Nämä ohjeet koskivat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Hakiessasi maisteriopintoihin talvella 2016-2017 sinun on toimitettava kaikki tarvittavat liitteet annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta.

Alla on lueteltu kaikille hakijoille pakolliset liitteet. Mahdollisten muiden hakukohdekohtaisten liitteiden toimittamiseen löydät ohjeet hakukohteen tiedoista Opintopolusta.