 Ei
00013149783         10 Kyllä
00013151616         78 Kyllä
00013155984 52 0 0 0 52 Kyllä
00013156307         86 Ei
00013158541 126,5 74,5 40 34,5 52 Kyllä
00013161033         74 Kyllä
00013163044         58 Kyllä
00013168159         44 Kyllä
00013169598         88 Ei
00013169938         28 Kyllä
00013170574         92 Ei
00013173487         56 Kyllä
00013175197 62 42 30 12 20 Kyllä
00013176361         54 Ei
00013181204 95,5 65,5 40 25,5 30 Kyllä
00013187512         78 Kyllä
00013187790         14 Kyllä
00013187965         60 Kyllä
00013188171 94,5 46,5 30 16,5 48 Kyllä
00013190664         30 Kyllä
00013191537         74 Kyllä
00013194932 91 43 20 23 48 Kyllä
00013195407         26 Kyllä
00013196299         40 Kyllä
00013199283 92,5 44,5 30 14,5 48 Kyllä
00013201003         80 Kyllä
00013201731         30 Kyllä
00013202976         70 Kyllä
00013203205 79 45 32,5 12,5 34 Kyllä
00013204563         36 Kyllä
00013207421 66 0 0 0 66 Kyllä
00013207845 110 60 37,5 22,5 50 Kyllä
00013210971     15   24 Kyllä
00013212652     10   78 Kyllä
00013213677         62 Ei
00013214469         8 Kyllä
00013214621         52 Kyllä
00013215374         50 Ei
00013215947 141,5 55,5 32,5 23 86 Kyllä
00013225254 141,5 71,5 40 31,5 70 Kyllä
00013226059         82 Kyllä
00013226237 149,5 55,5 27,5 28 94 Kyllä
00013226716         14 Kyllä
00013228316 60 0 0 0 60 Kyllä
00013229496         18 Ei
00013231277         78 Kyllä
00013233097         46 Kyllä
00013234504 124,5 58,5 40 18,5 66 Kyllä
00013234795         20 Kyllä
00013234892         14 Kyllä
00013235862         38 Kyllä
00013235956         42 Kyllä
00013237624 100 0 0 0 100 Kyllä
00013238267         70 Kyllä
00013240572         10 Ei
00013240640         0 Kyllä
00013240873     15   50 Kyllä
00013241348 62,5 34,5 22,5 12 28 Kyllä
00013243469         68 Kyllä
00013244662 108,5 58,5 35 23,5 50 Kyllä
00013245108         82 Kyllä
00013247973         86 Kyllä
00013250041         80 Kyllä
00013250795         66 Ei
00013251066         34 Kyllä
00013251383         50 Ei
00013251985         10 Kyllä
00013252023         60 Kyllä
00013253501         0 Kyllä
00013255295         42 Kyllä
00013255910 151 71 37,5 33,5 80 Kyllä
00013257138         68 Ei
00013259754         0 Kyllä
00013259932         70 Kyllä
00013260675         70 Kyllä
00013261166         50 Kyllä
00013261629         22 Kyllä
00013263009     0   36 Kyllä
00013263892         62 Kyllä
00013265531         0 Kyllä
00013266433 94 52 35 17 42 Ei
00013268897         78 Kyllä
00013268936         36 Kyllä
00013270005         62 Ei
00013270267         46 Ei
00013270665 86,5 44,5 27,5 17 42 Kyllä
00013271321         74 Kyllä
00013274661         82 Ei
00013276313         56 Ei
00013276407         18 Kyllä
00013276588 101,5 37,5 30 7,5 64 Ei
00013278162         38 Kyllä
00013279886     17,5   40 Kyllä
00013283607         86 Kyllä
00013286549         64 Ei
00013288796         92 Kyllä
00013289708         0 Ei
00013294078         6 Kyllä
00013296348         54 Ei
00013297538         98 Kyllä
00013299772         84 Ei
00013300849         42 Ei
00013302562         52 Kyllä
00013304395         54 Kyllä
00013304560         52 Ei
00013304829         80 Kyllä
00013305129         56 Kyllä
00013308414         10 Ei
00013309549         10 Kyllä
00013311430         66 Kyllä
00013312293 138,5 70,5 40 30,5 68 Kyllä
00013312617         74 Kyllä
00013314411         18 Kyllä
00013315384 94,5 22,5 22,5 0 72 Kyllä
00013315766         0 Kyllä
00013318750         78 Kyllä
00013319759         78 Kyllä
00013321394         72 Ei
00013321815         52 Kyllä
00013321970         0 Kyllä
00013322775     0   52 Kyllä
00013324689         72 Kyllä
00013326438         34 Kyllä
00013327372         72 Kyllä
00013328436 132,5 50,5 37,5 13 82 Kyllä
00013329134     5   20 Kyllä
00013329794 70 44 30 14 26 Ei
00013331180         50 Kyllä
00013332286         62 Kyllä
00013333476         58 Kyllä
00013335623         48 Kyllä
00013336774 91,5 41,5 27,5 14 50 Kyllä
00013338361         20 Kyllä
00013338840 123,5 57,5 37,5 20 66 Kyllä
00013341086         20 Kyllä
00013342771         62 Ei
00013344724         94 Kyllä
00013345257         56 Kyllä
00013345574         50 Kyllä
00013350543         60 Kyllä
00013350734         38 Kyllä
00013351403         34 Kyllä
00013351678 98 42 30 12 56 Kyllä
00013353498 93 65 37,5 27,5 28 Kyllä
00013354675         14 Kyllä
00013355797 148,5 62,5 37,5 25 86 Kyllä
00013357261         52 Kyllä
00013359913         44 Kyllä
00013365279 0 0 0 0 0 Kyllä
00013365567         42 Kyllä
00013366171         20 Kyllä
00013368441         38 Kyllä
00013369534         74 Kyllä
00013371328         0 Kyllä
00013373517         76 Kyllä
00013376653 85,5 51,5 40 11,5 34 Ei
00013378622         50 Ei
00013381282         96 Ei
00013382252         48 Kyllä
00013384289         50 Ei
00013384344         46 Kyllä
00013385835         38 Kyllä
00013387985         72 Kyllä
00013388463         52 Kyllä
00013389349 100 26 20 6 74 Kyllä
00013391379         42 Ei
00013391528         64 Ei
00013391777         18 Kyllä
00013392569         28 Kyllä
00013393115         52 Kyllä
00013393555         40 Kyllä
00013393908 28 28 22,5 5,5 0 Kyllä
00013393982         24 Kyllä
00013394457         56 Kyllä
00013395715         0 Kyllä
00013397946         38 Ei
00013400697         28 Ei
00013401052         10 Kyllä
00013401214 77 29 20 9 48 Kyllä
00013402954         78 Kyllä
00013404457         0 Kyllä
00013413901         0 Ei
00013416898         80 Ei
00013416995 123 57 35 22 66 Ei
00013423755         72 Ei
00013424110 123,5 41,5 22,5 19 82 Kyllä
00013425562         0 Ei